А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ленінське приречення

Ленінські накреслення втілені в життя.

Ленінські накреслення, його сміливі мрії, мудрі, шляхетні ідеї і заповіти були здійснені в Радянському Союзі в небачено короткі терміни, незважаючи па найскладнішіумови...Лінія - водопровід

Лінії водопроводу, виготовлені частково з залізних і частково з мідних тр б, іржавіють значно швидше, ніж виготовлені цілком з міді або цілком із заліза...Лісозаготівельна операція

Лісозаготівельні операції - валка і трелювання лісу - справляють істотний вплив на збереження підросту і зміна лісорослинних середовища...Лінія - виступ - профіль

Лінія виступів профілю - лінія, еквідистантно середньої лінії, що проходить через найвищу точку профілю в межах базової довжини.

Лінія виступів профілю - лінія еквідистантно середньої лінії, що проходить через найвищу точкупрофілю в межах базової довжини...Лінійна пружина

Лінійна пружина, перебуваючи у вільному стані, має довжину D, а коли на її кінці підвішений вантаж масою т, її довжина стає рівною D А...Лінійна екстраполяція

Лінійна екстраполяція до х 0 дозволяє визначити питомий обсяг полімеру з (СН2) зі при різних температурах.

Лінійна екстраполяція надійна, якщо відомо досить велике число коливальних квантів...Лінія - глушіння

Лінії глушіння повинні бути розраховані на тиск, що дорівнює або більша робочого тиску самої збірки. Часто буває зручним, щоб лінії глушіння на першою колоною голівці були розраховані 1Ш р бочее цавленіе, необхідне дляграничних: умов в свердловині...Лінійне перетворення - випадкова функція

Лінійне перетворення випадкової функції для лінійних систем автоматичного управління зводиться до розгляду елементарних лінійних операцій - диференціювання і інтегрування, а такожпідсумовування...Лінія - групова мережу

Лінії групової мережі, що прокладаються від щитків до світильників загального освітлення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні бути трипровідною-ми з проводами: Z...Лінійний інтегральний оператор

Лінійний інтегральний оператор (33.32) має позитивне ядро.

Лінійні інтегральні оператори, деПстнуіпцн І Мр просторах Орлича, Праці семінару з функціопплмшму HHIAMIV ВДУ, вип...Лінія - дія - реакція

Лінія дії реакції під обертальної парі (рис. 9.3 а), вважаючи зв'язку ідеальними (не враховуючи тертя), повинна пройти через геометричний центр Про пари. При силовому розрахунку залишаються невідомими величина реакції і напрямоклінії дії сили...Лінія - залізо

Лінія заліза занадто сильна.

Тому лінії заліза були перевірені по лініях каоліну, застосованого в якості стандартної речовини, для якого раніше були отримані точні електроні-графічні дані...Лінія - випромінювання

Лінії випромінювання при цьому розширюється. Максимальна напівширина лінії спостерігається при концентрації ітрію - 50 ат.

Лінії випромінювання в інфрачервоній області спектру настільки слабкі, що проведення емісійного аналізу тутвиключено...Літієве похідне

Літієве похідне (2) отримують реакцією тозілгідразіна с б с - (три-метілсіліл) - амідом літію[2]в бензолі при кімнатній температурі...Лінія - квартет

Лінія квартету, розташована при самій низькій частоті, співпадає з лінією дублету (/- 12 гц), обумовленого взаємодією ак спального 4р - протона з його аксіальним біс-сусідом...Літологічна особливість

Літологічні особливості роблять на фільтраційно-ємність-ні властивості порід вплив різного знака. Так, О.А. Черніковим за даними дослідження керна родовища Узень було показано, що із збільшенням вмісту впороді стійких компонентів і кварцу, при зростанні середнього діаметра зерен та параметра упаковки пористість і проникність збільшуються...Лінія - край

Лінія краю цієї півплощини (перпендикулярна площині малюнка вісь г) називається в цьому випадку крайової дислокацією. Спотворення структури решітки в безпосередній близькості до дислокації велике, але вже на відстанях порядкудекількох періодів кристалічні площині змикаються один з одним майже правильним чином...Лінія - магнітна індукція - поле

Лінії магнітної індукції поля проводять так, щоб дотичні до них в кожній точці збігалися з напрямком вектора магнітної індукції.

Лінії магнітної індукції поля тороїда мають форму кіл, що проходятьвсередині витків тороїда...Лінія - мас-спектр

Лінії мас-спектра прямі і дуже інтенсивні; для більшості найбільш інтенсивних іонів спектру достатня експозиція менш 0 1 сек.

Ділянка мас-спектра, відповідний нафталіну...Лінія - моноваріантное рівновагу

Лінії моноваріантних рівноваг рідина - пар можуть бути продовжені і в область температур нижче потрійної точки О. Однак ділянки кривої OD відносяться до нерівноважних станів системи...