А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Бібліотека - користувач

Бібліотеки користувача, що містять оптимізовані програми вирішення типових математичних задач, і є бібліотеками моделей, з яких формуються структуровані програми вирішення складних прикладних задач.

Створення бібліотек користувачів дозволяє в значній мірі підвищити ефективність системи. Для користувачів, слабо володіють проблемно-орієнтованою мовою програмування, розробляються типові програмні модулі, що реалізують окремі етапиобробки, а створений сервісний апарат зводить до мінімуму його роботу з операційною системою.

Зберігає в бібліотеці користувача активний набір даних.

Звернення до бібліотек користувачів значно простіше, ніж до банку даних, однак можливості вибору ікомбінації даних істотно обмежені. Тому в бібліотеці поміщаються найважливіші, найбільш часто використовувані форми.

До банку даних примикають бібліотеки користувачів, що містять набори фіксованих (стандартних) форм, одержуваних ними при вирішенні завданьпідсистеми або на основі показників банку даних. До бібліотек користувачів також є прямий доступ для завдання запиту та отримання відповіді на екрані індивідуального абонентського пульта. При цьому частина програмного забезпечення банку даних використовується дляфункціонування бібліотек.

Участь групи супроводу в фазових оглядах. Правда, включення в бібліотеку користувача програмного виробу, яке колись було забезпечено супроводом, може призвести до деяких незручностей, оскільки при цьому необхіднозберегти всю документацію, що забезпечує впровадження виробу; зберегти готовність чемно відмовити на запити про консультації або про допомогу у використанні вироби; вміти вирішувати юридичні складності, які виникають у разі, якщо в минулому за використання виробивиготовлювачу були виплачені гроші.

Команда DELETE видаляє набір даних з бібліотеки користувача ДУВЗ або з ОС ЄС.

Операційна система MAPOS управляє файлами і забезпечує організацію бібліотек користувача, резидентну розробку програм. MAPOSздійснює зв'язок MSA з інтерпретаторами BASIC-MAKAMAK і програмними модулями.

Програма Кінець рішення прибирає при необхідності програму в бібліотеку користувача, а в разі припинення рішення за вказівкою оператора з пульта машини запам'ятовує стан завдання зтим, щоб при повторному виклику завдання була відновлена ??в місці переривання; крім того, ця програма робить ви - ГТЯЧУ даних, отриманих 2 результаті роботи.

Команда LISTDS видає інформацію про набір даних в бібліотеці користувача ДУВЗ.

Команда LISTLIBвидає на АП імена всіх наборів даних у бібліотеці користувача ДУВЗ і інформацію по кожному набору даних.

Схема системи введення завдань в режимі діалогу. В системі дистанційного введення завдань розрізняються кілька типів наборів даних: бібліотеки користувачів,набори даних самої системи дистанційного введення завдань, активні набори даних і набори даних операційної системи. Бібліотеки користувачів містять члени, які тут називаються наборами даних системи дистанційного введення завдань. Кожен зареєстрованийкористувач має свою бібліотеку, яка створюється системним програмістом у відповідності з вимогами на пам'ять.

На відміну від ДОС ЄС операційна система ОС ЄС може розташувати бібліотеку користувача не з початку циліндра. Крім того програміст не зобов'язанийвказувати фізичну адресу початку бібліотеки. Залежно від наявності вільного місця ОС може розкидати бібліотеку по несуміжних доріжках.

Використовується для об'єднання рядків активного набору даних і набору даних в бібліотеці користувача ДУВЗ і длякопіювання рядків в активному наборі даних.

Подкоманда MERGE використовується для з'єднання активного набору даних з набором даних з бібліотеки користувача ДУВЗ і для копіювання активного набору даних.

Під зовнішнє математичне забезпечення входять: зовнішнімови, мову операційної системи, бібліотека користувачів.

Бібліотека будь ЦВМ складається із загальної бібліотеки, доступної всім абонентам, і бібліотек користувачів.

