А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ліси

Риштування і помости допускаються до експлуатації тільки після повного закінчення їх складання, перевірки і приймання інженерно-технічним персоналом.

Ліси забезпечують міцними сходами для підйому і спуску людей і дрібних матеріалів.

Ліси,підмости та інші пристосування для виконання робіт на висоті повинні бути інвентарними і виготовлятись за типовими проектами.

Ліси довжиною понад 4 м допускаються до експлуатації тільки після приймання їх комісією та оформлення акта.

Риштування, з яких протягом місяцяі більше робота не проводилася, а також після дощу або відлиги в холодну пору року, викликали деформацію їх підстави, повинні бути виправлені і прийняті знову.

Риштування і помости, робота з яких тимчасово не виробляється, слід підтримувати у справності.

Ліси надійно кріплять до стін по всій їх висоті; місця і способи кріплення вказані в проекті. Якщо ліси стоять окремо від кладки котлів або стін будівель, то їх стійкість і жорсткість забезпечують розпору і розкосами згідно з проектом.

Ліси збирають до початку робіт ірозбирають по їх закінченні під керівництвом виробника роботи в строго встановленому порядку. Валити лісу і скидати з них матеріали забороняється. Їх розбирають за допомогою механічних пристосувань, блоків і інших пристроїв. При цьому електричні дроти,розташовані ближче 5 м від лісів, знеструмлюють.

Риштування і помости мають відповідати вимогам СНиП Ш-4-80 Правила виробництва і приймання робіт.

Риштування і помости можуть бути виконані дерев'яними та металевими розбірними.

Ліси повинні бути обладнанідрабинами або трапами для підйому і спуску людей, розташованими на відстані не більше 40 м один від одного. На риштуваннях довжиною менше 40 м повинна встановлюватися не менше двох драбин або трапів. Верхній кінець драбини або трапа повинен бути закріплений за поперечки лісів.

Ліси висотой1 більше 4 м допускаються до експлуатації тільки після приймання їх комісією та оформлення акта.

Риштування, з яких протягом місяця і більше робота не проводилася, перед відновленням робіт піддаються приймання повторно. Додатковому огляду підлягаютьліси, розташовані на відкритому повітрі, після дощу або відлиги, що можуть вплинути на несучу здатність основи під ними, а також після механічних впливів. При виявленні деформацій риштування повинні бути виправлені і прийняті повторно відповідно довимог пп.

Риштування і помости, робота з яких тимчасово не виробляється, слід підтримувати у справності.

Ліси, розташовані в місцях проходів у будівлю, повинні мати захисні козирки та суцільну бокову обшивку для захисту людей від випадково впализверху предметів.

Ліси надійно кріплять до стін або обладнанню по всій їх висоті згідно з проектом. Якщо ліси стоять окремо від кладки котлів або стін будівель, то їх стійкість і жорсткість забезпечується розпірками і розкосами.

Риштування і помостидопускаються до експлуатації тільки після технічного приймання їх за актом спеціально призначеними особами. За станом лісів і риштовання, в тому числі за станом з'єднань, кріплень, настилів та огорож, повинно бути встановлено систематичне спостереження.Щодня перед початком зміни стан лісів і риштовання перевіряє майстер, який керує монтажними роботами на даному об'єкті.

Риштування і помости для виробництва ремонтних робіт на висоті повинні виключати можливість падіння робітників.

Ліси, що зводяться дляремонтних робіт на висоті, повинні бути розраховані на максимально можливе навантаження і прийматися за актом. Перевантаження лісів матеріалами під час проведення ремонтних робіт забороняється.

Ліси для виконання робіт всередині газоходів або зовні парогенератораспоруджуються за проектом. Влаштовувати лісу самовільно робочим забороняється.

Ліси висотою більше 4 м після їх монтажу повинні бути прийняті комісією, акт приймання затверджується головним інженером ремонтно-будівельної організації.

Риштування і помости встановлюють ірозбирають тільки під безпосереднім керівництвом і наглядом інженерно-технічних працівників. Експлуатація риштувань та помосту дозволяється тільки після їх приймання. Риштування і помости висотою до 3 м приймає безпосередній керівник робіт, а висотою більше 3 м -особи, спеціально призначені головним інженером підприємства або організації.

Лісу або підмостки висотою більше 6 м повинні мати не менше двох настилів: верхній робочий і нижній захисний. Якщо роботу виконують одночасно в двох ярусах, то між робочими настиламиповинен знаходиться третій захисний настил.

Риштування і помости допускаються до експлуатації тільки після технічного приймання їх за актом спеціально призначеними особами. За станом лісів і риштовання, в тому числі за станом з'єднань, кріплень, настилів іогорож, повинно бути встановлено систематичне спостереження. Щодня перед початком зміни стан лісів і риштовання перевіряє майстер, який керує монтажними роботами на даному об'єкті.

Риштування і помости можуть бути інвентарними і неінвентарного. Типовіінвентарні риштування виготовляються спеціалізованими підприємствами, на них є паспорт заводу-виробника та інша технічна документація, яка визначає услевія їх застосування. У виняткових випадках з дозволу головного інженера підприємства можуть бутивстановлені нестандартні неінвентарні лісу, які при висоті більше 4 м повинні споруджуватися у відповідності з проектом, що містять повний розрахунок на міцність і стійкість.

