А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Жижка

Жижка (табл. 6) бідна органічними речовинами. Вона містить летких кислот лише 0 4 - 1 2% в розрахунку на оцтову.

Жижка не є ще товарним продуктом; вона переробляється з метою витягання з неї оцтової кислоти, метилового спирту ірозчинників, що містять ацетон, метилацетат та інші кетони та ефіри.

Жижка, отримана при обвуглюванні хвойної деревини, поділяється на три шари: вгорі - скипидар з розчиненими в ньому смолистими речовинами - скипидар-сирець; під ним - водний розчин органічнихречовин - подемольная вода або відстояна Жижка; внизу - нерозчинні у воді органічні речовини - відстійна смола.

Жижка має питому вагу від 1025 до 1050 характерний запах, забарвлення від жовтої до червоно-бурою. Інтенсивність забарвлення збільшується з пс-зишеніемконцентрації в Жижко кислот, спиртів і ефірів.

Жижка, одержувана при пірогенетічсском розкладанні деревини, містить кислоти, спирти, ефіри, кетони, альдегіди, смоли та інші органічні речовини. Виділення і поділ цих речовин засновані головним чином нафізичних і лише частково на хімічних процесах.

Жижка, одержувана при охолодженні парогазових продуктів пірогенетіческого розкладання деревини, містить у собі кислоти, спирти, ЄТОНН, ефіри, смоли та інші органічні речовини. Для поділу цих продуктів івиділення їх у чистому вигляді Жижку піддають переробці.

Жижка стікає по особливій трубці назад у верхню частину першого корпусу.

Жижка, або подсмольная вода, що представляє собою конденсат, виділений з ларогазов термічного розкладання деревини, складаєтьсяз водного розчину великої кількості органічних речовин, з яких головними є оцтова кислота, метиловий спирт, метіладетат, ацетон і смоли. Однак значна частина смол залишається в відстояною Жижки в розчиненому стані завдяки присутності в кіж- Ке оцтової кислоти й інших речовин, що розчиняють смолу.

Жижка, звільнена від спиртів, тобто кисла вода, надходить в охолодженому вигляді в верхню частину колони-скрубера 3 наповненою кераміковимі кільцями. Ця колонка-скрубер служить для уловлювання парів ефіру,відсмоктує з повітряних ліній різних апаратів. Уловлювання парів ефіру проводиться кислою водою, що надходить у переробку, яка стікає по насадці колони-скрубера в протитоку з парами ефіру. Для уловлювання парів ефіру з повітряних ліній замістьскруберів встановлюють також конденсатори, охолоджувані розсолом від холодильної установки.

Жижка подається через дефлегматор-підігрівач 3 де нагрівається до температури близько 50 і надходить на верхню тарілку вичерпної колони 6 в якій отгоняютсяспиртові продукти. Повноту вичерпання перевіряють шляхом відбору проби парів з нижніх тарілок вичерпної колони. Обесспіртованная Жижка з колони надходить через холодильник 10 в баки-відстійники для відділення від нерозчинної смоли. Пари з вичерпною колонипереходять в зміцнюючу колону 12 де вміст легколетучих компонентів в них збільшується. На нижніх тарілках колони при температурі 97 - 98 накопичуються легкі смоляні олії, які через холодильник 11 і Флорентіно 13 надходять у збірник.

Жижка являєсобою емульсію піролізної смоли у водному розчині різних рідких продуктів піролізу. При стоянні рідкий дистилят розділяється на два шари - відстояну Жижку і смоляний шар, званий відстійної, або осадової смолою. З численних продуктів термічноїдеструкції полісахаридів, що містяться в відстояною Жижки, промислове значення має головним чином оцтова кислота. У невеликих масштабах випускають метанол і так звані спиртові розчинники. Оцтова кислота і метанол виходять в основному згемицеллюлоз.

Обесспйртованная Жижка майже повністю звільнена від легколетучих компонентів, в ній міститься (у вагу.

Жижку для виділення з неї спиртових продуктів, оцтової кислоти і смол переробляють різними методами. Один з них заснований нанейтралізації Жижки з отриманням оцтово-кальцієвого порошку, а інші - на безпосередньому витягу з неї оцтової кислоти.

Жижку з сепаратора ісля гідравлічно затвор відводять в хімічний цех.

Жижку відстоюють для відділення нерозчинної смоли, якщовона не була виділена з парогазової суміші. Відстоюють її в дерев'яних баках, з'єднаних в батарею послідовно. Основна кількість нерозчинної смоли осідає в перших двох баках, повнота відокремлення її знаходиться в прямій залежності від тривалостівідстоювання, а швидкість відстоювання - від температури. Однак збільшення тривалості відстоювання вимагає великих ємностей, а при підвищенні температури зростає втрата летких речовин з Жижки. Практично відстоювання Жижки ведуть при температурі 10 - 15 протягом 2 -3 діб.

