А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Аналогічне протиріччя

Аналогічне протиріччя виникає на етапі вироблення плану і прийняття рішення. Якість рішення залежить від того, наскільки глибоко і повно враховані в конкретній ситуації загальні об'єктивні закони...Аналіз - положення

Аналіз становища і ролі робітничого класу в розвиненому соціалістичному суспільстві показує, що робітничий клас займає вирішальні, ключові позиції у всіх сферах суспільного життя - економічній, соціальній, політичній таідеологічної...Аналіз - фізіологічна рідина

Аналіз фізіологічних рідин (плазми крові, сечі, екстрактів тканин ссавців) проводять на довгій колонці (150 см) в дещо інших умовах...Амплітуда - магнітна індукція

Амплітуда магнітної індукції в ньому дорівнює 4 Січень тл. Стрічковий сердечник виконаний з двома розрізами по 0015 мм...Аналогічна реакція

Аналогічні реакції з низкою інших органічних сполук, наприклад нафталіном, аценафтеном, декаліном, служать для отримання карбонових кислот...Аналіз - пестицид

Аналіз пестицидів складається з наступних основних етапів: 1) відбір проб і підготовка їх до аналізу; 2) екстракція і очищення; 3) ідентифікація та кількісне визначення пестицидів; 4) розрахунки і математична обробка даних...Ароматична шістка

Ароматична шістка утворюється в п'ятичленних гетеро-циклах іншим шляхом, ніж в бензолі або піридині: в її створенні беруть участь чотири я-електрона двох подвійних зв'язків і вільна електронна пара гетероатома...Аналіз - місце

Аналіз місця і ролі соціальних факторів у життєдіяльності організаційної системи не може обійти їх взаємодію з тим фізичним, матеріальним оснащенням, яке є важливим елементом майже всякої...Аналогічна номограма

Аналогічні номограми можуть бути побудовані і для визначення порогової чутливості приладу.

Аналогічні номограми були побудовані для інших вивчених концентрацій щавлевої кислоти...Аналіз - виробничо-господарська діяльність

Аналіз виробничо-господарської діяльності являє собою процес вивчення результатів роботи підприємства в цілому та окремих його підрозділів...Аналіз - обсяг - продаж

Аналіз обсягу продажів, включений у маркетинг-план, може виявитися ефективним засобом, що обгрунтовують очікуваний обсяг збуту продукції...Апріорне уявлення

Апріорні уявлення про питомої поверхні S6 (крім геолого-структурного аналізу) можна отримати, визначивши розмір блоків (тб б /Sg) з характерного часу запізнювання графіків тимчасового простежування відкачок...Асимптотичне наближення

Асимптотичне наближення схеми Повір'я призвело до змінної об'ємної теплоємності пласта (зростаючої як /Гза рахунок прогрівання навколишніх гірських порід) і схемою Ньютона з перемінним (обернено пропорційним /Г)коефіцієнтом теплообміну...Аналіз - великий фактичний матеріал

Аналіз великого фактичного матеріалу, зібраного на промислах Кубані, Ставропілля, Дагестану, Чечні та Інгушетії, показав, що при збільшенні глибин свердловин число невдалих операцій і робіт, що призвели доускладнення, не зменшується, в той час як вартість робіт з ліквідації їх наслідків різко зростає...Амфотерність

Амфотерність BeHal2 найбільш виразно проявляється у фториду.

Амфотерність серед амідів набагато більш поширена, ніж серед гідроксидів...Аналітична лінія - визначуваний елемент

Аналітична лінія визначуваного елементу може вибірково послаблюватися атомами інших елементів, присутніх у зразку, або, навпаки, посилюватися їх флуоресценцією...Аналіз - масообмінних процесів

Аналіз масообмінних процесів з лінійним рівновагою досить широко представлений нижче для систем розглянутого класу...Антидетонаційна добавка

Антидетонаційні добавки і антидетонатори придбали в сучасній паливній промисловості винятково важливе значення, вже освітлене в попередньому викладі...Амплітуда - імпульсна перешкода

Амплітуди імпульсних перешкод в каналах зв'язку можуть досягати значень, які перевищують рівень корисного сигналу...Амплітуда - сигнал - датчик

Амплітуда сигналу датчика пропорційна глибині дефекту, а також сильно залежить від його ширини, тобто розміру дефекту поперек напрямку намагнічування...