А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Єдність - рух

Генералізаціонное єдність руху, маси, антімасси, простору і часу обумовлює інваріантність теоретичних основ інформаціологіі на базі первинної інформаційної сутності, яка придбала фундаментальну рольв єдиній теорії поля, в основі якої лежить основоположний принцип інформаційного підходу та локальних кодово-стільникових відносин між будь-якими фізичними величинами, процесами і явищами.

Подібний підхід розриває єдність руху кредиту. Так,надання кредиту не може бути самоціллю, воно закономірно сполучене зі зворотним рухом, немислимо без повернення позиченої вартості. Надання кредиту може існувати тільки заради використання споживчих властивостей ссужаемого об'єкта, йогоповернення до вихідної точки. Тим не менш розміщення кредиту у формі надання позички є вихідною стадією руху кредиту. Їй, як правило, передує процес акумуляції вартості. Для того щоб комусь передати грошові кошти або цінності, їхнеобхідно накопичити. Разом з тим, як зазначалося раніше, в позичку може бути розміщена вартість, що йде від свого власника в процесі реалізації товару.

Радянський Союз і Сирія переконані в необхідності збереження єдності Палестинської руху опору таякнайшвидшого подолання розбіжностей в ООП, що є єдиним законним представником арабського народу Палестини, на прогресивній - патріотичної і антиімперіалістичної основі.

Відкидаючи цей документ, ми сприяємо, хоча і з деяким ризиком, майбутньомувстановленню справжнього, узгодженого і навіть органічної єдності руху, при якому відмінності в точках зору, що є результатом різниці у розвитку і несхожих культурних традицій, будуть діалектично узгоджені і подолані в процесі дискусії, в якійне дозволено буде брати участь хіба тільки опортуністів і ренегатам.

Великої і МалоїPоссии були з'єднані як не можна міцніше. Але гетьман запорізький, переслідуючи свої особливі інтереси, порушуючи єдність державного руху, завдавав удару могутності царя і тимсамим підсилював ляхів, до яких живив таке неприхильність. Андрій Бутурлін дав знати в Москву: казав йому наказний київський полковник Василь Дворецький: Гетьман побоюється гніву государева, сильно сумнівається щодо черкас, відправлених ним в Вілен-ську комісію і щене повернулися, думає, що їх затримали, що государ наказав віддати Козаков і раніше-польському королю і велів на них йти війною; побоюючись цього, гетьман скликав сейм, на якому всі полковники, осавули і сотники дали слово стояти заодно на всякого, хто на нихнастане. Крім того, Хмельницький посилав доPагоці, до воєводам Волоській і молдавської, до хана кримського, щоб вони були з ним в Сполучених; ото всіх цих володарів були у нього посли й учинили договір: якщо хто на нього настане, то вони будуть йому допомагати; посли кримські угетьмана бувають часто. Приїхав до Києва батько писаря Виговського, Аста-фий; воєвода покликав його до себе, підпоїти, і старий підтвердив йому слова Дворецького. Люди, послані для звісток в Чігі-рин, доносили, що Хмельницький домовився зPагоці допомогти йому опанувати польським престолом;замишляють відступити від государя гетьман да писар, і з ними небагато початкові люди, замишляють вони це тому, що государ помирився з королем, побоюються, що їх видадуть полякам; гетьман хоче відкластися при першому гніві государевому, але козаки і чорні люди на такунеправду йому не допомагають; нарешті, Хмельницький посилав до Биховця, щоб государеві не здавалися, а здалися на його гетьманське ім'я.

Щоб забезпечити високі надприбутки, монополії прагнуть відокремити ціни від вартості, порушити єдність руху цих двох органічнопов'язаних один з одним економiчного.

Ця фіксація ланцюгів властива саме полімерам, так як макромолекули перевершують за розмірами кристалітів, проходячи через кристаліти і аморфні області. Основна ідея Юберрейтера і Ортман полягає в тому, що ланцюг, що проходитьчерез кристалічні і аморфні області, зберігає певну єдність руху в тих і інших областях. У кристалітів рух сегментів ланцюга може бути представлено поширенням хвилі - сегменти коливаються в площині ланцюга. В аморфній області вони можутьвиконувати крутильні коливання.

Бекон, Декарт, Спіноза, Гоббс, Лейбніц, Локк та інші рішуче виступили проти середньовічної схоластики і вказали на наявність матеріальних та природних причин, па єдність руху і причинності, взаємозв'язок причини і наслідки.