Жижку переганяють у однокорпусних апаратах (випарники) або трьохкорпусне вакуум-випарних апаратах. Першими користуються при витяганні оцтової кислоти з кислої води в паровій фазі методом азеотроп, або абсорбції, другим - при витяганні оцтовоїкислоти з кислої води в рідкій фазі методом екстракції.

Жижку, звільнену від осадової смоли, піддають обесспір-товиванію на безперервно діючих ректифікаційних апаратах. В результаті з Жижки виділяються легколетучие компоненти: метиловий спирт,ацетон, метилацетат і деякі інші. Ці розчинники потрібні в лакофарбової, шкіряної, текстильної промисловості.

Жижки називають суміш рідких продуктів, що виходить при охолодженні парогазових продуктів пірогенетіческого розкладання деревини.

Якщо Жижка отримана обессмоленная (шляхом виділення з парогазов смоли в смолоотделітелях тієї або іншої конструкції), то її переробляють так. Відганяють спирти, ефіри, кетони та інші легколетучие речовини, а потім обесспіртованную Жижку піддають нейтралізаціївапном або крейдою в спеціальних нейтралізаторах, забезпечених мішалками. Вапно або крейду вводять поступово, невеликими порціями.

Така Жижка містить розчинну смолу і знесмолювання в трехкор пусном випарних апаратів не піддається. Подібне спрощенняпроцесу є перевагою даного методу переробки Жижки. Однак він не позбавлений і недоліків.

Вихід Жижки і неконденсірующаяся газів в межах температур 270 - 400 збільшується швидко, а з 400 до 700 - повільно.

Склад Жижки залежить від породи та якості пере -угліваемой деревини, її вологості та умов ведення процесу переугліванія.

Обесспіртовиваніе Жижки полягає в отгонке спиртових продуктів, до складу яких входять всі легколетучие компоненти, що містяться в Жижки, і ті висококиплячі речовини, якіпереганяються в суміші з ними. Обессмолівают Жижку шляхом відділення нерозчинної смоли відстоюванням, а розчинної - перегонкою або часткової екстракцією.

Переробку Жижки азеотропної методом починають з забезпе-спіртовиванія її на непреривнодействующемректифікаційних апаратів, при цьому виходить метанол-сирець міцністю 55 - 70% (об'ємних) і обесспіртованная жіжха. Шляхом перегонки в ректифікаційних апаратах з метанолу-сирцю виробляють товарні сорти спиртових продуктів, а також спиртові масла, які тут жевикористовуються в якості антренера. З обесспіртованной Жижки отримують товарні сорти оцтової кислоти і смолу. Процес виділення кислот протікає в такій послідовності: з обесспіртованной Жижки виділяють чорну оцтову кислоту, з неї отримують технічнуоцтову кислоту, яку переробляють в крижану оцтову діслоту, харчову та реактивну. Найбільш специфічною є стадія виділення чорної оцтової кислоти. Решта стадії мають багато спільного із звичайною переробкою такої кислоти на товарні продукти, томувони не розглядаються.

Переробка Жижки, що містить оцтову, мурашину, пропіонов-вую та інші кислоти поряд з метиловим спиртом, ацетоном, аце-тальдегідом, фурфуролом, метил-етілкетоном та іншими органічними сполуками, забезпечує отримання (екстракцією сірчаним ефіром) оцтової кислоти, широко використовуваної, зокрема, у виробництвах ацетатного шовку і кіноплівки, а також (відгоном) метилового спирту, що йде на виробництво різних політур і медикаментів, і ряду інших продуктів.

НейтралізуватиЖижку негашеним вапном не можна, так як Жижка сильно розігрівається і випаровується частина ацетону та інших легколетучих речовин. При переробці такого древесноуксусного порошку на оцтову кислоту потрібно підвищений витрата сірчаної кислоти. Вапняне молокододають до Жижко невеликими порціями і при ретельному розмішуванні. У міру нейтралізації кислот частина смоли, розчиненої в них, виринає нагору; її счерпивают.

Нейтралізують Жижку способом холодного чи гарячого насичення. Найпростішим є спосібхолодного насичення Жижки, відстояною від нерозчинної смоли, але не звільненій від розчинної.

Його Жижку ми охоче йому подаруємо, тому що ця книга просто нудна.

У Жижко також містяться смолисті речовини або так звана розчинна смола. Частинарозчинної (кубової) смоли представляє ті речовини відстійної смоли, які розчиняються в Жижко внаслідок вмісту в ній кислот, спиртів, кетонів, складних ефірів та інших органічних речовин, що є хорошими розчинниками для деревної смоли. Цярозчинна смола утворюється в процесі термічного розкладання деревини.

