А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Термін - витікання

Термін закінчення (дозрівання) більшості ф'ючерсних контрактів зазвичай настає з другої половини місяця. Контракт котирується звичайним порядком на біржі або ринку, як контракт з конкретним місяцем поставки, а біржа формуєтаблицю строків закінчення кожного контракту...Телеграфний телефонна лінія

Телеграфні і телефонні лінії за своїм значенням поділяються на три класи.

Класифікація пристроїв введення інформації за принципом роботи...Тривалість - процедура

Тривалість процедури швидко зростає зі збільшенням числа розглянутих параметрів. Якщо їх більше двох, то оптимізація мережевим методом, мабуть, нездійсненна.

Якщо тривалості процедур обслуговуванняхарактеризуються розподілом Ерланга...Термін - монтаж

Терміни монтажу можуть бути прискорені за рахунок збільшення кількості змін роботи або числа монтажних машин і одночасному виробництві робіт в декількох монтажних осередках...Телекомунікаційне обладнання

Телекомунікаційне обладнання класифікується у відповідності з категорією користувача.

Система забезпечує управління змішаним телекомунікаційним обладнанням, єдину базу даних для всіхприкладних програм, одночасне виконання різних програм, керований доступ до баз даних, управління ресурсами для забезпечення безперервної роботи системи, управління пріоритетами обробки...Тривалість - робота - установка

Тривалість роботи установок визначається в першу чергу тривалістю міжремонтного пробігу. Тому слід розглядати як тривалість міжремонтного пробігу, так і причини, що викликають зупинкитехнологічних установок на ремонт...Термін - носка - спецодяг

Строки носіння спецодягу та спецвзуття (теплого одягу по кліматичних поясів) встановлювати згідно з типовими галузевими нормами, затвердженими Державним комітетом Ради Міністрів СССPз питань праці та заробітної платиі Президією ВЦРПС (постанова від 26 лютого 1960 Н 78/6), доповненнями та змінами, виданими в їхньому розвитку...Телефонна телеграфна лінія

Телефонні і телеграфні лінії (лінії електропровідного зв'язку), лінії телекерування, телевимірювань і сигналізації (лінії телемеханіки), радіотрансляційні лінії призначені для передачі інформації (повідомлень,відомостей) за допомогою електричних сигналів...Тривалість - робочий день

Тривалість робочого дня і велике навантаження проявляються у вигляді підвищеної стомлюваності робітників, які в такому стані можуть бути нездатні до прийняття здорових рішень...Термін - обхід - траса - газопровід

Терміни обходу трас газопроводів повинні періодично переглядатися, виходячи з умов, що змінилися експлуатації та обліку накопиченого досвіду...Телефонний маркетинг

Телефонний маркетинг широко використовується у відносинах між підприємствами з метою виявлення кваліфікованих потенційних покупців (qualified lead), скорочення транспортних та інших витрат, пов'язаних з особистою продажем...Тривалість - робочий період

Тривалість робочого періоду в 1961 р. збільшена до 30 - 33 діб за рахунок підвищення температури в камері перегонки.

Основні показники роботи установки БP-1. Тривалість робочого періоду дорівнює 9 - 12 міс...Термін - окупність - додаткові капіталовкладення

Терміни окупності додаткових капіталовкладень на укладку важких рейок вельми короткі, зазвичай від 1 5 до 4 5 років.

Термін окупності додаткових капіталовкладень на впровадження козловогокрана дорівнює 1120/7784014 року, або менше ніж за два місяці...Телефонний номер

Телефонні номери в місті N складаються їх п'яти цифр, причому перша цифра не є нулем. Щасливим називається такий номер, в якому всі цифри різні і розташовані в порядку спадання або зростаючому порядку...Термін - огляд

Терміни огляду визначаються органами технагляду СССP.

Термін огляду інших резервуарів, крім зазначених g постанові Держгіртехнагляду СССPвід 13 травня 1969 р...Температурна амплітуда

Карти температурних амплітуд відображають в ізолініях регіональні закономірності зміни температури в часі на певній глибині і для певних періодів...Тривалість - рішення - задача

Тривалості вирішення завдань 7У і 7У залежать від швидкодії процесора НД і змінюються пропорційно середньому часу виконання операції в НД

Створення постійного файлу - найбільш трудомісткий процес, взначній мірі визначає тривалість рішення задачі, тому розробці технології первинної обробки даних приділяється максимум уваги...Термін - відбір - проба

Терміни відбору проб на аналіз повинні бути ув'язані з особливостями сезонного режиму, якщо такий простежується, і приурочені до екстремальних положенням рівнів...Температурна нерівномірність

Температурні нерівномірності з'являються: при введенні в барабан холодної живильної води без парової сорочки в місці введення; при незадовільному розподілі живильної води в барабані; несправності системирозподілу живильної води в барабані; при розпалюванні і в режимі гарячого резерву з періодичними підживлення і великою витратою води; подачі холодної води на заповнення неостиглого після зупину котла; упускаючи води; попаданні при аваріях перегрітої пари зворотнимходом в барабани (особливо в сухопарник); ушкодженнях (обвалах) обмурівки, що захищає від обігріву заклепувальний шов нижнього барабана...Тривалість - сигнал

Тривалість сигналу практично завжди скінченна, а ширина частотного спектра обмежується діапазоном частот гармонік, сума яких описує сигнал з прийнятною для практики допустимою похибкою...