А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Факельний спосіб

Факельний спосіб дозволяє спалювати з високою надійністю і економічністю самі різні і низькосортні види палива...Факт - незмінність

Факт незмінності dj (X) при елементарних перетвореннях А (Х) очевидний.

Повинно помітити, нарешті, що пояснений на наших численних прикладах факт незмінності обсягів при реакціях подвійного розкладання як би прокладаєдорогу, по якій невизначені з'єднання всього скоріше можуть зблизитися з певними...Факт - перетин

Факт перетину середньої (34) з лінією нуля зверху вниз відзначений квадратом.

Факт перетину двох світових ліній, колишніх спочатку паралельними, якісно говорить про викривленій простору...Факт - приписка

Факти приписок, на жаль, зустрічалися, але викриті в їх ініціалізації працівники дуже суворо каралися.

Наявність фактів приписок та інших перекручень у звітності багато в чому пояснюється також і тим, що окремі керівникираднаргоспів, міністерств, відомств, інших господарських організацій та фінансових органів значно послабили роботу по зміцненню звітної дисципліни на підприємствах, будовах, у колгоспах, радгоспах та в інших організаціях, щодо забезпечення достовірності звітнихданих, не перевіряли стан обліку і звітності, не забезпечували ревізії їх діяльності та належним чином не реагували на сигнали про окозамилювання і приписки у звітності, що допускаються працівниками підприємств і організацій...Факт - реалізація

Факти реалізації таких засобів вимірювань можуть бути встановлені як на підприємствах-виробниках, так і на підприємствах (в організаціях), які здійснюють зберігання, транспортування та застосування засобів вимірювань...Факт - збільшення

Факт збільшення Zm на всіх частотах очевидний.

Факт збільшення сигналу в залежності від /v використовують у вольтамперометрії для підвищення чутливості визначення...Факт - господарська діяльність

Факти господарської діяльності відображаються в бухгалтерському обліку шляхом їх угруповання на рахунках, відкритих у Головній книзі або книзі обліку господарських операцій...Факт-лист

Факт-лист, як це цілком очевидно з самого його назви, повинен містити тільки факти і нічого крім фактів. Факт-лист у стислому вигляді передає основну інформацію про організацію, завжди ув'язану з небудь конкретною подією, іповідомляє додаткові відомості, важливі для більш повного розуміння та оцінки цієї події цільовою аудиторією...Фактор - активність

Фактор активності виражає концентрацію сірчаної кислоти за умови повного використання азотної кислоти в процесі нітрування...Фактор - витрата

Фактор витрат - це будь-яка дія або подія, які призводять до виникнення затрат. Постійні і змінні витрати визначаються в залежності від їх поведінки по відношенню до обсягу виробництва...Фактор - використання

Фактори використання діють лише стосовно прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства і спрямовується на споживання, нагромадження, соціальний розвиток, капітальні та фінансові вкладення, покриття збитків іінших витрат...Фактор - локалізація

Фактор локалізації виходить усередненням функції (Е?) По больцманівських розподілу віртуальних атомів.

Швидкість корозії вуглецевої сталі в конденсаті...Фактор - перший рівень

Фактори першого рівня, що впливають на величину чистого прибутку, - оподатковуваний прибуток і ставка податку на прибуток...Фактор - передача

Фактори передачі - абиотический елемент зовнішнього середовища (вода, повітря, пишучи, предмети побуту та ін), за допомогою якого здійснюється перенос (передача) збудника від джерела зараження до сприйнятливість організму...Фактор - пожежа

Фактори пожежі, шкідливо впливають на організм людини.

Під небезпечними маються на увазі такі фактори пожежі, вплив яких призводить до травми, отруєння або загибелі людини, а також до матеріальних збитків...Фактор - розподіл

Фактори розподілу - це обов'язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди, у банківські й страхові фонди, добровільні платежі, включаючи внески у благодійні фонди, суми прибутку, спрямовані у фонди грошовихзасобів, що створюються на підприємствах...Фактор - селективність

Фактор селективності а - відносне утримування пари компонентів, що зазвичай використовуються для визначення селективності нерухомої фази...Фактор - опір

Фактор опору менше проявляється при витисненні нафти мінералізованою водою. Збільшення рН розчину і наявність залишкової нафти також сприяє зниженню ФС...Фактор - вартість

Фактор вартості завжди знаходиться в полі зору і виробників, і споживачів КМ, але подальший розвиток виробництва композитів тим не менше має місце...Фактор - технологічний характер

Фактори технологічного характеру, що визначають індивідуальні якості даного бетону, вельми різноманітні. Вони обумовлені застосуванням різних типів цементу і заповнювача, складів бетонних сумішей, режимівущільнення і твердіння бетону...