А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Атмосферне резервуар

Атмосферні резервуари після їх спорожнення необхідно відразу заповнювати новими партіями нафтопродуктів. Pезервуари, що працюють під тиском, слід заповнювати і спорожняти по можливості повільно...Атомарний об'єкт

Атомарний об'єкт - це об'єкт певного типу, подальше розкладання якого на більш дрібні об'єкти всередині даного типу неможливо...Атоміз-дат

Атоміз-дат, 1978; Смирнов Б. М. Асимптотичні методи в теорії атомних зіткнень.

Полімерні покриття в атомній техніці, Атоміз-дат, 1965 стор

Це видання відрізняється від попередніх як за задумом, так і за насиченістю архівними матеріалами...Атомізатор

Атомізатор охолоджують проточною водою при витраті 2 л /хв. Для аналізу використовують лінії свинцю 2170 і 2833 нм. З лінією 2170 нм отримують кращі чутливість і точність, ніж з лінією 2833 нм...Атомна маса - кисень

Атомна маса кисню дорівнює 16; грам-атом його дорівнює 16 г; 8 г його складають 8: 1605 г-атома.

Визначте середню атомну масу кисню, якщо природна суміш О2 містить 9976% gO, 004% О і 0 2% О...Атоми-заступник

Атоми-заступники і функціональні групи визначають найголовніші напрямки хімічних перетворень даного класу органічних сполук...Атапульгіт

Атапульгіт має волокнисту текстуру. У хімічному відношенні він являє собою кристалогідрат силікату магнію з частковим заміщенням магнію алюмінієм, залізом і іншими елементами...Атенюатор

Атенюатор призначений для зменшення багаторазових відбиттів хвиль від кінців системи передачі і тим самим по суті для ізоляції одного кінця від іншого і запобігання нестійкості та інших шкідливих впливів взаємодії абозв'язку...Атестат-графік

Атестат-графік будують, визначаючи різницю в децибелах між ехосигналів від отворів діаметром 2 мм у вихідному і аттестуемого зразках СО-1 за допомогою перетворювача певного типу...Атестація

Атестація проходить безпосередньо в органі по сертифікації, де перевіряються фактичний стан заявника та його відповідність поданим документам...Атестація - машиніст

Атестація машиністів (кочегарів) котлів і водосмотров повинна проводитися в постійно діючих кваліфікаційних комісіях, організованих при спеціалізованих професійно-технічних училищах, навчальних комбінатах таінших навчальних закладах...Атестація - стропальник

Атестація стропальників, які обслуговують вантажопідіймальні механізми та електрокрани, повинна проводитися кваліфікаційною комісією за участю інженера-контролера Держгіртехнагляду СССP...Атестація - технологічний процес

Атестація технологічних процесів і виробництв, цехів, дільниць і бригад - це новий в якісному відношенні етап атестаційної роботи в народному господарстві, містить в собі велику економічну ісоціальну ефективність...Аналітичний регістр - податковий облік

Аналітичні регістри податкового обліку - зведені форми систематизації даних податкового обліку за звітний (податковий) період, згрупованих у відповідності з вимогами цієї глави, без розподілу(Відображення) по рахунках бухгалтерського обліку...Атомна пучка

Атомні пучки в якості джерела світла в вакуумному ультрафіолеті тільки починають застосовуватися. Особливе місце серед не газорозрядних джерел займають джерела пучок - фольга...Аустеніто-мартенситне перетворення

Аустеніто-мартенситне перетворення супроводжується збільшенням обсягу. Всі структури стали можна розташувати (від максимального обсягу до мінімального) в наступний ряд: мартенсит - троостит-сорбіт-перліт-аустеніт...Афінний перетворення - простір

Афінний перетворення простору, що складається в стисненні до площини і стисненні із зворотним коефіцієнтом до перпендикулярної до неї площини, ми будемо називати прямим гіперболічним поворотом просторущодо цієї пари площин]лінію перетину площин ми будемо називати віссю гіперболічного повороту...Ацетильним похідне

Ацетильним похідне має Тпл.

Ацетильним похідне отримують дією оцтового ангідриду на 4-бром - 3-метил - 5 - (5-бром - 2-фуріл) піразол...Атомна матриця

Атомна матриця і пов'язані з нею інші поняття (ранг, базис, транспонування матриці та ін) мають широке застосування при вивченні питання про число незалежних компонентів в реагуючої суміші...Атомний вагу - срібло

Атомний вагу срібла 10788; срібло одновалентних, тому граммеквівалент дорівнює Граммати; 5:00.

У 1832 р.P. П. Герман[29]виправив принципово невірний атомна вага срібла, що вже отримав тоді поширення завдякироботам Берцеліуса...