А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Монтажна ділянки

Монтажні ділянки організовуються на окремих заводах або будівництвах, які мають значні обсяги робіт (від 1 0 до 4 0 млн. руб. На рік. Ділянками керує лінійний інженерно-технічний персонал. За рахунок лімітівадміністративно-управлінського персоналу ділянкам иделяются тільки посадові одиниці старшого бухгалтера та бухгалтера, необхідні для розрахунків заробітної плати по дільниці та складання первинної бухгалтерської звітності, що подається в управління.

Монтажні ділянки крім перерахованої вище документації повинні керуватися інструкціями, технічними вказівками (умовами) і будівельними нормами і правилами (СНіП) на виробництво окремих видів монтажних, зварювальних та інших робіт, а також різнимидовідковими посібниками.

Монтажні ділянки не мають самостійного балансу, вони знаходяться на балансі монтажного управління, до складу якого вони входять. В окремих випадках, при віддаленості від управління і значному обсязі робіт, ділянки виділяються насамостійний баланс.

Структура монтажного управління. Монтажні ділянки розміщені на монтованих об'єктах, де на час монтажних робіт обладнають майстерні. Монтажна дільниця є основним підрозділом монтажного управління і складається, в свою чергу,із спеціалізованих бригад слюсарів-монтажників і електромонтерів.

Монтажні ділянки забезпечують об'єкти зварювання обладнаними точками живлення зварювальних постів електроенергією, а підключення зварювальних апаратів виробляє зварювальний ділянку.

Монтажніділянки виконують різні види робіт: з монтажу технологічного устаткування і технологічних трубопроводів і ділянки з монтажу газоперекачувальних агрегатів. До складу монтажної дільниці входить кілька бригад, що складаються з 6 - 8 і більше робітників. Інодічисельність укрупнених бригад становить 50 - 60 чол. У свою чергу бригади поділяються на ланки.

Монтажні дільниці працюють по системі підзвіту і знаходяться на балансі управління.

Монтажні ділянки повинні подавати заявки у виробничо-технічний відділуправління не пізніше 23-го числа місяця, що передує планованому.

Монтажні ділянки розміщені на монтованих об'єктах, де на час монтажних робіт обладнають майстерні.

Монтажні ділянки підрозділяються на ділянки виробників робіт і ділянкимайстрів; до складу цих ділянок входять бригади робітників. Забезпечення функцій управління виробництвом здійснюється апаратом управління монтажних ділянок.

Монтажні ділянки повинні бути забезпечені необхідними підйомно-транспортними засобами і матидостатню для роботи природне та електричне освітлення.

Структура монтажного управління. Монтажні ділянки розміщені на монтованих об'єктах, де на час монтажних робіт обладнають майстерні. Монтажна дільниця є основним підрозділоммонтажного управління і складається, в свою чергу, із спеціалізованих бригад слюсарів-монтажників і електромонтерів.

Спеціалізовані монтажні ділянки зазвичай створюються в пунктах, територіально відірваних від монтажних управлінь, і мають постійний складробітників. У більшості випадків ці ділянки в подальшому по мірі розвитку будівництва в районі їх розташування перетворюються на монтажні управління. До складу працівників ділянок, що виконують значний обсяг робіт і очолюваних старшим виконавцем робіт (начальником дільниці), крім виробників робіт і майстрів, входять інженер або технік, провідний оперативне планування й облік виробництва, технік-нормувальник, бухгалтер, комірник та іноді табельник.

Монтажним ділянкам, провідним роботи на декількохоб'єктах, встановлюються річні і квартальні плани тільки за обсягами робіт на кожному об'єкті (за спрямованістю) і завдання по праці. У завданні з праці визначається чисельність робітників і ІТPі місячний фонд заробітної плати.

Монтажним ділянкам, зокремаспеціалізованим, придаются будівельно-монтажних механізми, устаткування та технологічний транспорт, як правило, через бази механізації і автотранспорту монтажного тресту або через відповідні господарства монтажних управлінь.

