А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Облік - актив

Облік активів і зобов'язань, використовуваних організацією для ведення діяльності за межамиPФ.

Облік активів і зобов'язань організацій, вартість яких виражена в іноземній валюті (7), в якому узагальнено що діяли доцього правила і норми оцінки та обліку по даному об'єкту обліку...Обсяг - нагнітається рідина

Обсяг нагнітається рідини повинен забезпечити повне охоплення заводнением зони дослідження геофізичними методами...Облік - амортизація

Облік амортизації ведеться на рахунку 13 Знос МШП. Сума нарахованої амортизації відображається за кредитом рахунка 13 Знос МШП в кореспонденції з дебетом рахунків виробничих витрат в залежності від місця їх використання: 20 Основневиробництво, 23 Допоміжні виробництва - на суму амортизації інструментів і пристосувань; 25 Загальновиробничі витрати - на суму амортизації цехового господарського інвентарю та спецодягу працівників цеху; 26 Загальногосподарські витрати - на суму амортизаціїгосподарського інвентарю заводоуправління, спецодягу працівників охорони, лабораторій, складів і т...Обсяг - наносимая проба

Обсяг наносимой проби має істотне значення, так як при елю-нормативної хроматографії Колективна суміш повинна займати перед початком досвіду мінімальний шар сорбенту в колонці...Облік - вплив - магнітне поле

Облік впливу магнітного поля на рух може бути здійснений у цих завданнях з використанням лінеаризації по деякому малому параметру, зникаючого разом з величиною інтенсивності поля...Обсяг - насичений розчин

Обсяг насиченого розчину, взятий для визначення розчинності, V, мл.

В якому обсязі насиченого розчину Ag3PQ4 міститься 0003 р-іон срібла...Облік - вплив - різний фактор

Облік впливу різних факторів на величину коефіцієнта тертя вельми ускладнює розрахунки при визначенні споживаної потужності, так як замість спрощеного закону Амонтон - Кулона доводиться користуватися більшскладними залежностями...Облік - внутрішнє тертя

Облік внутрішнього тертя, викликаного розсіянням енергії в матеріалі конструкції, є досить складним завданням. Заповнювачі, як правило, виготовляються з матеріалів, що володіють розвиненими реологічними властивостями,тому розсіювання енергії в першу чергу потрібно враховувати в заповнювачі...Обсяг - незавершене будівельне виробництво

Обсяг незавершеного будівельного виробництва змінюється протягом року; він росте при спорудженні об'єктів або етапів робіт з великою тривалістю будівництва і зменшується при здачіоб'єктів і етапів робіт замовнику...Облік - обурення

Облік обурення, що вноситься хемосор-бірованним атомом, проводиться за допомогою методу функцій Гріна[2, 3]або близьких до нього по формалізму методів теорії розсіювання в твердих тілах...Обсяг - необхідна

Обсяг необхідного для горіння повітря F0 дорівнює не 745 а 8 0 тш3 /кг, а сумарний об'єм продуктів горіння Vs дорівнює не 783 а 28 серпня нм3 /кг...Облік - виконання - замовлення

Облік виконання замовлень в кооперативі по тій чи іншій формі (книги, зошити обліку, картотека) повинен вести кожен приймальник...Обсяг - оборот

Обсяг обороту, як вже було зазначено, при обчисленні оборотності виробничих запасів дорівнює величині витрати предметів праці за даний період, а при обчисленні оборотності запасів готової продукції обсяг обороту дорівнюєвеличиною обсягу реалізації за даний період...Облік - рух - напівфабрикат

Облік руху напівфабрикатів з заготівельних цехів в механічні організовується також без супровідних документів. Поєднання відповідальності цехів-постачальників з виробництв, зацікавленістюцехів-споживачів сприяє ритмічній роботі механич...Обсяг - опади

Обсяг опадів залежить головним чином від їх водо-змісту: із зменшенням вологості обсяг їх зменшується.

Обсяг опадів залежить від виду оброблюваних стічних вод і прийнятого методу очистки...Облік - деталь

Облік деталей, переданих на обробку в інші цехи (ділянки) в порядку кооперації, здійснюється за допомогою разового оформлення приемосдаточной накладної (форма 2), один примірник якої супроводжує партію деталей, а іншийвкладається в маршрутну карту, що залишилася в картотеці пропорційності ділянки...Обсяг - основний виробничий фонд

Обсяг основних виробничих фондів, ефективність їх використання безпосередньо впливають на техніко-економічні показники виробництва...Облік - дисперсія

Облік дисперсії втрат неважко було б здійснити способом, неодноразово застосовувався в попередніх параграфах.

Облік дисперсії зручно робити, переходячи від полів до їх розкладання в інтеграл Фур'є...Обсяг - відповідальність

Обсяг відповідальності при вині не тільки заподіювача, але і потерпілого визначається за певними правилами. Так, якщо груба необережність самого потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то вЗалежно від ступеня вини потерпілого (а при вині заподіювача шкоди і в залежності від її ступеня) розмір відшкодування має бути зменшений або у відшкодуванні шкоди може бути відмовлено...Облік - запас

Облік запасів проводиться відповідно до Класифікації запасів родовищ, перспективних і прогнозних ресурсів нафти і горючих газів і Вимогами до комплексного вивчення родовищ і підрахунку запасів попутних кориснихкопалин і компонентів...