Pассмотрім типовий пакет завдання для роботи в RTK на прикладі генерації робочої /- програми вперсональну бібліотеку користувача в ОС Дубна БЕСМ-6. Пакет може формуватися на перфокартах, у вигляді файлів на магнітних стрічках (дисках) і може бути змішаним.

В дійсності СОХPАНІТЬ є додатковою робочою областю, яка, проте, не входить учисло звичайних областей бібліотеки користувача. Її можна використовувати в екстрених випадках, коли недоступні інші робочі області.

При завданні індексу користувача все, що було раніше сказано про системних бібліотеках RTK, відноситься тепер до бібліотеккористувача.

За допомогою команди LISTLIB в режимі редагування на дисплеї можна отримати імена всіх наборів даних, які знаходяться в бібліотеці користувача ДУВЗ CRJE.

При появі помилок під час завантаження програми видаються повідомлення про серйозність помилок іпро імена підпрограм, не виявлених в бібліотеках користувача або серед стандартних підпрограм.

Системні програми загального призначення являють користувачеві можливості копіювати і роздруковувати, компонувати і порівнювати файли, перевіряти пристрої,роздруковувати каталог, утворювати бібліотеки користувача, коректувати об'єктні модулі.

Структура ОСPВ 200. Використання розділу програміста системи ФОКУС дає можливість скоротити час налагодження програм; забезпечити одночасний доступ до ЕОМ багатьохкористувачів; зменшити витрату паперових носіїв інформації; полегшити роботи по обслуговуванню бібліотек користувачів.

Система СПО СМ1800 реалізує: підтримку НГМД із загальним об'ємом пам'яті 1 - 2 Мбайта, діалоговий режим, налагодження, програмний останов, перевірку тазміна вмісту пам'яті регістрів, редагування текстів з пошуком і заміною ланцюжків знаків, вставкою, видаленням і заміною рядків, обслуговування двох форматів дискет - програм системної бібліотеки та бібліотеки користувача, ініціалізацію дискет, створення,перейменування, копіювання та видалення файлів, трансляцію з мов АССЕМБЛЕPі ПЛ /М, інтерпретацію з мови БЕЙСІК, доступ до ПУ за допомогою набору підпрограм.

В системі дистанційного введення завдань розрізняються кілька типів наборів даних: бібліотекикористувачів, набори даних самої системи дистанційного введення завдань, активні набори даних і набори даних операційної системи. Бібліотеки користувачів містять члени, які тут називаються наборами даних системи дистанційного введення завдань. Кожензареєстрований користувач має свою бібліотеку, яка створюється системним програмістом у відповідності з вимогами на пам'ять.

До банку даних примикають бібліотеки користувачів, що містять набори фіксованих (стандартних) форм, одержуваних ними привирішенні завдань підсистеми або на основі показників банку даних. До бібліотек користувачів також є прямий доступ для завдання запиту та отримання відповіді на екрані індивідуального абонентського пульта. При цьому частина програмного забезпечення банку данихвикористовується для функціонування бібліотек.

В барабанній операційній системі керуюча програма побудована за модульним принципом, що дозволяє створювати необхідну структуру керуючої програми і включати нові моделі по мірі необхідності. ВЯк носій системної бібліотеки та бібліотек користувача використовується магнітний барабан. Це дозволяє значно скоротити час виконання програми при великій кількості завантажуваних сегментів і при збірці програм. Вводяться оператори, які організовуютьроботу з масивами на магнітному барабані на рівні екстракодов обміну, що полегшує складання програм з використанням масивів даних на МБ. Одночасно запущені програми можуть використовувати одні і ті ж зовнішні пристрої.

До складу будь-якої операційноїсистеми входить велика кількість системних програм, що забезпечують широкий набір операцій і спрощують користувачеві роботу з операційною системою. Вони надають можливість копіювати і роздруковувати, компонувати і порівнювати файли, перевіряти пристрої,распечатьюать каталог, утворювати бібліотеки користувача, коректувати об'єктні модулі і реалізовувати багато інших можливостей операційної системи.