На монтажні ділянкипередаються для виконання робіт робочі креслення установки електроконструкцій і обладнання, схеми і плани електричних мереж та інші креслення, необхідні для монтажу електричних установок, а пояснювальні записки, розрахунки, принципові схеми зберігаються ввиробничо-технічному відділі і використовуються налагоджувальних персоналом.

Всі монтажні ділянки і автобаза знаходяться на внутрішньому господарському розрахунку.

На монтажні ділянки передаються для виконання робіт робочі креслення установки електроконструкцій іустаткування, схеми і плани електричних мереж та інші креслення, необхідні для монтажу електричних установок, а пояснювальні записки, розрахунки, принципові схеми зберігаються у виробничо-технічному відділі і використовуються при налагоджувальних роботах.

Намонтажних ділянках плоскі фланці вирізують автогеном із товстолистової сталі і обробляють на токарних верстатах.

На монтажних ділянках, де обсяг трубопровідних робіт великий і виконання їх необхідно забезпечити у встановлені терміни монтажу основногообладнання - парогенераторів і турбін, а також при потоковому веденні монтажу основного обладнання організовуються трубопровідні підрозділу. В обсяг виконуваних ними робіт включаються: монтаж трубопроводів в головному корпусі, в допоміжних цехах, зовнішніхтрубопроводів, а також роботи на складальній площадці по збірці трубопроводів в блоки.

На монтажних ділянках гнути нагорячо труби діаметром більше 159 мм небажано, так як багато коштів витрачається на тимчасові споруди, краще обмежитися гнучкої труб діаметром до159 мм на Трубозгинальні верстати ТГМ-38-159 і ТГМ-38-108 вхолодную без набивання труб піском.

На монтажних ділянках трійники виготовляються тільки зварними. При виготовленні зварних трійників вирізка отворів в трубі проводиться за фактичним внутрішньому діаметруприварюється штуцера. Приварювання штуцера до труби проводиться на подкладном кільці. Після приварювання штуцера трійник проточується на токарному верстаті, видаляються кільце і корінь шва.

На монтажних ділянках виготовляють гнуті відводи зовнішнім діаметром до 108 ммвхолодную на Трубозгинальні верстати, а відводи із зовнішнім діаметром 219 мм і вище - з секторів.

На монтажних ділянках для зберігання устаткування, матеріалів, інструменту та пристроїв можуть бути використані на період монтажу приміщення споруджуваних об'єктів.

Намонтажних ділянках, що мають самостійний бухгалтерський баланс, також можуть бути створені групи з підготовки виробництва. Однак ці групи не повинні дублювати роботу відділів або груп монтажного управління.

На монтажних ділянках для зберігання обладнання,матеріалів, інструменту та пристроїв на період монтажу можуть бути використані приміщення споруджуваних об'єктів.

На монтажних ділянках і ділянках виробників робіт весь інструмент і пристосування зберігаються в дільничній або приоб'єктний комори івраховуються за формою М-37. Видача інструменту і пристосувань робітникам і бригадирам проводиться з комори по вимогам, затвердженим начальником дільниці. Інструменти і пристосування, видані робітникам і бригадирам, в витрата не списуються, а числяться за коморою.

На монтажних ділянках використовується більш легке, переносне, обладнання - настільні токарні, заточувальні, свердлильні верстати, механічні переносні ножівки, зварювальні трансформатори, трубогибочні верстати.

На монтажних ділянках необхідно матиобладнані зварювальні пости. Число їх визначається в залежності від обсягу робіт і графіка їх проведення.

Орієнтовна витрата кисню і карбіду монтажним ділянкою за одну 8-годинну зміну. ??|Pасход стисненого повітря. На монтажних ділянках рекомендується зберігатибалони з киснем в приміщенні розподільної рампи (фіг.

На монтажних ділянках використовують більш легке, переносне обладнання - настільні токарні, заточувальні, свердлильні верстати, механічні переносні ножівки, зварювальні трансформатори, трубогібочніверстати.

На монтажних ділянках використовується більш легке, переносне, обладнання - настільні токарні, заточувальні, свердлильні верстати, механічні переносні ножівки, зварювальні трансформатори, трубогибочні верстати.

