А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Капітальний ремонт - агрегат

Капітальний ремонт агрегату передбачає його повне розбирання, дефектацію, відновлення або заміну деталей з наступною зборкою, регулюванням та випробуванням. Агрегат направляється в капітальний ремонт у випадках,коли базова та основні деталі (табл. 6.4) потребують ремонту, що вимагає повного розбирання агрегату, а також, коли працездатність агрегату не може бути відновлена ??шляхом проведення ТP.

Капітальний ремонт агрегатів полягає в їх повному розбиранні, заміні аборемонті всіх зношених деталей, збірці та випробуванні відремонтованого агрегату.

Приклади базових і основних деталей. Капітальний ремонт агрегату передбачає його повне розбирання, дефектацію, відновлення і заміну деталей з наступною зборкою, регулюваннямі випробуванням. Агрегат направляється в капітальний ремонт у випадках, коли базова та основні деталі (табл. 5.2) потребують ремонту, що вимагає повного розбирання агрегату, а також коли працездатність агрегату не може бути відновлена ??шляхом проведення ТP.

Капітальний ремонт агрегату передбачає його повне розбирання, дефектацію, восаановленіе і заміну деталей, складання, регулювання та випробування.

Капітальний ремонт агрегату передбачає відновлення або заміну, як правило, базової та основних деталей увідповідно до технічних умов на капітальний ремонт.

Капітальний ремонт агрегату передбачає його повне розбирання, дефектацію, відновлення і заміну деталей, складання, регулювання та випробування.

Капітальний ремонт агрегатів з двигунамивнутрішнього згоряння вимагає спеціального устаткування (верстати, пристосування, стенди, спеціальні вимірювальні інструменти, прилади тощо) і повинен проводитися в майстернях або на ремонтних заводах. Одночасно з ремонтом агрегату в майстернях слідвідремонтувати монтажну проводку, фундаменти та інше обладнання, яке залишається на електростанції.

Капітальний ремонт агрегатів проводиться в робочий час силами слюсарів ремонтно-механічного цеху із залученням наладчиків, що обслуговують дану лінію.

Капітальний ремонт агрегатів повинен проводитися не рідше разу в 1 5 року.

Необхідність капітального ремонту агрегату визначають в основному за такими ж зовнішніми ознаками, як і необхідність поточного ремонту, але після того, як двигун відпрацює свіймоторесурс. У майстернях при капітальному ремонті агрегату виконують такі роботи.

Основні агрегати автомобілів і їх базові деталі. При капітальному ремонті агрегатів, як правило, деталі знеособлюються.

Приймання з капітального ремонту агрегатів,складальних одиниць і систем загальноцехового устаткування, а також основних і допоміжних агрегатів з поточного ремонту оформляється у відповідному журналі відомостей про ремонт.

Під час капітального ремонту агрегату розкривають осушувачі та перевіряютьстан сорбенту. При помітному пожовтінні і стиранні його замінюють.

Коефіцієнти приведення fta. Коефіцієнт приведення капітального ремонту агрегату ka до повнокомплектних автомобілю являє собою відношення трудомісткості капітального ремонту даногоагрегату до трудомісткості капітального ремонту повнокомплектного автомобіля тієї ж моделі, що і агрегат.

Для визначення числа капітальних ремонтів агрегатів додатково до повнокомплектних автомобілю (товарних) необхідно з коефіцієнта ремонтувідповідного агрегату відняти коефіцієнт ремонту повнокомплектного автомобіля і отримане значення помножити на середньооблікова кількість автомобілів даної марки.

Норми витрати матеріалів на капітальний ремонт агрегатів, вузлів, приладів і механізміввантажних автомобілів з карбюраторними двигунами.

Pасход мастильних матеріалів при капітальному ремонті агрегатів автомобілів встановлюється в кількості, рівній одній заправної ємності системи змащування даного агрегату.

Оперативний звіт виконаннявиробничої програми капітального ремонту агрегатів, вузлів, приладів та середнього ремонту автомобілів.

