А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Єдиний державний реєстр - право

Єдиний державний реєстр прав на нерухоме майно та угод з ним ведеться на паперових носіях інформації, а в тих районах (містах), де є можливості, і на магнітних носіях.

Єдинийдержавний реєстр прав, справи правовстановлюючих документів та книги обліку документів є вічними. Їх знищення, вилучення з них будь-яких документів або їх частин не допускаються.

Єдиний державний реєстр прав містить інформацію про існуючіі припинених права на об'єкти нерухомого майна, дані про зазначених об'єктах та відомості про правовласників.

Єдиний державний реєстр прав складається з окремих розділів, що містять записи про кожен об'єкт нерухомого майна. PРозділ відкривається припочаток реєстрації прав на об'єкт нерухомого майна та ідентифікується кадастровим або умовним номером даного об'єкта.

Єдиний державний реєстр прав на нерухоме майно та угод з ним ведеться на паперових носіях інформації, а в тих районах (містах), де є можливості, і на магнітних носіях. При невідповідності записів на паперовому та магнітному носіях пріоритет має запис на паперовому носії.

Єдиний державний реєстр прав, ведення якого передбачено Законом про реєстрацію прав нанерухомість, містить короткий опис кожного об'єкта нерухомості: адреса (місце розташування), вид (назва) об'єкта, його площа (фактична по кадастровому плану або документам), призначення та ін необхідні дані. Ці відомості відкриті, і орган, що здійснюєдержавну реєстрацію прав 1 зобов'язаний протягом п'яти днів надати запитану інформацію заявнику або видати йому мотивовану відмову, який може бути оскаржений ним до суду.

Єдиний державний реєстр прав містить інформацію про існуючі таприпинених права на об'єкти нерухомого майна, дані про зазначених об'єктах та відомості про правовласників.

Єдиний державний реєстр прав, справи правовстановлюючих документів та книги обліку документів є вічними. Їх знищення, а рівно вилученняз них будь-яких документів або їх частин не допускаються.

Єдиний державний реєстр прав складається з окремих розділів, що містять записи про кожен об'єкт нерухомого майна. PРозділ відкривається при початку реєстрації прав на об'єкт нерухомого майна таідентифікується кадастровим або умовним номером даного об'єкта.

PРозділ Єдиного державного реєстру прав розташовуються відповідно до принципу єдиного об'єкта нерухомого майна.

Форма Єдиного державного реєстру прав на нерухомемайно та угод з ним і єдиний дляPРосійсько Федерації порядок їх заповнення встановлені Правилами ведення Єдиного державного реєстру прав. Контроль за їх дотриманням установами юстиції по реєстрації прав здійснює Міністерство юстиціїPоссии.Тому державна реєстрація іпотеки з порушеннями вимог, що пред'являються законодавствомPРосійсько Федерації до змісту реєстраційної записи, або з іншими помилками можлива внаслідок відступу від приписів, які містяться у зазначених Правилах.

PРозділ Єдиного державного реєстру прав, що містять записи про права на об'єкт нерухомого майна виникненні, переході і припинення таких прав, про обмеження (обтяження), ідентифікуються в зазначеному реєстрі кадастровим номером об'єктанерухомого майна.

PРозділ Єдиного державного реєстру прав, що містять записи про права на об'єкт нерухомого майна, виникненні, переході і припинення таких прав, про обмеження (обтяження-ях), ідентифікуються в зазначеному реєстрі кадастровимномером об'єкта нерухомого майна.

PРозділ Єдиного державного реєстру прав розташовуються відповідно до принципу єдиного об'єкта нерухомого майна. PРозділ, що містять інформацію про будівлі, споруди та про інші об'єкти нерухомого майна,міцно пов'язаних із земельною ділянкою, розташовуються безпосередньо за розділом, що містить інформацію про даній земельній ділянці. PРозділ, що містять інформацію про квартири, приміщеннях і про інші об'єкти, що входять до складу будівель і споруд, розташовуютьсябезпосередньо за відповідним розділом, що належать до будівлі, споруді.

В Єдиному державному реєстрі прав зафіксовані право власності та інші речові права (право господарського відання, право оперативного управління) на кожен об'єктнерухомості орендодавця, ім'я (найменування) правовласника, дані посвідчення особи громадянина та реквізити юридичної особи, адресу правовласника, вид права, розмір частки у праві, найменування та реквізити правовстановлюючих документів, дата внесеннязапису, ім'я реєстратора та його підпис. МінгосімуществоPФ закріплює перебувають у федеральної власності адміністративні будівлі, нежитлові приміщення та споруди на праві оперативного управління за федеральними органами державної влади, федеральнимидержавними установами і федеральними казенними підприємствами та на праві господарського відання - за федеральними державними унітарними підприємствами.

Правила ведення Єдиного державного реєстру прав, справ правовстановлюючихдокументів та книг обліку документів визначаються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим УрядомPРосійсько Федерації відповідно до справжнім Федеральним законом.

Невід'ємною частиною Єдиного державного реєстру прав єсправи, що включають в себе правовстановлюючі документи на нерухоме майно, та книги обліку документів.