Ліси, підмости та інші пристосування для виконання будівельно-монтажних робіт нависоті повинні бути інвентарними і виготовлятись за типовими проектами. Неінвентарні лісу допускаються лише у виняткових випадках з дозволу головного інженера будівельно-монтажної організації, причому при їх висоті більше 4 м вони повинні споруджуватися за проектом,затвердженим у встановленому порядку.

Ліси повинні бути закріплені до стін споруджуваного будинку по усій висоті. Місця і спосіб кріплення вказуються в проекті.

Ліси, підмости та інші пристосування для виконання будівельно-монтажних робіт на висоті повиннібути інвентарними і виготовлятись за типовими проектами. Неінвентарні лісу допускаються лише у виняткових випадках з дозволу головного інженера будівельно-монтажної організації, причому при їх висоті більше 4 м вони повинні споруджуватися за проектом, затвердженим вустановленому порядку.

Шарнірно-панельні підмостки для кладки цегляних стін багатоповерхових промислових будівель.

Ліси повинні бути прикріплені до стін споруджуваного будинку по усій висоті. Місця і спосіб кріплення вказуються в проекті. Забороняється кріпити риштуваннядо парапетів, карнизів, трубам.

Металеві трубчасті ліси. Ліси всіх типів повинні мати огородження, що виключають можливість падіння людей і різних предметів. Настили підвісних риштувань повинні бути обгороджені про зовнішню і торцевою сторін.

Шарнірно-панельніпідмости для кладки цегляних стін багатоповерхових промислових будівель. Ліси в місцях проходів у будівлю повинні мати захисні козирки та бічну суцільну обшивку для оберігання людей при падінні зверху різних предметів.

Риштування і помости мають споруджуватисятільки з доброякісного деревного матеріалу без тріщин, косослоя, великий сучкуватістю.

Риштування і помости, які застосовуються на монтажних роботах, повинні бути інвентарними і виготовлені за типовими проектами. Для підйому на ліси висотою більше 12 м необхіднокористуватися сходами з майданчиками, розташованими в сходовій секції лісів. Підйом робітників на ліси висотою до 12 м допускається по сходах, встановленим в межах кожного ярусу і закріпленим верхніми кінцями до поперечок лісів. Забороняється використовуватисходи і драбини лісів для перенесення і складування вантажів.

Ліси або подмости обов'язково повинні мати перила і бортові дошки.

Лісу або підмостки при виробництві зварювальних робіт повинні покриватися листовою сталлю або азбестом, щоб розплавленийметал не міг викликати пожежі або опіку людей, що проходять.

Інвентарне огородження дверного отвору. Ліси для монтажу ліфтів розраховані на навантаження 2 5 кн /ма і їх не можна перевантажувати устаткуванням і матеріалами. Категорично забороняється використовувати ліси дляустановки монтажних лебідок, підвіски блоків, талів та іншої такелажне оснащення.

Риштування і помости мають виконуватися з сухого і без пороків матеріалу.

Риштування і помости для роботи людей на висоті повинні бути інвентарними; в необхідних випадках з дозволу головного інженера вони можуть виготовлятися індивідуально за затвердженим проектом. Основи під риштування і помости повинні бути стійкими. Навантаження на настил риштувань не повинна перевищувати розрахункових величин. Стійки, рами, сходи кріпляться до стійкого обладнанню, металевим або будівельним конструкціям. Настили повинні огороджуватися поручнями висотою не менше 1 м із поручнями, бортовою дошкою висотою не менше 015 м і проміжної горизонтальною планкою. Ухил сходів більше 45 до горизонту не допускається.

Ліси, підмости і сходи виготовляють згідно з проектом виконання робіт. Використання випадкових сходів і риштовання забороняється. Забороняється також перевантаження лісів і риштовання, установка на не утрамбований і не спланований грунт, на не повністю закріплену конструкцію.

Ліси, підмости, вишки і колиски повинні задовольняти вимогам міцності, стійкості, щільності, зручності сполучення між настилами та мати огородження. Основні елементи риштувань та помосту розраховують на міцність і стійкість.

Ліси повинні бути струнні або інвентарні (рк.

Ліси повинні бути виконані по проектах відповідно до СНиП Ш - А.

Риштування і помости для захисту від пожежі необхідно покривати металевими або азбестовими аркушами на площі радіусом 5 м від місця зварювання. Металеві трубчасті ліси повинні бути обов'язково заземлені, а у верхньому ярусі лісів слід встановлювати громовідводи.

Ліси, підмости та інші пристосування для виконання робіт на висоті повинні бути інвентарними і виготовлятись за типовими проектами.

Риштування і помости можуть бути виконані металевими розбірними і дерев'яними .

Ліси довжиною понад 4 м допускаються до експлуатації тільки після приймання їх комісією та оформлення акта.

Риштування, з яких протягом місяця і більше робота не проводилася, а також після дощу або відлиги в холодну пору року, викликали деформацію їх підстави , повинні бути виправлені і прийняті знову.

Риштування і помости; робота з яких тимчасово не виробляється, слід підтримувати у справності.

Ліси, підмости та інші пристосування для виконання робіт на висоті повинні бути інвентарними і виготовлятись за типовими проектами.

Риштування і помости можуть бути виконані металевими розбірними і дерев'яними.