А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Допуск - паралельність

Допуск паралельності найбільшу допускаемое значення відхилення від паралельності.

Допуск паралельності кожної поверхні відносно поверхні А 0 1 мм.

Направляючі Ретке. Допуск паралельності перевіряютьіндикатором з ціною поділки 001 мм. Для цього штатив встановлюють на столі верстата, а вимірювальний штифт індикатора підводять до перевіряється поверхні каретки здійснюючи натяг 0 1 мм. Переміщуючи каретку 7 по напрямних траверси, визначають непаралельність, якадопускається 001 мм на всій довжині поверхні. Дане відхилення встановлено експериментально з урахуванням найбільшого зношування поверхонь внаслідок нерівномірної їх навантаження.

Допуск паралельності поверхні відносно поверхні А 002 мм.

Гладкийкалібр-кільце Г для контролю різьби труб розмерзнеться, ОТТГ, ТПВ і його Припасування по гладкій пробці КТ-Г. | Гладкий калібр-кільце Г - У для контролю ущільнювального паска труб ОТТГ, ТПВ і його Припасування по гладкій пробці К. - ГТ- У. /, //??- Те ж, що на. Допуск паралельностівимірювальних площин при припасовке робочих калібр-кілець до контрольних калібрів-пробок повинен бути 005 мм.

Калібр-пробкаPдля контролю профілю і внутрішнього діаметра різьби. Допуск паралельності вимірювальних площин при припасовке робочих калібр-кілецьдо контрольних калібр-пробок повинен бути 005 мм.

Допуск паралельності осі отвори щодо заснування 005 мм.

Допуск паралельності бічних опорних поверхонь дорівнює половині допуску товщини кільця.

Допуск паралельності загальної прилеглоїплощині поверхн.

Допуск паралельності загальної осі отворів щодо поверхн.

Допуск паралельності бічних опорних поверхонь дорівнює половині допуску товщини кільця.

Допуск паралельності загальної прилеглої площини поверхн.

Допускпаралельності площини симетрії шпоночно паза щодо осі муфти - в межах половини допуску на ширину шпоночно паза.

Допуск паралельності загальної прилеглої площини поверхонь щодо поверхні А 0 1 мм.

Допуск паралельностіплощини симетрії шпоночно паза щодо осі кінця вала не повинен перевищувати половини допуску на ширину шпоночно паза.

Допуск паралельності торців маточини вузьких коліс задають з тих же міркувань, що і допуск перпендикулярності торця маточини (поз.

При призначенні допусків паралельності, перпендикулярності, нахилу під номінальним розміром розуміється номінальна довжина нормованої ділянки або номінальна довжина всієї розглянутої поверхні (для допуску паралельності - номінальна довжина більшоїсторони), якщо нормований ділянку не заданий.

На кресленні проміжного кільця задають допуск паралельності торців на одну ступінь точніше.

При відсутності в кресленнях вказівок про допуски паралельності відхилення від паралельності обмежуються полем допускурозміру між розглянутими елементами або полями допусків розмірів від кожного з розглянутих елементів до загальної бази.

Допуски паралельності, перпендикулярності, нахилу, торцового биття і повного торцевого биття. Під номінальним розміром розумієтьсядовжина нормованої ділянки для допусків паралельності, перпендикулярності та нахилу або заданий діаметр, до якого відноситься допуск торцевого биття.

В технологічної документації для забезпечення норм контакту зубів передачі слід задавати допускпаралельності базового торця зубчастого вінця базового торця маточини.

Поле допуску може бути представлено також циліндром, діаметр якого дорівнює допуску паралельності Т, а вісь паралельна базової осі.

Задані допуски розташування (див. рис. 16.53 і табл. 16.11) -допуск паралельності торців (поз.

Задані допуски розташування (див. рис. 16.53 і табл. 16.11) - допуск паралельності торців (поз. У, рис. 16.53) на діаметрі 0140 мм по табл. 16.8 ступінь точності 8 (табл . 16.12), рівний 004мм, і позиційний допуск, рівний 0 4 мм.

Цей допуск надіаметрі d6 приймають за даними табл. 6.18. Ступеня точності для допусків паралельності і перпендикулярності беруть з табл. 6.19 в залежності від ступеня точності пере - дач за нормами контакту.

На рис. 7.26 наведені приклади позначення допусків відхилень від розташуванняповерхонь: а - допуск паралельності осі отвори щодо заснування 005 мм, б - допуск симетричності паза Т 005 мм.

До точності розташування поверхонь вставок, наведених у цих таблицях, висуваються такі вимоги: допуск паралельностіповерхонь М щодо поверхонь До іP- 002 мм на 100 мм довжини; допуск перпендикулярності поверхонь М щодо поверхонь Л - 003 мм на 100 мм довжини. Допуск площинності поверхонь К і М - 002 мм на 100 мм довжини.

