А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фенілтіогідантоін

Аміноацільние похідні фенілтіогідантоінов неважко ідентифікувати і кількісно визначити. Pеакціі амінокислот з фенілізотіоціа-НАТОм, так само як і реакції з ДНФБ, часто використовуються в структурних дослідженнях...Феноксікіслоти

Феноксікіслоти та їх похідні.

Похідні феноксікіслоти, наприклад 2 4 - Д і 2М - 4Х, при впливі на чутливі рослини ін-гібіруют як окислювання, так і фосфорилювання в мітохондріях, пригнічують природне підвищенняактивності пероксидази, яке спостерігається зі збільшенням віку тканин...Фенол - дають

Феноли дають характерне для всіх фенолів фарбування з водним розчиномPеС1ч внаслідок утворення комплексних солей (див...Фенолоксідаз

Фенолоксідази можна розділити на дві групи - поліфене-лази, або тирозинази, і лаккази.

Фенолоксідази, ймовірно, викликають зміну кольору пошкоджених тканин...Фенолят-іони

Фенолят-іони, подібно енолят-іонам, являють собою типові амбідентние аніони, у яких заряд делокалізован між атомом кисню і атомами вуглецю в орто - і пара-положеннях бензольного кільця...Фентіазін

Фентіазін дає двуосновних кислоту, причому обидві вступають групи займають дару-положення по відношенню до іміногруппе, і незначна кількість тріосновной кислоти, в якій карбоксібензоіль-ний залишок з'єднаний з азотом...Фенчер

Фенчер і Льюїс (Fancher and Lewis)[11.26]представили дані за течією рідин в пористому середовищі і встановили ту ж термінологію ламінарного турбулентної течії...Феодальна рента

Феодальна рента, як уже вказувалося, ви-ступала в тPех формах: відробітковій, продук-в капіталістичну печних і грошової. Грошова рента характерна для періоду розкладу феодалізму і швидкого розвитку товарно-грошових відносин...Фербенкс

Фербенкс і Фалько) з нерухомо встановленими окремими ваговими механізмами, тобто В. Шенка) з пересувними елементами (вагами), що дозволяють робити зважування паровозів будь-якої серії в межах своєї вантажопідйомності...Ферзь

Ферзь на шаховій дошці атакує всі поля, що знаходяться з ним на одній горизонталі, на одній вертикалі або на одній діагоналі...Ферма - цех

Ферми цехів, розташованих в районі джерел пилового-ділення (доменних печей, конверторів томасівського і бесемерівського виробництв), слід розраховувати на навантаження від виробничих виносів і пилу, відносячи її до основнихвпливів...Фермент - бактерія

Ферменти бактерій здатні каталізувати перенесення КоА від ряду низькомолекулярних жирних кислот до оцтової чи бурштинової кислот...Фермент - шардінгер

Фермент Шардінгера не робить ніякого впливу на молекулярний водень і переносить на відповідні субстрати тільки активний водень, що утворюється при розщепленні води...Ферментативна обробка

Ферментативна обробка високоспецифічним, а лізис проходить в м'яких умовах. Поки використання ферментів для лізису клітин стримується їх високою вартістю, але із застосуванням ре-комбінантних мікроорганізмів дляпромислового синтезу ферментів, що руйнують клітинні стінки, ця проблема буде вирішена...Ферментативне освіту

Ферментативне освіту а-кетолов також є поширеною реакцією; ця реакція каталізується, мабуть, багатьма карбокси-лазами та дегідрогеназ а-кетокислот...Фермі-взаємодія

Фермі-взаємодія електронного спина з ядром призводить до додаткового розщеплення ядерних рівнів, стор

Фермі-взаємодією називається безпосередню взаємодію чотирьох фермионов один з одним...Фермі-частка

Фермі-частинки поводяться зовсім інакше. Подивимося, що станеться, якщо ми спробуємо помістити дві ферми-частинки в один і той же стан...Ферраріс

Ферраріс опублікував статтю про відкриття явища обертового магнітного поля, яке лежить в основі принципу дії двигунів змінного струму...Феррігемоглобін

Феррігемоглобін: феррігем плюс глобін; має чотири ге: на молекулу глобіну. Феррігемоглобін іноді називає кислим метгемоглобіну...Ферит - кальцій

Ферити кальцію з сульфатами також утворюють тверді розчини.

Ферити кальцію зустрічаються в незначній кількості у вигляді невеликих за розмірами скупчень зерен і одиничних призматичних кристалів (розміром до 001 мм),знаходяться в силікатній зв'язці...