А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Жаропроізводітельность - паливо

Жаропроізводітельность палива дещо знижується також при обліку вмісту в повітрі вологи.

Жаропроізводітельность палива - дуже важливе фізичне поняття, так як вона дозволяє оцінити, наскількиефективно можна використовувати це паливо для високотемпературного процесу.

Жаропроізводітельность палива дещо знижується також при обліку вмісту в повітрі вологи.

Жаропроізводітельность палива макс наведена округлено з урахуванням вмісту вповітрі водяної пари.

Жаропроізводітельностью палива називається максимальна температура горіння (Тмакс. При підрахунку жаропроізводітельності початкова температура палива і повітря приймається рівною нулю.

Середній склад торфу різної вологості. Снижче жаропроізводітельності палива з найбільш високою температурою горіння та приблизно на 250 С вище жаропроізводітельності торф'яного генераторного газу.

На основі жаропроізводітельності палива може бути проведений ряд теплотехнічних розрахунків,розглянутих в розділах III, IV, V та інших.

При підрахунку жаропроізводітельності палива відоме значення має вміст вологи в повітрі. При теплотехнічних розрахунках вміст вологи в повітрі приймається рівним 1 вага.

Додаткове зниженняжаропроізводітельності палива відбувається внаслідок збільшення об'єму продуктів горіння, в які переходять водяна пара, а також двоокис вуглецю, що утворюється при розкладанні мінеральної маси сланців або міститься в газоподібному паливі, і азот.

На основіжаропроізводітельності палива може бути проведений ряд теплотехнічних розрахунків, розглянутих у главах III, IV, V та інших.

Залежність найбільшою рівномірної швидкості полум'я нормальних вуглеводнів в повітрі від числа атомів вуглецю в молекулі (по дослідам вгоризонтальній трубі. | Залежність нормальної швидкості полум'я вуглеводнів в повітрі від числа атомів вуглецю в молекулі. При підрахунку жаропроізводітельності палива відоме значення має вміст вологи в повітрі. При теплотехнічних розрахунках зміствологи в повітрі приймається рівним 1 вага.

Завдяки тому, що жаропроізводітельность палива мало коливається при деякій зміні складу палива, її зручно застосовувати для різних теплотехнічних розрахунків.

Макс - Додаткове зниженняжаропроізводітельності палива відбувається внаслідок збільшення об'єму продуктів горіння, в які переходять водяна пара, а також двоокис вуглецю, що утворюється при розкладанні мінеральної маси сланців або міститься в газоподібному паливі, і азот.

З; /Макс - жаропроізводітельность палива, С (для певного виду палива /Макс є величиною постійною); С - поправочний коефіцієнт, що представляє собою відношення середньозваженої теплоємності нерозбавлених повітрям продуктів горіння в інтервалі від 0 С до /ухдо їх середньозваженої теплоємності в температурному інтервалі від 0 С до /Максим; В - відношення обсягу сухих продуктів горіння до обсягу вологих продуктів горіння при а1; К - поправочний коефіцієнт, що представляє собою відношення середньої теплоємності повітря при температурівід 0 С до /ух до середньозваженої теплоємності не розбавленого повітрям продуктів горіння в інтервалі від 0 С до /макс.

Нижче розглядаються три методи підрахунку жаропроізводітельності палива, що відрізняються один від одного за способом визначення теплоємності продуктівгорзеія.

Нижче розглядаються три методи підрахунку жаропроізводітельності палива, що відрізняються один від одного за способом визначення теплоємності продуктів горіння.

Теоретична температура горіння, названа Д. І. Менделєєвим жаропроізводітельностьюпалива, в значній мірі визначає вибір методу спалювання, тип топки і вимоги, пропоновані до вогнетривким матеріалами.

У відповідності з цим істотне значення має можливість визначення жаропроізводітельності палива з достатньою длятехнічних розрахунків точністю при мінімальній витраті праці і часу.

Підрахувати економію палива при рекуперації тепла можна також виходячи з жаропроізводітельності палива, що особливо істотно при роботі на газі, склад і теплотворна здатністьякого змінюються в значних межах, а жаропроізводітельность залишається майже постійною, як це має місце, наприклад, у змішаного міського газу.

Підрахувати економію палива при рекуперації тепла можна також виходячи з жаропроізводітельності палива,що особливо істотно при роботі на газі, склад і теплотворна здатність якого змінюються в значних межах, а жаропроізводітельность залишається майже постійною, як це має місце, наприклад, у змішаного міського газу, а також при спільному спалюваннігазоподібного та рідкого палива.

Pассмотрім у світлі зазначених положень вплив вологи на теплотворну здатність і Жаропроізводітельность палива з високою теплотворною здатністю робочої маси і малим вмістом баласту, наприклад кам'яного вугілля, і знизькою теплотворною здатністю робочої маси, наприклад фрезерного торфу.

Pассмотрім у світлі зазначених положень вплив вологи на теплотворну здатність і жаропроізводітельность палива з високою теплотворною здатністю робочої маси і малим вмістомбаласту, наприклад кам'яного вугілля, і з низькою теплотворною здатністю робочої маси, наприклад фрезерного торфу.

В окремих випадках жаропроізводітельность пального, що містить кисень, може бути трохи вище жаропроізводітельності порівнянного палива,не містить кисню. С, незважаючи на те, що теплотворна здатність 1 кг окису вуглецю, рівна 2413 ккал, складає всього лише 31% від теплотворної здатності 1 кг вуглецю у вигляді графіту.