На кресленні кільця, /(див. рис. 6.54), як і раніше,вказують допуск паралельності торців. Значення допуску на зовнішньому діаметрі кільця беруть на один квалітет точніше.

Позначення допусків в рамці. | З'єднання рамки з поверхнею. | Позначення допуску по. О - допуск круглості форми; /3 /- допуск ціліндрічностіформи; //- допуск паралельності поверхонь; L - допуск перпендикулярності поверхонь; (о) - допуск співвісності поверхонь та ін), числового значення допуску в міліметрах і буквеного позначення бази або поверхні, з якою пов'язаний допуск розташування. На кресленняхумовне позначення вказують у прямокутних рамках. На рис. 10.44 а умовно зображений допуск ціліндрічності форми 0010 мм, а на рис. 10.446 - допуск перпендикулярності поверхні 0012 мм відносно бази А.

Для нормування відхилення форми циліндричної поверхнів осьовому напрямку можуть застосовуватися допуск прямолінійності твірної, допуск прямолінійності осі і допуск паралельності утворюють, згідно з пп.

Знаки, поміщені в першій частині рамки, на рис. 9 а означають допуск прямолінійності, на рис. 9 червня - допускпаралельності.

Стандарт передбачає поля допусків яа знос калібрів, а також встановлює допускаемую накопичену погрішність кроку зубів (западин) калібрів, допуск симетричності та допуск паралельності площини симетрії зуба (паза) калібру.

Припризначення допусків паралельності, перпендикулярності, нахилу під номінальним розміром розуміється номінальна довжина нормованої ділянки або номінальна довжина всієї розглянутої поверхні (для допуску паралельності - номінальна довжина більшої сторони), якщо нормований ділянку не заданий.

Доводять поверхні 1 і 8 чавунними притир з пастою ГОІ та карбідом бору, допуск прямолінійності і ізвернуться 5 мкм на довжині 1000 мм, допуск паралельності їх до поверхні 9 - 001 мм на довжині 1000 мм.

Для складних корпусних деталей необхідно забезпечувати: точність розташування осей отворів щодо баз (плоских поверхонь, осей отворів); допуск міжосьової відстані; допуск співвісності отворів, розташованих в двох стінках деталі; допуск паралельності і перпендикулярності осей отворів один одному і плоским поверхням.

Схема ремонту столу. При ремонті каретки (рис. 9.5 а) необхідно відновити: прямолінійність поверхонь 2 - 5 7 - 10 і паралельність поверхонь 2 і 5 до поверхонь 7 і 10 по лініях ев і дд, допускаючи відхилення 5 мкм на довжині 1000 мм; допуск паралельності поверхонь 3 і 4 - Б мкм на довжині 1000 мм і перпендикулярності поверхонь 4 і 9 по лініях рр. і її - 5 мкм на довжині 1000 мм.

При ремонті станини встановлюють прямолінійність напрямних 145 до 8 (мал. 9.3) і взаємну паралельність поверхонь 4 і 5 допускаючи відхилення не більш 5 мкм на довжині 1000 мм; ізвернуться направляючих /і 8 - 5 мкм на довжині 1000 мм; допуск паралельності напрямних 1 і 8 до поверхні 9 (для стійки) по лініях рр. і її, дд і жж - 001 мм на довжині 1000 мм.

Кількість відбитків 12 - 15 на площі 25X25 мм. Допуск паралельності поверхонь 6 і 9 відносно напрямних 1 і 4 - 002 мм на довжині поверхонь.

Pемонт колон починають з шабрування поверхні 4 (рис. 8.4) лівої колони по перевірочної лінійки на фарбу, домагаючись 20 - 25 відбитків на площі 25x25 мм. Допуск паралельності поверхні 5 3 мкм на всій довжині, що перевіряють пассіметром з ціною поділки 2 мкм.

Вали ланцюгових передач повинні бути перевірені на паралельність осей. Допуск паралельності осей валів не повинен бути більше 0 2 мм на кожні 100 мм довжини валів.

Доггуск симетричності шпонкового паза щодо осі муфти в межах двох полів допуску на ширину шпоночно паза. Допуск паралельності площини симетрії шпоночно паза щодо осі муфти - в межах половини поля допуску на ширину шпоночно паза.

Допуск паралельності осі обертання валу щодо опорної площини машини, що має виступаючий кінець вала, не повинен перевищувати таких значень на 100 мм довжини валу: 015; 0070 05 мм для виконання нормальної, підвищеної і високої точності відповідно.