А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Англійський журналіст

Англійський журналіст Арнольд, що видає газету вPангуне, великому місті (понад 200000 жителів) однієї з провінцій Індії, помістив статтю під заголовком: Знущання над британським судом...Аналогове пристрій

Аналогове пристрій послідовно перевіряє 23 вхідні величини - (зі швидкістю одна точка в секунду), вибирає величини компенсацій дрейфу нулів і коефіцієнти підсилення підсилювачів...Амплітуда - електронна хвиля

Амплітуда електронної хвилі% звана також хвильовою функцією, залежить від просторових координат і (в загальному випадку) від часу...Амплітуда - модуляція

Амплітуда модуляції в кілька разів перевищує протяжність сигналу ЯМPпо полю. Через цю котушку пропускається невеликий струм частоти 400 Гц від спеціального генератора, розташованого всередині приладу...Аналогічний внесок

Аналогічний внесок у потенційну енергію електрона № 1 дає кожен з усіх решти електронів атома.

Аналогічний внесок дає кожен елемент конструкції каркаса...Арланского дистилят

Арланского дистилят характеризується також значним вмістом сірчистих з'єднань (219% травні.

Депарафінізація Арланского дистилятів протікала цілком нормально...Анодна реакція

Анодна реакція супроводжується розривом ковалентних зв'язків поверхневих атомів. Основними учасниками цього процесу, як було показано раніше, є дірки (е), які створюються в процесі поєднаної реакції, що протікає намікрокатодних ділянках...Аналізоване підприємство

Аналізоване підприємство, як показують наведені вище дані, відноситься до абсолютного типу стійкості, так як запаси і витрати набагато менше планових джерел, призначених для їх фінансування...Анабазін-лупініна

Суміш анабазін-лупінін перемішується з рідким аміаком, і до вей приливає зі сталевої ампули розчин металевого натрію в рідкому аміаку...Архівний файл

Архівний файл (архів) являє собою набір з одного або декількох файлів, поміщених в стислому вигляді в єдиний файл, з якого їх можна при необхідності отримати в первинному вигляді...Арбітражне процесуальне право

Арбітражне процесуальне право по своїй системі, інститутам, стадіям найбільше має схожість з цивільним процесуальним правом...Англо-бурська війна

Англо-бурська війна в Південній Африці, що почалася в 1899 році, ще більше підштовхнула зростання цін.

Англо-бурська війна (жовтень 1899 - травень 1902 року), колоніальна, загарбницька війна Англії проти двох південноафриканських республік -Трансвааля і Помаранчевої, в результаті якої останні втратили самостійність, стали колоніями Великобританії...Аналіз - похибка

Аналіз похибок, проведений для кожної складової окремо за умови відсутності впливу інших, дає наступні результати...Аналогічний матеріал

Аналогічні матеріали наводяться в роботах Хорнера[44], Томаса[39]і ряду інших дослідників. Всі ці дослідники приходять до одностайному висновку про те, що по вигляду криві відновлення тиску, зняті в умовахдвофазного припливу, принципово не відрізняються від кривих, отриманих для однофазного припливу; в першому випадку відзначається лише більш тривалі переходи період...Аналогічний фактор

Аналогічні фактори впливають і на знос шліфувальних кругів з чорного карборунда при обробці чавунної деталі.

Класифікація похибок обробки...Атмосферна вакуумна установка

Атмосферні та вакуумні установки можуть бути абсолютно самостійними, але можуть і об'єднуватися в загальну, так звану атмосферно-вакуумну установку...Атмосферна пил

Атмосферна пил, що піднімається вітром з континенту, також є одним з джерел мінералізації атмосферної краплинно-рідкої води...Атмосферна трубчаста установка

Атмосферні трубчасті установки підрозділяються в залежності від їх технологічної схеми на установки з однократним і дворазовим випаром нафти...Атом-атомний потенціал - міжмолекулярної взаємодії

Атом-атомний потенціал міжмолекулярної взаємодії з ГТС кисню органічних молекул залежить від електронної конфігурації атома кисню в молекулі...Асфальто-пекових маса

Асфальто-пекових маса повинна бути однорідною. Злам її не повинен містити ділянок, не просочених наповнювачем.

Асфальто-пекових маса складається з 50 вагу...