Повні перевірки слід проводити при капітальних ремонтах агрегату, часткові - при інших видах ремонтів. Технологічні датчики та обладнання КІПперевіряються за відповідними інструкціями.

А; - річна виробнича програма капітального ремонту агрегатів відповідних машин; Кт, - коефіцієнт приведення капітального ремонту агрегатів до повнокомплектною машині.

Старе лакофарбове покриттязнімають повністю при капітальному ремонті агрегату (частини автомобіля) або при значному (більше Vs поверхні) руйнуванні. У цьому випадку слід знімати мінімальну кількість старої фарби, видаляючи лише зруйновані ділянки покриття, зберігаючи по можливості старийгрунтувальний шар, видалення якого виправдане тільки при його руйнуванні.

Методи визначення допустимих похибок механізмів при капітальному ремонті агрегатів грунтуються на розкритті існуючих зв'язків між ресурсами агрегатів і похибкамимеханізмів, а також на встановленні функціональної залежності між показниками якості агрегатів та похибками механізмів, сполучень та їх окремих деталей. Похибки механізмів, сполучень і деталей викликають відхилення експлуатаційних параметрівагрегатів і автомобіля.

Капітальні ремонти підрозділяються на капітальний ремонт автомобіля і капітальний ремонт агрегату. Капітальний ремонт автомобіля та агрегату має на меті відновити їх технічний стан у відповідності з технічними умовами наремонт, складання, випробовування і технічними умовами на автомобілі і агрегати, що приймаються з капітального ремонту, і повинен забезпечувати термін служби протягом встановленого міжремонтного пробігу за умови належного технічного обслуговування, поточного ремонту,водіння і правильної експлуатації автомобіля. Потреба в капітальному ремонті автомобіля встановлюється комісією, яка затверджується наказом по автогосподарству, під головуванням головного інженера.

Дефектна відомість є основним технічним документом для проведення капітального ремонту агрегату. У дефектної відомості повинні бути перераховані всі дефекти вузлів і деталей агрегату і методи їх усунення.

У разі, якщо темою дипломного проекту для учнів є капітальний ремонт агрегату (апарата, машини), зміст його має бути наступним: вступ; короткий опис технологічної схеми агрегату (установки); призначення та опис конструкції обладнання агрегату; перевірочний розрахунок на міцність деталей, що входять в комплекс ремонтованих вузлів; графік ППP; Підготовка і розробка графіка капітального ремонту; опис технології ремонту і пристроїв, що застосовуються під час ремонтів; організація такелажних робіт; випробування і здавання устаткування агрегату; техніка безпеки при проведенні ремонту; техніко-економічна частина. Графічна частина для даної теми повинна містити: креслення загального вигляду апарата або машини; креслення деталей, що підлягають ремонту або заміні в процесі капітального ремонту, і компоновку обладнання з установкою вантажопідйомних механізмів, необхідних для демонтажу та монтажу машини (апарату) після ремонту, а також графік капітального ремонту.

Чисельне значення запасу точності механізму або його деталі до моменту капітального ремонту агрегату (автомобіля) будемо називати допустимим приростом відповідної похибки, первісний граничний рівень якої був встановлений заводом-виробником.

Для великих АPП з програмою від 10 до 40 тис. і більше капітальних ремонтів агрегатів в рік доцільне застосування установок, обладнаних конвеєром і використовують для інтенсифікації процесу очищення в розчинах CMC вібрацію виробів в рідині одночасно з низькою і високою частотами. Така, наприклад, машина для миття агрегатів і деталей АКТБ-202 s[a.

Для практических целей определения потребности в запасных элементах ( деталей или капитальном ремонте агрегатов) используют, как правило, нижнюю доверительную границу.

Так, например, номенклатура механизированного инструмента и средств механизации, рекомендованная для капитального ремонта агрегатов аммиака, позволит значительно повысить уровень механизации труда ремонтного производства.

