А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Життєдіяльність - анаеробні бактерія

Життєдіяльність анаеробних бактерій у грунті може впливати на збільшення швидкості корозії сталевих підземних споруд за рахунок руйнування ізоляційних покриттів і впливу на анодні і катодні процесиелектрохімічної корозії.

В результаті життєдіяльності анаеробних бактерій щорічно в атмосферу виділяється, згідно з оцінками, 500 - 800 млн. т метану. Функціонування бактерій, що приводить до утворення метану, називається анаеробним диханням.

Застійностівсіх флюїдів в пастках виключає і бактеріальне знищення нафтових і газових покладів, так як для життєдіяльності анаеробних бактерій необхідна транспортування сульфатів.

Схема приготування несброженного осаду. Затримані у відстійниках речовининаправляють в спеціальні ємності - метантенки, де вони при температурі до 53 зброджуються (перегнивають) без доступу кисню повітря внаслідок життєдіяльності анаеробних бактерій. Зброджений перегнилий осад вивантажують на мулові майданчики, де підсушують достану вологості землі, після чого використовують його як добриво. На великих очисних станціях такі мулові майданчики займають дуже великі площі, для їх зменшення зброджений осад зневоднюють на вакуум-фільтрах.

Анаеробна корозія підземних сталевихспоруд може спостерігатися в грунтах з поганою аеріруемих і в грунтах, що містять велику кількість сульфатних солей. Життєдіяльність анаеробних бактерій в таких грунтах пов'язана з відновленням солей сірчаної кислоти. Кисень, який звільняється привідновленні сульфатів, частково поглинається бактеріями і частково підсилює деполяризацію катода, внаслідок чого процес корозії підсилюється.

У місцях, сильно забруднених нафтою, спостерігається зникнення донної рослинності і розвиток анаеробнихпроцесів бродіння, що протікають в товщі опадів. В результаті життєдіяльності анаеробних бактерій придонний шар води може виявитися позбавленим кисню, так як останній йде на окислення різних продуктів, в першу чергу сірководню, що виділяється впроцесі відновлення в донних відкладеннях сульфатів і розпаду органіки.

Іноді в слабоаеріруемих нейтральних грунтах спостерігається дуже інтенсивна корозія сталевих конструкцій. З'ясовано, що причиною цього є життєдіяльність деяких типів бактерій.В результаті життєдіяльності анаеробних бактерій (розвиваються в безкисневому грунті) утворюються сульфіди, які діють як депассіватори, прискорюючи корозію іноді в 20 разів. Завдяки життєдіяльності аеробних бактерій в кінцевому рахунку утворюється сірчанакислота, яка також призводить до посилення корозії.

Недолік відкритої системи - можливість появи запахів і погіршення прозорості води. Причиною погіршення якості води відкритих систем теплопостачання є життєдіяльність трьох групмікроорганізмів: аммонификаторов, сульфатовосстанав-Ліван і железобактерій. В результаті їх діяльності в середовищі з повною відсутністю кисню виділяється сірководень. Для локалізації життєдіяльності анаеробних бактерій в існуючих системах влітку виконуютьгідропромивку і термічну стерилізацію систем. При новому будівництві не рекомендується застосовувати традиційні чавунні радіатори. При використанні чавунних радіаторів рекомендується незалежне приєднання систем опалення.

Процеси, що відбуваються вметантенках, досить складні, правильне їх ведення визначено регламентом. Нормальний процес зброджування визначається, зокрема, дотриманням правильної добової дози завантаження свіжого осаду, підтриманням постійної температури, регулярним перемішуванням осадудля швидкого насичення анаеробними мікроорганізмами свіжої порції осаду, регулярної вивантаженням добре збродженого осаду. Систематично заміряють кількість і склад подається і витягуваного осаду і газу, висоту рівня рідини в апараті, температуру маси в різних місцях: ці дані дозволяють судити про процеси, що відбуваються в ме-тантенке і вживати заходів до його нормалізації. Не можна допускати попадання в метантенк зі свіжим осадом речовин, що шкідливо впливають на життєдіяльність анаеробних бактерій; тобто норми гранично допустимого вмісту таких речовин, ці норми повинні суворо витримуватися. Особливої ??уваги вимагає нагляд за газовим господарством: суміш газу, що виділяється з повітрям вибухонебезпечна.

Під терміном грунтова корозія розуміється електрохімічне руйнування підземних сталевих споруд під впливом оточуючих їх факторів. Цими чинниками, що визначають корозійність грунту по відношенню до сталі, є: типи грунтів, склад їх і концентрація речовин у грунті, вміст вологи (вологість), швидкість проникнення в грунт повітря, температура, питомий електричний опір, наявність в грунті бактерій, що сприяють виникненню процесів корозії. Грунти, в залежності від природи їх утворення, діляться на глинисті, пилоподібні (глини, супіски, суглинки, лес), уламкові (галечник, щебінь, гравістие грунти і піски), торф'янисті, штучні та насипні. Волога в цих грунтах має три форми зв'язку: фізико-механічна, фізико-хімічна та хімічна. Концентрація розчинених солей і їх хімічний склад в грунтах різні, в залежності від чого і розглядають слабомінералізовані і сільномінералізованних грунти. На швидкість корозії в значній мірі впливає активність іонів водню, обумовлена ??значенням рН, від якого залежить окислювально-відновний процес. При значенні рН нижче 7 (кисле середовище) окисна плівка може розчинятися або зовсім не утворюватися. На повітропроникність грунтів впливають влагонасищенних, розміри частинок їх складових, що в певній мірі впливає на швидкість корозії сталі. Температура грунту суттєво впливає на процес електрохімічної корозії сталевих конструкцій. Зі зростанням температури корозія металу активізується і навпаки. На збільшення швидкості корозії великий вплив робить життєдіяльність анаеробних бактерій у грунтах з поганою аеруючими-ємністю, що містять великі кількості сульфатних солей. Діяльність цих бактерій пов'язана з відновленням солей сірчаної кислоти.