Автомобіль-самопогрузчікі НИИАТ-П404. а -схема навантаження, б - Блоч-тросовий механізм. На монтажних ділянках, що знаходяться на значній відстані від ЦВК, організують дільничні інструментальні комори (ДВК), де здійснюють прийом, зберігання, облік та видачу інструменту. У приміщеннях комор підтримуютьтемпературний і вологісний режим відповідно до правил зберігання інструменту.

На монтажних ділянках, що знаходяться на значній відстані від ЦВК, організують дільничні інструментальні комори, де здійснюють прийом, краненіе, облік і видачу інструменту.У приміщеннях комор підтримують температурний і вологісний режим відповідно до правил зберігання інструменту.

Будівельно-монтажний пістолет і пристосування до нього для закріплення деталей. На великих монтажних ділянках він практично витіснив всіінші способи встановлення кріпильних деталей.

На великих монтажних ділянках кисень отримують в спеціальних кисневих установках, що працюють за методом глибокого охолодження.

Поряд з монтажними ділянками, які виконують весь комплекс електромонтажних робітпо одному або групі Об'єктів, в окремих випадках доцільно створення спеціалізованих дільниць, які здійснюють лише окремі види електромонтажних робіт, наприклад, по монтажу освітлення житлових будинків і культурно-побутових об'єктів, монтажу ліній електропередачі.

Іноді на монтажних ділянках створюють комплексні або наскрізні бригади, до складу яких включаються робітники різних спеціальностей. У такому випадку комплексна бригада виконує всю роботу від початку до кінця незалежно від характеру операцій.

Відділпостачання забезпечує монтажні ділянки матеріалами, необхідними для своєчасного і якісного виконання монтажних робіт.

Плановані обсяги робіт монтажним ділянкам у планах-графіках повинні бути ув'язані з графіком введення об'єктів в експлуатацію тавизначені на підставі затверджених титульних списків, забезпечені технічною документацією, устаткуванням, фронтом робіт і погоджені із замовником.

Матеріали, що отримуються монтажними ділянками безпосередньо від заводів-постачальників або від замовників, враховуються відділом постачання монтажного управління і відзначаються в лімітних картках на підставі даних бухгалтерії, яка без візи відділу постачання не приймає до оплати рахунки за ці матеріали.

УЗМ створюють на віддалених монтажних ділянках, територіально відірваних від бази, коли транспортування заготовок на велику відстань економічно невигідно.

Крім щомісячних оперативних планів монтажні ділянки отримують від управління: річний план введення об'єктів в експлуатацію із зазначенням термінів закінчення робіт по пускових об'єктах; квартальні плани, узгоджені з замовниками, по виконанню робіт по об'єктах, етапами або комплексам робіт; виписку з річного плану технічного розвитку та підвищення ефективності виробництва.

Комплектувальні відомості, що подаються монтажними ділянками за три-чотири дні до настання планованої тижні (декади), після перевірки їх виробничо-технічним відділом монтажного управління або ПМК і звірки з лімітно-збірними картами направляються для виконання в УПТК тресту. У комплектувальних відомостях вказуються найменування і кількість матеріалів (заготовок), об'єкти, куди вони повинні бути завезені, і терміни завезення.

Перелік електромонтажних робіт з оцінкою часу. Pаботнікі ГПП закріплюються за монтажними дільницями і ведуть перспективну та поточну підготовку робіт закріпленого ділянки.

Pешеніе спірних питань між зварювальними та монтажними ділянками проводиться керівництвом управління.

Монтажно-настановні роботи ведуть на монтажних ділянках. Вони полягають в установці готових вузлів і блоків, щитів і пультів, добірних пристроїв, первинних перетворювачів, виконавчих механізмів, металоконструкцій, прокладання електричних і трубних ліній.

Для зберігання гамма-апаратів на монтажних ділянках споруджуються спеціальні сховища з однієї або двох, а іноді і трьох осередків. На рис. 6 - 21 показано сховище конструкції тресту Центроенергомонтаж для одночасного зберігання трьох джерел випромінювання в трьох самостійних колодязях. Pазрешеніе на зберігання і використання радіоактивних ізотопів видається місцевими санітарно-епідеміологічними станціями і органами міліції.