Гарантийный срок работы генераторов обычно значительно больше срока работы двигателей, поэтому при капитальном ремонте агрегата необязательна перемотка генератора. После очистки генератора и тщательной проверки состояния обмотки и ее изоляции производят дополнительную пропитку статора в изоляционном лаке и сушку его в печи. В случае значительного повреждения изоляции или нарушения целости обмотки генератор подлежит полной перемотке.

За срок службы полнокомплектный автомобиль подвергается, как правило, одному капитальному ремонту, не считая капитального ремонта агрегатов и узлов до и после капитального ремонта всего автомобиля.

Перечень базовых деталей основных агрегатов специальных машин. В течение срока службы машина должна быть капитально отремонтирована не менее одного раза, не считая капитального ремонта агрегатов и узлов до и после капитального ремонта самой специальной машины.

Станциями технического обслуживания обычно выполняются все виды ТО и Т? автомобилей, а на крупных СТО и капитальный ремонт агрегатов. Выявленные неисправности устраняются станцией по согласованию с владельцем автомобиля. Капитальный ремонт агрегатов на станциях, как правило, выполняется индивидуальным методом. Для сокращения простоя автомобилей ре -, монт может осуществляться обезличенным методом, путем замены неисправных агрегатов и узлов на исправные.

А; - годовая производственная программа капитального ремонта агрегатов соответствующих машин; Кт, - коэффициент приведения капитального ремонта агрегатов к полнокомплектной машине.

Полнокомплектный автомобиль за срок его службы подвергается, как правило, одному капитальному ремонту, не считая капитального ремонта агрегатов и сборочных единиц ( узлов) до и после капитального ремонта автомобиля.

За срок службы автомобиля он, как правило, должен подвергаться одному капитальному ремонту, не считая капитального ремонта агрегатов и узлов.

Полнокомплектный автомобиль за срок его службы подвергается, как правило, одному капитальному ремонту, не считая капитального ремонта агрегатов и узлов до и после капитального ремонта автомобиля.

С этой точки эреиия темы дипломных проектов для учащихся по специальности оборудования химических заводов, связанные с капитальным ремонтом агрегата ( аппарата, машины) и внедрением прогрессивных методов ремонта, могут быть также рекомендованы как самостоятельные.

Программа завода предусматривает: капитальный ремонт экскаваторов, тракторов, бульдозеров, автокранов, погрузчиков и компрессоров; капитальный ремонт агрегатов экскаваторов и тракторов и их двигателей; изготовление товарных узлов и запасных частей.

В процессе эксплуатации осмотры сварных соединений паропровода из аустенитных сталей, а также их проверка ультразвуком производятся в каждый капитальный ремонт агрегатов, но не реже 1 раза в 2 года. Паропроводы из перлитных сталей должны осматриваться и контролироваться ультразвуком через каждые 5 лет.

Списание или восстановление агрегата при достижении его базовых узлов предельного состояния осуществляют в соответствии с действующими техническими условиями на капитальный ремонт агрегатов, его узлов и систем. Агрегат останавливают на капитальный ремонт в случае, если базовые и основные узлы и детали нуждаются в ремонте, требующем полной разборки его; работоспособность агрегата - йе может быть восстановлена.

Для сокращения времени простоя подвижного состава Т? выполняется преимущественно агрегатным методом, при котором производится замена неисправных или требующих капитального ремонта агрегатов и узлов на исправные, взятые из оборотного фонда.

? емонтный резерв предусматривается, например, в тех случаях, когда сезонное снижение максимума нагрузка системы недостаточно для проведения капитальных ремонтов агрегатов электростанций. Планово-предупредительный ремонт бывает капитальным и текущим. Состав ремонтных работ, периодичность и продолжительность ремонта устанавливаются правилами технической эксплуатации[10-6]і відомчими інструкціями. Дрібний поточний ремонт проводиться в період суботньо-недільного зниження навантаження системи.

З метою скорочення простою рухомого складу поточний ремонт здійснюється переважно агрегатним методом, при якому проводиться заміна несправних або потребують капітального ремонту агрегатів і вузлів на справні, взяті з оборотного фонду.