До складу будь-якої операційної системи входить велика кількість системних програм, що забезпечуютьширокий набір операцій і спрощують користувачеві роботу з операційною системою. Вони надають можливість копіювати і роздруковувати, компонувати і порівнювати файли, перевіряти пристрої, роздруковувати каталог, утворювати бібліотеки користувача,коректувати об'єктні модулі і реалі-зовивать багато інших можливостей операційної системи.

Активними наборами даних умовно вважаються набори даних системи, що знаходяться в даний момент в роботі. Вони утворюють активну область системи. Згодом цінабори записуються в бібліотеки користувачів. Коли користувач збирається модифікувати старі системні набори, то їх копії надходять в активну область системи.

Група обслуговування може надавати деякі види послуг користувачам, які не мають відношеннядо конкретного програмного виробу. Асоціація SHARE звільняє фірму IBM від відповідальності за бібліотеку користувача з політичних міркувань, однак таке положення є скоріше винятком, ніж правилом. Організація поширення бібліотек користувачамало відрізняється від основної функції розповсюдження програмного виробу та не потребує спеціального обговоренні. Ще один вид послуг, що надаються групою обслуговування, відноситься до випуску інфврма-Ціон бюлетеня для користувачів. Для цього використовуютьсястандартні методи виготовлення та розповсюдження матеріалів.

Значні втрати часу виникають при вирішенні прикладної задачі за допомогою декількох послідовно використовуваних програм - пакета програм. Якщо такий пакет складається з готових програм, якізберігаються в ВЗП і не можуть бути змінені користувачем, то зазвичай доводиться складати додаткову програму для узгодження імен змінних і способу введення вихідних даних в готові програми на алгоритмічних мовах або для узгодження розміщення в пам'ятіданих проміжних результатів. Якщо пакет складається з готових програм, взятих з довідкових посібників або бібліотеки користувача (коли вони не пов'язані заздалегідь в пакет), то їх також доводиться попередньо коректувати, щоб узгодити результати виконання попередньої програми з вихідними даними для наступної програми. Все це пов'язано зі значними додатковими втратами часу, і слід використовувати всі можливості вирішення задачі і засоби вхідної мови, що забезпечують зменшення довжини програми вирішення складної задачі для розміщення її в оперативній пам'яті.

Блок-схеми використовуються в Pict /D-програмуванні в якості метафор. Користувач може програмувати ікон, відредагувати його або виконати пов'язану з ним програму. Pезультірующую програму можна позначити новим ікони, створені користувачем із залученням відредагованого ікона, і зберегти в бібліотеці користувача для подальшої роботи. Як було встановлено, система Pict /D досить зручна для початківців, проте для задоволення вимог досвідчених користувачів її можливості повинні бути значно розширені з метою підвищення рівня її мови та розширення області дії. Був отриманий цікавий результат опитування користувачів системою Pict /D, що складається в тому, що успіх у користувачів залежав від їх статі і віку: відгуки студенток були більш доброзичливими в порівнянні з відгуками студентів, а найбільш старші зі студентів давали значно менш доброзичливі відгуки, ніж більш юні.

Група обслуговування може надавати деякі види послуг користувачам, які не мають відношення до конкретного програмного виробу. Асоціація SHARE звільняє фірму IBM від відповідальності за бібліотеку користувача з політичних міркувань, однак таке положення є скоріше винятком, ніж правилом. Організація поширення бібліотек користувача мало відрізняється від основної функції розповсюдження програмного виробу та не потребує спеціального обговоренні. Ще один вид послуг, що надаються групою обслуговування, відноситься до випуску інфврма-Ціон бюлетеня для користувачів. Для цього використовуються стандартні методи виготовлення та розповсюдження матеріалів.

Як уже зазначалося, для використання програми бібліотеки поміщають на магнітній стрічці. Найбільш часто використовувані програми поміщаються на стрічку системи. Стрічка системи містить диспетчер та інші необхідні для роботи програми. Програми на інших магнітних стрічках утворюють бібліотеки користувачів, особисті бібліотеки. Такі магнітні стрічки можуть призначатися для одного або групи користувачів, якщо вони пов'язані комплексом програм.