А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Лінія - тросова проводка

Лінії тросової проводки з відгалужувальними коробками і корпусами світильників збирають в МЗУ, після чого доставляють в монтажну зону. На МЗУ також здійснюється складання вузлів проміжних і кінцевих кріплень...Лінія - трубопровід

Лінії трубопроводів після роботи слід ретельно очищати.

Лінії трубопроводів, а також розташовані на них арматуру і прилади слід показувати на схемі горизонтально і вертикально-паралельно лініям рамки формату...Лінія - Фраунгофер

Лінії Фраунгофера в сонячному спектрі є лініями спектра поглинання, що виникають в результаті поглинання з суцільного спектру Сонця випромінювання певних довжин хвиль парами, що знаходяться в його атмосфері...Лінія - штрихування

Лінії штрихування в перетинах слід проводити під кутом 45 до ліній рамки креслення.

Штрихування дотичних поверхонь. Лінії штрихування (з нахилом вліво або вправо) повинні наноситися, як правило, в одну і ту ж сторону навсіх перетинах, що відносяться до однієї і тієї ж деталі, незалежно від кількості аркушів, на яких ці перетини розташовані...Лінія - електричний зв'язок

Лінії електричного зв'язку зображують у вигляді горизонтальних і вертикальних відрізків, що мають найменше число зламів і перетинань.

Лінії електричного зв'язку повинні бути виконані товщиною від 0 2 до 0 6 мм вЗалежно від формату схеми...Лінія - електропередача - висока напруга

Лінії електропередачі високої напруги 110 - 220 кв вже давно використовують в якості каналів телефонного зв'язку і телемеханіки в енергосистемах.

Лінії електропередач високої напруги в районі пожежістановлять велику небезпеку для пожежників, оскільки пожежна струмінь може з'явитися провідником електричного струму і викликати порушення роботи брандспойта або навіть безпосереднє ураження пожежника...Лінія - ядро ??

Лінії ядер 1SF (а) і JH (б) спектру ЯМPфторсополімера вайтон, вулканізованого гексаметилендиамина (спектр знятий при 30 С) 81: I - вихідний полімер; 2 - суміш полімеру з 10 вагу...Лінка

Лінка зробити не дозволяє. Однак, позитивні якості цієї методики виявляються у швидкості проведення (що принципово для настільки великої програми обстеження), можливості спостереження спільних дій, здійснюваних як навербальному, так і на невербальному рівні, можливості оцінки різних параметрів взаємодії...Лінтнер

Лінтнер розробив просту модель, яка узгоджується з цими фактами і пояснює розміри дивідендних виплат. Припустимо, що фірма все - гда дотримується наміченого коефіцієнта дивідендних виплат...Ліон

Ліон граючий при конвективному теплообміні ту ж роль, що і коефіцієнт kr при звичайній дифузійної теплопровідності, називається коефіцієнтом конвективного теплообміну...Ліпоксигенази

Ліпоксигенази у присутності свого субстрату - лінолевої чи іншої подібної кислоти, легко окисляє каротиноїди. Цей процес особливо небажаний у зелених кормах...Ліппенс

Ліппенс, Ліні і де Бур дають 0354 А, але наведені вище розрахунки не гарантують точності до трьох знаків.

Ліппенс та ін[238]підкреслюють, що найправильніше упаковку молекул азоту при його полімолекулярних адсорбції наближенорозглядати як щільноупакованими структуру з щільністю, рівною щільності рідкого азоту...Лабомид

Лабомид (ТУ 3810738 - 80) має декілька модифікацій.

Лабомид дозволяють очищати деталі з чорних і кольорових металів, у тому числі з алюмінію...Лістинг - вихідна програма

Лістинг вихідної програми разом з ідентифікуючими інструкції номерами виводиться у стандартний набір даних виводу. Формат цього лістингу проілюстрований в прикладах даної глави...Лабораторія - високий тиск

Лабораторія високих тисків і каталізу Іпатьєва.

В лабораторії високих тисків Інституту фізичної хімії АН УССPспільно з Лисичанський хімкомбінат отриманий каталізатор методом спільного осадження солейхрому та цинку, який виявився більш активним, ніж каталізатор, застосовуваний промисловістю...Лабораторія - якісний аналіз

Лабораторії якісного аналізу оснащені відносно простими приладами. З нагрівальних приладів у лабораторії користуються спиртовими та газовими пальниками, електричними плитками, пісочними і водянимилазнями (простими і електричними), муфельними і тигельних печами...Лабораторія - перфораторної станції

Лабораторія перфораторної станції ЛПС4 не випускається, знаходиться в експлуатації.

Лабораторія перфораторної станції ЛПС, або пересувна зарядна майстерня (рис...Лабораторія - розривна потужність

Лабораторії розривних потужностей, оснащені для прямих випробувань, можуть відтворити більшість експлуатаційних режимів, але таке обладнання дуже дорого...Лістоукладчік

Лістоукладчікі здійснюють подачу заготовок безпосередньо в прес, лістоподавателі - на робочі місця пресувальника. У комплект лістоукладчіков і лістоподавателей входять механізми подачі стопи листових заготовок, механізми підйомулистів і механізми подачі аркуша в прес або на робоче місце пресувальника, а також блокуючі пристрої, що зупиняють прес у разі подання в штампи більше одного аркуша...Лабораторний журнал

Лабораторний журнал є пам'яткою і першим довідником працюючого в лабораторії, а також звітом про виконану учням роботі...