В окремих випадках жаропроізводітельность пального, що міститькисень, може бути трохи вище жаропроізводітельності порівнянного палива, що не містить кисню. Так, наприклад, жаропроізводітельность окису вуглецю СО дорівнює 2370 тобто на 9% вище жаропроізводітельності вуглецю С, незважаючи на те, що теплотворна здатність 1кг окису вуглецю, рівна 2413 ккал, складає всього лише 31% від теплотворної здатності 1 кг вуглецю у вигляді графіту.

Після підрахунку величин Qi і Qz, між якими знаходиться дійсна теплотворна здатність палива Qs, визначають жаропроізводітельностьпалива методом інтерполяції.

Однією з основних характеристик, що зазнають незначні коливання при зміні складу палива і прийнятої в методиці, є температура горіння або, як її назвав Д. І. Менделєєв, - жаропроізводітельность палива.

Залежність теплотворної здатності і жа-роіроіанодітельності палива від вмісту водню. Криві, наведені на рис. 7 показують різка зміна теплотворної здатності твердого та рідкого палива залежно від вмісту в паливі водню і малий впливцього фактора на жаропроізводітельность палива.

У цій книзі викладається методика розроблених автором теплотехнічних розрахунків, заснованих не на теплотворної здатності, а на більш стабільною величиною - максимально можливій температурі горіння,названої Д. І. Менделєєвим жаропроізводітельностью палива, і на інших узагальнених константах продуктів горіння, мало мінливих для певних груп палива.

З даних, наведених у зазначеній таблиці, видно, що жаропроіз-водітельность деяких видівпалива другої групи, наприклад торфу, генераторного і доменного газів на кілька сотень градусів нижче жаропроізводітельності палива, що входить у першу групу.

Кількість тепла R, приходящееся при повному згорянні палива в стехіометричному об'ємі повітря на 1 нм3продуктів горіння, які містять водяну пару, що утворюється при згоранні палива, дозволяє легко підрахувати жаропроізводітельность палива.

Так, наприклад, жаропроізводітельноеть дров, торфу, молодих бурого вугілля та інших видів палива з високим вмістом киснюі велику гігроскопічність, обумовлює високий вміст вологи в пальному, значно нижче жаропроізводітельності палива з малим вмістом вологи: кам'яного вугілля, антрациту, нафтопродуктів.

Вміст вологи, золи і теплотворна здатність паливаприведені за даними Всесоюзного теплотехнічного інституту ім. Жаропроізводітельность палива підрахована без урахування вмісту в повітрі водяної пари.

Вміст вологи, золи і теплотворна здатність палива наведені за даними Всесоюзного теплотехнічногоінституту ім. Жаропроізводітельность палива підрахована без урахування вмісту в повітрі водяної пари. Q - нижча теплотворна здатність горючої маси палива (ккал /кг), QP - нижча теплотворна здатність робочого палива (гикав /кг або ккал /м3 для газу); р - нижчатеплотворна здатність робочого палива, віднесена до 1 нм3 теоретичного обсягу сухих продуктів горіння.

Підрахунок по другому методу значно простіше, ніж за першим. Тому визначення жаропроізводітельності палива зазвичай ведуть, користуючись методомпослідовних наближень.

Залежність теплотворної здатності та жаропроізводітельності палива від вмісту водню. | Теплотворна здатність і жаропроізводітельность донецьких вугіль. Слід зазначити, що в технічній літературі викладається обширнийматеріал по теплотворної здатності різних видів палива і разом з тим далеко не завжди наводяться дані по жаропроізводітельності, що мають першорядне значення для теплотехнічної оцінки палива та вибору оптимальних областей його застосування. Наведені в літературі дані по жаропроізводітельності палива в деяких випадках потребують уточнення.

Очевидно, що надлишок притікає повітря, незгорілих продуктів розкладання (від недоліку чи повітря, або від інших причин) і вільна втрата тепла в навколишній простір буде зменшувати температуру, що доставляються паливом, а всі поліпшення в зазначених вище умовах горіння стануть доводити її до вищого можливої ??межі , до якого практично можна наближатися з тим великою досконалістю, ніж безперервний буде приплив належних кількостей палива і повітря до вогнища або місця горіння і чим краще усуваються втрати тепла. Ця межа, що змінюється для різних родів палива, ми станемо називати жаропроізводітельностью палива.

У дійсності, однак, в паливі доводиться мати справу зовсім не з механічною сумішшю вуглецю з киснем, а з різними хімічними сполуками, що містять кисень. Теплотворна здатність палива при цьому у всіх випадках різко знижується в силу зазначених вище причин і насамперед внаслідок зменшення вмісту в ньому горючих компонентів, а жаропроізводітельность палива змінюється різним чином, залежно від характеру утворюються кисневмісних сполук і теплоти реакції їх утворення.

У всіх розрахунках такого роду в прихованому вигляді завжди фігурують деякі константи, що випливають із загальних властивостей виходять продуктів згоряння. Такого роду константи мають відому універсальністю, але досі ця обставина мало використане в нашій розрахункової техніці. Наприклад, більш-менш універсальної константою є питоме тепловиділення на одиницю продуктів згорання. Автор спирає свою систему розрахунку на аналогічні константи, що виникають при віднесенні характеристик до продуктів згоряння палива в повітрі. Цей шлях цілком закономірний і достатньо обгрунтований. Слід тільки чітко обумовлювати межі застосовності чисельних значень цих констант за відповідними типами палив, що в першу чергу відноситься до такої характеристики, як теоретична максимальна температура горіння, названа Д. І. Менделєєвим жаропроізводітельностью палива.