Як зазначає С. Ф. Мартинович, теорія в науці створюється не просто для опису безпосередньо спостережуваних явищ або пояснення та передбачення фактів. Мета теорії полягає насамперед у відображенні сутнісних зв'язків, виступаючих інваріантом всіх можливихпроявів сутності. Факти ж науки покликані зберегти єдність руху думки від явища до сутності (див.: Мартинович С. Ф. Факт науки і його детермінація. Теорія у складі філософського світогляду відповідає ознакам наукової теорії взагалі.

Канта і Лапласа, а такожна дарвінізм; еволюції. У підставі другого закону лежить поняття про діяльну всеобнонля-ющем початку, імпульсі всіх форм буття. Закон причинності передбачає єдність матерії п сили, загальність зв'язків буття, в к-ром всяка дія має свій наслідок. Четвертий законвиходить з факту єдності руху н часу.

Але нині необхідно визнати, що солідарність з В'єтнамом все більше перетворюється на чинник зростання свідомості і антиімперіалістичної спрямованості, що солідарність з В'єтнамом стала сьогодні в тій чи іншій формінайвищим пунктом єдності всіх тих сил у світі, які, незважаючи на ті чи інші відмінності, борються проти імперіалізму. Тому ми побачили і визнали в солідарності СССPта інших соціалістичних країн з В'єтнамом глибоку антиімперіалістичну спрямованість, яказмушує думати, що досягнення нових форм єдності руху ще невідомими і, мабуть, довгими шляхами - це надія, яку можна живити.

Можливість відносного спокою тіл, можливість тимчасових станів рівноваги є істотною умовоюдиференціації матерії і тим самим істотним умовою життя. На Сонці немає ніякого рівноваги окремих речовин, а тільки рівновагу всієї маси, або ж, якщо там і є якась рівновага окремих речовин, то тільки вельми незначна, обумовленезначними відмінностями щільності; на поверхні - вічний рух, хвилювання, дисоціація. На Землі рух диференціювалося у вигляді зміни руху і рівноваги: ??окремий рух прагне до рівноваги, а сукупне рух знову знищує окремерівновагу. Скала прийшла в стан спокою, але процес вивітрювання, робота морського прибою, дія річок, глетчерів безперервно знищують рівновагу. Нарешті, в живому організмі ми спостерігаємо безперервний рух як усіх найдрібніших частинок його, так і більш великих органів, яке має своїм результатом, під час нормального періоду життя, постійна рівновага всього організму і тим не менше ніколи не припиняється - живе єдність руху і рівноваги.

Можливість відносного спокою тіл, можливість тимчасових станів рівноваги є істотною умовою диференціації матерії і тим самим істотним умовою життя. На Сонці немає ніякого рівноваги окремих речовин, а тільки рівновагу всієї маси, або ж, якщо там і є якась рівновага окремих речовин, то тільки вельми незначна, обумовлене значними відмінностями щільності; на поверхні - вічний рух, хвилювання, дисоціація. На Землі рух диференціювалося у вигляді зміни руху і рівноваги: ??окремий рух прагне до рівноваги, а сукупне рух знову знищує окреме рівновагу. Скала прийшла в стан спокою, але процес вивітрювання, робота морського прибою, дія річок, глетчерів безперервно знищують рівновагу. Нарешті, в живому організмі ми спостерігаємо безперервний рух як усіх найдрібніших частинок його, так і більш великих органів, яке має своїм результатом, під час нормального періоду життя, постійна рівновага всього організму і тим не менше ніколи не припиняється, - живе єдність руху і рівноваги .

Можливість відносного спокою тіл, можливість тимчасових станів рівноваги є істотною умовою диференціації матерії і тим самим істотним умовою життя. На Сонці немає ніякого рівноваги окремих речовин, а тільки рівновагу всієї маси, або ж, якщо там і є якась рівновага окремих речовин, то тільки вельми незначна, обумовлене значними відмінностями щільності; на поверхні - вічний рух, хвилювання, дисоціація. На Землі рух диференціювалося у вигляді зміни руху і рівноваги: ??окремий рух прагне до рівноваги, а сукупне рух знову знищує окреме рівновагу. Скала прийшла в стан спокою, але процес вивітрювання, робота морського прибою, дія річок, глетчерів безперервно знищують рівновагу. Нарешті, в живому організмі ми спостерігаємо безперервний рух як усіх найдрібніших частинок його, так і більш великих органів, яке має своїм результатом, під час нормального періоду життя, постійна рівновага всього організму і тим не менше ніколи не припиняється, - живе єдність руху п рівноваги .