А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Молярна маса - кисень

Молярна маса кисню М 32 х х 10 - 3 кг /моль, тому в 0 1 кг кисню є і[0 1 /( 32.10 - 3) ]- 60210 188 - Ш24 молекул.

Тут[Л 32 кг /кмоль - молярна маса кисню, Я - універсальна газова стала.

Позначимо через ml і М1 -масу і молярну масу кисню, через /п2 і М2 - масу і молярну масу гелію.

PJ - початкові значення температури і тиску газу; /і - молярна маса кисню.

К - абсолютна температура кисню до нагрівання; М 0032 кг /моль - молярна маса кисню, R 832Дж /(К моль) - універсальна газова стала.

Дж /(кг - К), де R - універсальна газова стала моля газу, рівна 8314; /- молярна маса кисню.

Па - тиск газу, Р0143 кг /ме - щільність кисню при нормальних умовах, р01013 - 105 Па - нормальнеатмосферний тиск, ц32 - 10 - 3 кг /моль - молярна маса кисню, 8314 Дж /(моль - К) - молярна газова стала.

Дано: У 2000 м8 - обсяг газу, Г300 К - температура газу, р16105 Па - тиск газу, Р0143 кг /м3 - щільність кисню при нормальних умовах, р01013 - 105 Па -нормальний атмосферний тиск, М 32 - 103 кг /моль - молярна маса кисню, R 8314 Дж /(моль - К) - газова постійна.

Дано: У2000м3 - обсяг газу, Г300 К - температура газу, р1 6 - 105 Па - тиск газу, р 143 кг /м3 - щільність кисню при нормальних умовах, р01013 - 105 Па - нормальний атмосферний тиск, Р32 - 10 березня кг /моль - молярна маса кисню, 8314 Дж /(моль - К) - молярна газова стала.

Дано: V2000 м3 - об'єм газу, Г300 К - температура газу, р1 6 - 105 Па - тиск газу, р 143 кг /м3 - щільність кисню при нормальних умовах, РВ1013 - 105 Па - нормальний атмосферний тиск, ц32 - 10 - 3 кг /моль - молярна маса кисню, Я8314 Дж /(моль - К) - молярна газова стала.

Молярна маса речовини (у г /моль) чисельно дорівнює відносній атомній або молекулярній масі цієї речовини. Відносна атомна маса кисню дорівнює 16 значить, молярна маса атомного кисню становить 16 г /моль, а молярна маса кисню О2 дорівнює 32 г /моль.

Маса 1 моль речовини, або молярна маса, чисельно дорівнює відносній молекулярній масі цієї речовини, вираженої в атомних одиницях маси. Так, відносна молекулярна маса кисню дорівнює 32 а. Молярна маса кисню становить 32 г /моль.

Під яким тиском буде знаходитися виділився кисень, якщо він знаходиться в обсязі 0 5л при температурі 1550 К. Електрохімічний еквівалент і молярна маса кисню дорівнюють відповідно 810 березня - 8 кг /Кл і 3210 2 кг /моль.

У вертикальному циліндрі під поршнем знаходиться 2 кг кисню. Знайти кількість теплоти, повідомлене кисню; роботу, чинену їм при розширенні; його питому теплоємність в двох випадках: а) поршень не закріплений, б) поршень закріплений. Молярна маса кисню 3210 - 3 кг /моль.

Характеристики енергоразделенія повітря (/, водню (2 гелію (J, аргону (4 кисню (5 при. | Залежність ефекту охолодження від комплексу С, при л 6. Ц 0 3.

Характеристики вихрової труби при роботі на аргоні, повітрі і кисні досить близькі один одному, що дає право з урахуванням точності експерименту вважати їх ідентичними. Слід зазначити, що ці гази при атмосферному тиску мають близькі температури конденсації. Найбільші значення ефектів охолодження досягнуті при роботі на гелії, хоча і аргон (k 166) , і гелій (k 167) мають практично однакові значення показника адіабати. Водень має більш високу ефективність охолодження, в порівнянні з киснем і повітрям, що і слід було очікувати, так як молярна маса водню (цн 2 г /моль) істотно менше молярної маси кисню (цо 32 г /моль) і повітря (HBOM 29 г /моль), які близькі за величиною.