При перегонці Жижки в присутності такої речовини останнім захоплює із собою певну кількість води.

При переробці Жижки азеотропна перегонка в деяких випадкахвиявляється ефективніше, ніж екстракція. Однак у зв'язку з необхідністю одночасної очищення оцтової кислоти азеотропної метод найчастіше комбінують з екстракційним.

Прп переробці Жижки дуже велике значення має вміст у ній води. Для видалення їїдоводиться затрачати багато пара н охолоджуючої води; чим більше води в Жижки, тим менше продуктивність апаратів, тим більше витрата пари і води н тим дорожче обходиться її переробка.

Іноді конденсацію Жижки ведуть з попереднім виділенням смоли зпарогазов в спеціальних смолоотделітелях.

При екстракції Жижки, наприклад, сірчаним ефіром, речовини, що мають коефіцієнт розподілу між ефіром і водою більший, ніж для оцтової кислоти, практично повністю перейдуть в екстракт; перейдуть в екстракт частково іречовини, що мають менший коефіцієнт розподілу порівняно з оцтової кислоти.

Поп обссспнрговьшашш Жижки відбувається виділення болю-тої кількості розчинної смоли. Ця смола, а також феноли, як висококиплячі речовини, і альдегіди, як володіють високо;]Розчинністю у воді, переходять у кислу воду. Залишається в обесспіртовапной Жижко частина нейтральних масел, а також - вуглеводи (левоглюкозан), розчинені і Жижки.

Для обесстфтовиванія Жижки можуть бути застосовані апарати періодичної і безперервної дії.

У переробці Жижки важливе місце займають процеси ректифікації.

Методи аналізу Жижки були наведені вище, в розділі другому.

Установка для швидкого визначення вологості тирси і древесноуксусного порошку за допомогою електричної лампи з рефлектором.Визначення кислотності Жижки і промивних вод від промивки смоли виробляють титруванням 0 5н розчином їдкого натру.

Установка для швидкого визначення вологості тирси і древесноуксусного порошку за допомогою електричної лампи з рефлектором. Ступінь відстоюванняЖижки від смоли перевіряють взяттям проби Жижки в скляний циліндр. Після відстоювання ЧВ протягом мінімум 1 години не повинно виявлятись смоли, що осіла на дно циліндра і спливла наверх, більше, ніж у вигляді слідів.

При обсссмоліваліі обссспіртованной Жижки з неї відганяють оцтову кислоту і її гомологи, а також невелика кількість масел. Масла при цьому відділяються, а водниГ; розчин оцтової кислоти і її гомологів з невеликою кількістю смолистих речовин, так звану кислу воду, направтягот на екстракцію. Після відгонки кислої води в трехморпусном вакуум-апараті залишається розчинна смола з деяким вмістом води, оцтової кислоти та її гомологів. Смолу з останнього корпусу видаляють періодично. Воду н кислоти з неї відганяють у смоляних кубах.

Спочатку дають Жижко відстоятися і отримують відстійну смолу та відстояну Жижку. Відстійну смолу піддають перегонці і відганяють кислу воду з домішкою смоляних масел; залишається товарна смола.

Таким чином, Жижка представляє багату сировину для отримання різноманітних органічних сполук, яке в даний час покористується в невеликої частини.

Охолоджуючої середовищем служить Жижка, сконденсованих при охолодженні парогазов в тій же башті холодильника. Перед надходженням у вежу Жижка повинна бути охолоджена. Її охолоджують водою в колінчастому або трубчастому багатоходової холодильнику.

У методі Гюйно Жижка перед форекстракціей НЕ обесспіртовивается і не переганяється. Процес протікає в такий спосіб.

Технологічні процеси переробки Жижки та апарати, що використовуються для цього, багато в чому схожі з тими, які звичайно застосовуються на хімічних підприємствах. Сутність таких процесів і принцип дії найбільш типових апаратів досить детально викладені в курсі Основні процеси та апарати хімічної технології. Ця обставина дозволяє нам не зупинятися докладно на загальних положеннях і більше уваги приділити специфічним особливостям розглянутого виробництва.

Технологічний процес переробки Жижки складається з декількох стадій.

Отриманий при сбесспіртовиваніі Жижки спирт-сирець розбавляють водою до 10 - 15% об'ємних; при цьому деревні масла спливають.

Контроль за якістю Жижки дає можливість судити про те, наскільки правильно ведеться процес розкладання деревини в ретортах, чи забезпечує він задані заводу показники виходів оцтової кислоти і спиртових продуктів.

Ареометри для визначення питомої ваги рідких продуктів. Тому контроль якості Жижки проводиться і в ретортних і в хімічних цехах.