Правил ведення Єдиного державного реєстру прав); їм і належить керуватися при реалізації на практиці реєстраційних процедур у відношеннівласників закладних.

Виписки з Єдиного державного реєстру прав, затверджені в установленому порядку, повинні містити опис об'єкта нерухомості, зареєстровані права на нього, а також обмеження (обтяження) прав.

Невід'ємною частиноюЄдиного державного реєстру прав є справи, що включають в себе правовстановлюючі документи на нерухоме майно, та книги обліку документів.

Правила ведення Єдиного державного реєстру прав, справ правовстановлюючих документів та книг облікудокументів визначаються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим УрядомPРосійсько Федерації відповідно до справжнім Федеральним законом.

Названі документи (єдиний державний реєстр прав, справи правовстановлюючихдокументів та книги обліку документів) є вічними. Їх знищення, а рівно вилучення з них будь-яких документів або їх частин не допускається.

У нових розділах Єдиного державного реєстру прав та в нових справах правовстановлюючих документів робляться посиланняна розділи і справи, що відносяться до раніше існуючих об'єктів.

Отримання виписки з Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним (ЕГPП) про права на земельну ділянку, переклад якого зі складу земель однієї категорії в іншупередбачається здійснити.

У нових розділах Єдиного державного реєстру прав та в нових справах правовстановлюючих документів робляться посилання на розділи і справи, що відносяться до раніше існуючих об'єктів.

Оскільки Правила ведення Єдиногодержавного реєстру прав були затверджені набагато раніше, ніж відбулося прийняття Закону Про іпотеку, то тому в підрозділі III-2 Єдиного державного реєстру прав, в якому ведуться записи про іпотеку, поки не передбачена графа Заставна.

Державнийземельний кадастр, Єдиний державний реєстр прав, а також відомчі системи спеціальної реєстрації або обліку окремих видів нерухомості становлять єдину державну систему інформаційних ресурсів в області обліку об'єктів нерухомості іреєстрації прав на них.

При невідповідності записів в Єдиному державному реєстрі прав та правовстановлюючого документа пріоритет має правовстановлюючий документ.

Федерального закону стверджує Правила ведення Єдиного державного реєструправ на нерухоме майно та угод з ним.

Відповідно до Правил ведення Єдиного державного реєстру прав у підрозділі III-2 Запис про іпотеку Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним є графа Заставодержатель.Правил ведення Єдиного державного реєстру прав), у разі якщо власником права є фізична особа, в записах Єдиного державного реєстру прав зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, що засвідчує особу документ та його реквізити, адресапостійного місця проживання або переважного перебування. У відношенні юридичних осіб зазначаються повне найменування, індивідуальний номер платника податків, юридична адреса, дата і місце державної реєстрації, номер реєстраційного свідоцтва,адреса фактичного місцезнаходження.

Державна реєстрація сервітутів проводиться в Єдиному державному реєстрі прав на підставі заяви власника нерухомого майна або особи, на користь якої встановлено сервітут, за наявності уостанньої угоди про сервітут. Сервітут вступає в силу після його реєстрації в Єдиному державному реєстрі прав.

Використання відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі прав, способами або у формі, які завдають шкоди правам і законним інтересам правовласників, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавствомPРосійсько Федерації.

АPегістраціонная запис про іпотеку в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно має містити відомості про початковий заставодержателя, предмет іпотеки та сумі забезпеченого нею зобов'язання. Якщо договір про іпотеку передбачає, що права заставодержателя засвідчуються заставної, на це також вказується в реєстраційного запису про іпотеку.

Іпотека підлягає державній реєстрації установами юстиції в єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно в порядку, встановленому федеральним законом про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним.

Форма свідоцтв та спеціальної написи встановлюється Правилами ведення Єдиного державного реєстру прав.

Форма свідоцтв та спеціальної написи встановлюється Правилами ведення Єдиного державного реєстру прав. Форми свідоцтва про державну реєстрацію, введені окремими суб'єктамиPРосійсько Федерації і адміністраціями міст до встановлення єдиної форми свідоцтва, визнаються юридично дійсними.

Права на нерухоме майно та угоди з ним реєструються в Єдиному державному реєстрі прав, який містить інформацію про існуючі та припинені права на об'єкти нерухомого майна, дані про зазначених об'єктах та відомості про правовласників. Невід'ємною частиною Єдиного державного реєстру прав є справи, що включають в себе правовстановлюючі документи на нерухоме майно, та книги обліку документів. У справу поміщаються всі документи, що надходять для реєстрації прав на зазначений об'єкт.

В останньому випадку одночасно із заявою про внесення змін в дані Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно заставодавець передає органу, який здійснив державну реєстрацію іпотеки, нову заставну, яка вручається заставодержателю в обмін на що знаходиться в його законному володінні заставну.

Державна реєстрація іпотеки здійснюється шляхом здійснення реєстраційного запису про іпотеку в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Датою державної реєстрації прав є день внесення відповідних записів про права в Єдиний державний реєстр прав.