А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Молодий робітник молодий спеціаліст

Молоді робітники і молоді фахівці, спрямовані по розподілу, не можуть звільнятися за власним бажанням до закінчення терміну обов'язкового відпрацювання.

Випробувальний термін не встановлюється дляпідлітків, для молодих робітників і молодих фахівців, спрямованих на підприємство, а також для трудящих, які перекладаються на іншу роботу на тому ж підприємстві.

Складний склад як підстава виникнення трудових правовідносин і у молодих робітників і молодихфахівців, коли укладенню їх трудового договору передує направлення навчального закладу, який підготував їх для даного виробництва за спеціальним з цим виробництвом договором.

Чинне законодавство встановлює особливий порядок плановогонаправлення на роботу молодих робітників і молодих фахівців, які закінчили відповідні спец. Прийом на заброньовані місця проводиться по путівках виконкомів Рад депутатів трудящих.

Складний склад як підстава виникнення трудових правовідносин іу молодих робітників і молодих фахівців, коли укладенню їх трудового договору передує направлення навчального закладу, який підготував їх для даного виробництва за спеціальним з цим виробництвом договором.

Договір з невизначеним терміном полягає:1) звичайний, коли, як правило, обумовлюються сторонами місце роботи, трудова функція працівника, а в багатьох (раніше зазначених) випадках і розмір заробітної плати; такий договір укладається в більшості випадків; 2) контракт, який може бути і з невизначеним терміном,але, як правило, він відноситься до термінових договорами; 3) із заявленим терміном для підготовки молодим робітникам і молодим фахівцем по напрямку після закінчення навчання у профтехучилищах, в вищих і середніх професійних освітніх установах; 4) прийнятих за конкурсом; 5)за суміщенням професій; 6) з нештатним працівником; 7) про надомну роботу.

Договір з невизначеним терміном полягає: 1) звичайний, коли, як правило, обумовлюється сторонами місце роботи, трудова функція працівника, а в деяких (раніше зазначених) випадках і розмірзарплати. Такий договір укладається в більшості випадків; 2) по громадському призовом; 3) молодим робітникам і молодим фахівцем по напрямку після закінчення навчання у профтехучилищах та вищих та середніх спеціальних навчальних закладах; 4) за конкурсом; 5) про роботу засумісництвом; 6) про роботу з неповним робочим днем ??або тижнем; 7) нештатним працівником; 8) для виробничого навчання. Останні чотири види договору можуть бути і строковими.

Трудові договори молодих робітників, які закінчили професійно-технічні училища, імолодих спеціалістів, які закінчили за направленням підприємства вищі і середні спеціальні навчальні заклади, займають особливе місце в системі трудових договорів. Їх не можна повністю віднести до звичайних договорами про постійну роботу з невизначеним терміном дії,оскільки в період обов'язкового терміну відпрацювання після закінчення навчання на молодого робітника та молодого фахівця поширюються спеціальні норми законодавства (порядок переказів, звільнення і т.п.), і він не може бути звільнений за власним бажанням за ст. 31 КЗпПPФ.Але це і не терміновий договір, оскільки сплив строку обов'язкового відпрацювання не дає права адміністрації, як при терміновому трудовому договорі, припинити даний договір за закінченням терміну. Нині по-новому врегульована підготовка і направлення на роботу молодихфахівців постановою УрядуPФ О цільової контрактної підготовки фахівців з вищою і середньою спеціальною освітою від 19 вересня 1995 р. 1 Така підготовка по контрактами здійснюється серед тих осіб, які навчаються за рахунок бюджетних коштів. Контракт ж укладають відповідні навчальні заклади з роботодавцем про цільову підготовку для даного роботодавця певного числа молодих фахівців. У відповідності з даним контрактом навчальний заклад формує на добровільній основі контингент учнів цільової підготовкою для даного роботодавця. Обсяг такої цільової підготовки фахівців встановлюють федеральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дані спеціальні освітні установи, за погодженням з Міністерством загальної та професійної освітиPФ в межах прийому студентів за рахунок федерального бюджету.

Стаття 16 Основ (ст. 31 КЗпП) надає працівнику право в будь-який час розірвати зі своєї ініціативи трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію письмово за два тижні. У цьому випадку тільки ясна виражене бажання працівника звільнитися є підставою розірвання трудового договору. Але це правило не стосується молодим робітникам і молодим спеціалістам, так як вони повинні відпрацювати певний термін за направленням після навчання.

Стаття 31 КЗпПPФ надає працівнику право в будь-який час розірвати зі своєї ініціативи трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію письмово за два тижні, а при поважних причинах, підтверджених документально (зарахування в навчальний заклад, вихід на пенсію та інші випадки), - в строк, про який просить працівник. Після закінчення строку попередження працівник має право припинити роботу, а адміністрація зобов'язана видати йому трудову книжку і провести розрахунок. У цьому випадку тільки ясно виражене бажання працівника звільнитися є підставою розірвання трудового договору. Але це правило не стосується молодим робітникам і молодим спеціалістам, так як вони повинні відпрацювати певний термін за контрактом, укладеним з роботодавцем перед закінченням професійного освітнього закладу, якщо вони навчалися за контрактною цільової підготовки фахівців. Інакше вони при неповажних причини звільнення повинні, як раніше вказувалося, відшкодувати витрати, пов'язані з виплатою стипендії, доплати. Не можуть звільнятися за ст. 31 КЗпПPФ і особи, що уклали строковий договір, оскільки вони наклали вето на таке звільнення протягом строку дії трудового договору.