А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Реакційна здатність - металоорганічних сполук

Pеакціонная здатність металоорганічних сполук змінюється в зворотному порядку в порівнянні з активністю сполуки, з якого воно було приготовлено...Реакційна здатність - піридин

Pеакціонная здатність піридину різко зростає після його алкілування з утворенням солі алкілпірідінія.

Лнтнрованне н заміщення в 3-етокснпнрндніе...Реакційна здатність - паливо

Pеакціонная здатність палива визначається його пористістю, структурою та деякими іншими факторами.

Pеакціонная здатність палива визначається його порістот стю, структурою та деякими іншимифакторами...Реакційна фаза

Pеакціонная фаза при цьому може бути неоднорідною за складом, і в ній можуть мати місце градієнти температури та концентрації...Реакція - активна частка

Pеакціі активних частинок з молекулами відрізняються від реакції збудженому молекул один з одним. Для того щоб не збудженому молекули вступили у взаємодію, їм необхідно повідомити деяку надлишкову енергію е (енергію активації), що досягається, наприклад, підвищенням температури...Реакція - алкілування - амін

Pеакціі алкілування амінів являють собою типовий приклад реакцій SN2 в яких як нуклеофіл виступають нейтральні молекули...Реакція - Аллено

Pеакція аллена з сірководнем, в результаті якої відбувається приєднання тільки по кінцевій метиленової групи і утворюється пропіл-3 - тіол, є винятком...Реакція - альдегід

Pеакція альдегідів і кетонів.

Pеакція альдегідів з діазометаном цікава не тільки в препаративних відношенні, але і тим, що вона дозволяє виявити дуже тонкі особливості будови...Реакція - вихровий струм

Pеакція вихрових струмів побічно впливає також і на величину втрат на гістерезис, так як вихрові струми викликають нерівномірний розподіл потоку в сердечнику...Реакція - водяний газ

Pеакція водяного газу з газовою сумішшю 1GO: 1Н20 проводилася при різних температурах на каталізаторі, попередньо використаному в синтезі протягом 100 година...Реакція - відновлення - нітрат

Pеакція відновлення нітратів проходить повільно, її прискорюють додаванням каталізатора - молібдату амонію.

Pеакція відновлення нітратів за участю заліза проходить з утворенням як окісної, так ізакисному сірчанокислої солі...Реакція - гаттермана-кох

Pеакція Гаттермана-Коха, яка дає можливість безпосередньо ввести альдегідну групу в бензольні ядро, полягає у взаємодії суміші окису вуглецю та хлористого водню з ароматичними вуглеводнями вприсутності хлористого алюмінію і однохлористого міді...Реакція - гидрогенолизом - тіофен

Pеакція гидрогенолизом тіофену на відпрацьованому каталізаторі нікель на кізельгур формально описується рівнянням А...Реакція - гідроліз - етилацетат

Pеакція гідролізу етилацетату СН3СООС2Н5 Н2О СН3СООН С2Н5ОН прискорюється іонами водню.

Перш ніж закінчити обговорення реакції гідролізу етилацетату, яку ми обрали в якості прикладу, потрібно зробити два важливихдодаткових зауваження...Реакція - гідроформілірованіе

Pеакція гідроформілірованія протікає як реакція першого порядку по олефину і майже першого порядку по кобальту...Реакція - гомополімеризації

Pеакціі гомополімеризації ГМБМІ і поліаддіціі в системі ГМ 1: 1 були досліджені в роботах[13-15], Що дозволило порівняти кінетичні параметри, отримані нами, з літературними даними...Реакція - Гофман

Pеакціі Гофмана, Курціуса і Шмідта дають первинні аміни, вільні від вторинних або третинних амінів. Ці три реакції багато в чому подібні, але відрізняються щодо умов їх проведення...Реакція - Густавсона-Фрідель

Pеакція Густавсона-Фріделя - Крафтса для отримання ароматичних кетонів. Цей синтез полягає в конденсації хлорангі-дрідов кислот аліфатичного або ароматичного ряду з ароматичними вуглеводнями...Реакція - дегідрування - ізоамілен

Pеакція дегідрування ізоаміленов протікає в присутності водяної пари. Для попередження вторинних реакцій термічного розкладання в трубопроводах після реактора температура контактного газу на виході зкаталізаторного шару знижується до 530 С шляхом уприскування парового конденсату...Реакція - дегідрування - етилбензол

Pеакція дегідрування етилбензолу супроводжується збільшенням обсягу, тому знижений тиск сприяє перебігу реакції. Замість того щоб проводити цю реакцію при частковому розрідженні, застосовуютьпар для пониження парціального тиску етилбензолу...