А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ліквідація - цех

Ліквідація цехів і комплексне обслуговування всіх об'єктів ЦСП одним і тим же персоналом дозволяє зменшити ці затрать в ще більшому ступені.

При ліквідації цеху, дільниці, робочого місця на вимогу органів державногонагляду і контролю внаслідок неможливості забезпечення здорових і безпечних умов праці роботодавець зобов'язаний надати працівнику нове робоче місце, що відповідає його кваліфікації, або забезпечити безкоштовне навчання працівника новій професії (спеціальності) зі збереженням йому на період перепідготовки середнього заробітку...Ліквідна пастка

Ліквідна пастка - ситуація, при якій ставка відсотка настільки низька, що люди воліють тримати гроші в готівковій формі (перевага ліквідності), а підприємці не збільшують інвестиції, оскільки подальше зниженняпроцентної ставки неможливо...Лужної агент

Лужні агенти використовувалися успішно в газоконденсатних свердловинах в перші роки застосування інгібіторів...Ліквідність - комерційний банк

Ліквідність комерційного банку як якісний стан, на яке впливає безліч факторів, складно у вимірі. Про це свідчить зарубіжний досвід оцінки ліквідності комерційних банків...Лужність - водна витяжка

Лужність водної витяжки з грунту обумовлюється містяться в ній карбонатами і бікарбонатами лужних і лужноземельних металів...Ліквідність - поточний актив

Ліквідність поточних активів є головним фактором, що визначає ступінь ризику вкладень капіталу в оборотні кошти.

Отже, знизилася ліквідність поточних активів, що свідчить про погіршенняфінансового становища підприємства...Лужність - розсіл

Лужність розсолу зменшують, подаючи в нього вуглекислий газ через трубку, приєднану до балона з вуглекислотою...Ліквідні кошти

Ліквідні кошти - це активи організацій, які можуть бути досить швидко реалізовані. Необхідно виробляти угруповання статей балансу за термінами можливої ??реалізації активів організації...Лужні залишки

Лужні залишки з сировинних резервуарів 1 забираються насосом 2 і прокачуються через трубне простір теплообмінників 3 де нагріваються від 40 до 130 С...Лікер

Лікер на основі 40 трав, коріння і квітів, включаючи лаванду, аніс, деревій, мускус, корицю і ваніль, золотисто-жовтого кольору. Продається в характерних високих пляшках...Лімацід

Лімаціди - отрутохімікати, здатні знищувати різних молюсків, у тому числі голих слимаків, майже позбавлених раковин. У СССPналічується до 100 видів слимаків...Ліміт - каса

Ліміт каси - сума грошей, яка є в касі підприємства, встановлена ??за погодженням з банком.

Ліміт каси - сума грошових коштів, яка може постійно знаходитися в касі підприємства...Ліміт - відповідальність - страховик

Ліміт відповідальності страховика за даним полісом становить 1250000 дол

Ліміт відповідальності страховика - страхова сума (страхове покриття), зафіксована в договорі або страховому полісі, якубереться забезпечити (виплатити) страховик при настанні страхового випадку...Ліміт - вартість

Ліміт вартості МШП розрахований виходячи із встановленого МPВІД, що становить 83 руб. 49 коп.

В межах ліміту вартості по ТЕО розробляються кошториси до подальших стадій проектування...Ліміт - експозиція

Ліміти експозиції ICNIRP були розроблені для гомогенного (однорідного) поля.

Ліміти експозиції для стандартних лазерів. Фактично всі лазерні промені перевищують допустимі ліміти експозиції...Лімітуючим реакція

Лімітуючим реакція є реакцією першого порядку, отже, і загальна реакція розкладання 2N2O5 - реакція першого порядку.

Лімітуючої реакцією, що визначає ступінь нерівноважності течії, є реакція ВІН Н АН20 А...Лінгвістичне забезпечення

Лінгвістичне забезпечення містить сукупність мовних засобів, які використовуються на різних етапах створення і експлуатації АСУВ з метою полегшення спілкування людини з ЕОМ...Лінденбаум

Лінденбаум (1904 - 1941) - відомий польський математик.

Поглинання бісульфат - показано вплив концентрації сер-іонів сільноосновним аніонів - ної кислоти на молярну частку те дауекс-1 Х10...Лінеал

Лінеал з певним за формулою (2.27) відстанню називається лінійним простором С.

Лінеал М, на якому визначена норма, що володіє властивостями (7.8) - (7.11), називається лінійним нормованим простором...Лінеаризація - нелінійне рівняння

Лінеаризація нелінійного рівняння завжди проводиться щодо деякого, заздалегідь обраного, режиму роботи динамічної ланки. Найчастіше в якості режиму, прийнятого при лінеаризації за вихідний,вибирається сталий режим, що характеризується постійністю всіх узагальнених координат...