А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Спосіб - графічне представлення

Спосіб графічного представлення таких рішень до теперішнього часу фактично себе вичерпав, оскільки використання ЕОМ для розрахунків теплообмінної апаратури настійно вимагає застосування аналітичнихметодів, зручних у програмуванні та досить універсальних, щоб охоплювати широке коло практичних задач...Спосіб - дифузія

Спосіб дифузії у відкритій трубі полягає в наступному. Пластини напівпровідникового матеріалу поміщають у високотемпературну зону дифузійної труби, діффузант до пластин переноситься потоком газу-носія...Спосіб - дюм

Спосіб Дюма придатний для аналізу всіх органічних сполук. Але він вимагає більш складної апаратури і методика робіт значно складніше, ніж при аналізі за способом К'єльдаля...Спосіб - завдання - безліч

Спосіб завдання множини за допомогою властивостей таїть деякі небезпеки, оскільки неправильно задані властивості можуть призвести до протиріччя...Справжня довжина - відрізок

Справжня довжина відрізка за допомогою зміни площин проекцій може бути отримана на додатковій площині, паралельній відрізку і перпендикулярної до площини //або V...Спосіб - виготовлення - продукція

Спосіб виготовлення продукції встановлюється в процесі технологічної підготовки. На даному етапі технічної підготовки з'ясовується потреба в обладнанні, засобах і предметах праці, транспортнихзасобах, фахову підготовку працівників, необхідної для виробництва продукції...Спосіб - зміна - продуктивність

Спосіб зміни продуктивності шляхом варіювання частотою обертання вала компресора має низку переваг: 1) зі зниженням частоти обертання зменшуються втрати тиску при русі газу вклапанах, межступенчатих комунікаціях компресора і індикаторна робота в ступенях, внаслідок чого кілька збільшується ККД компресора; 2) витрати потужності на подолання тертя в механізмі руху приблизно пропорційні частоті обертання; 3) немає ускладненьконструкції компресора, так як всі пристрої для зміни частоти обертання вала знаходяться в двигуні...Спосіб - виключення

Спосіб виключення полягає не тільки в поглинань компонентів, але і в перетворенні їх в інші хімічні сполуки.

Спосіб виключення застосовується у виробництві аміаку синтетичного, де основним продуктом виступаєаміак, а побічними - гіпосульфіт і сірка, а також у ряді інших виробництв...Сопрягающее дуга

Сопрягающее дуга стосується даних окружностей зовнішньою стороною.

Сопрягающее дуга повинна стосуватися заданих прямих, тому її центр повинен бути віддалений від кожної прямої на величину, рівну радіусу Rc...Спосіб - конденсація

Спосіб конденсації забезпечує одержання як досить великих сферичних (розмір часток 10 - 20 мкм), так і дуже тонких порошків (розмір частинок менше 0 1 мкм) достатньої чистоти, хоча частки таких порошків і покриті тонкимшаром оксиду одержуваного металу...Сорбованих берилій

Сорбованих берилій може бути потім вимитий з колонки розведеним розчином соляної кислоти.

Хід аналізу: наважку сплаву розчиняють при нагріванні в 30% - ної азотної кислоті, а потім мідь виділяють електролізом...Спосіб - контактне зварювання

Спосіб контактного зварювання має перевагу перед способом пруткової зварювання, що полягає в більшій міцності зварного шва, а також більш високої продуктивності процесу зварювання...Сорбційна ємність - ионит

Сорбційна ємність іонітів по іонам перехідних металів залежить від природи і концентрації аніонів у розчині...Спосіб - корекція

Спосіб корекції застосовується головним чином для розподільників безперервної дії, що живляться від автономних джерел, і полягає в періодичній посилці з одного пункту а інший коригувальних імпульсів, що гальмують рухрозподільника при його випередженні і прискорюючих - при відставанні...Сорбційний спосіб

Сорбційний спосіб може забезпечити практично повне очищення стічних вод від органічних розчинених речовин, що є його перевагою в порівнянні з іншими регенераніоннимі способами...Спосіб - кріплення - ножая

Спосіб кріплення ножів, а для розгорток з ножами з інструментальних сталей і кількість їх, стандартом не встановлюється...Стік зливовий

Стік зливовий розраховується на повне наповнення і швидкість течії не менше 0 8 - 1 м /сек. Висотне його положення повинно забезпечувати незатопленими водоскидного пристрої лівнеспуска...Спостережуваний спад

Спостережуваний спад в обсягах надання платних послуг населенню в чому пов'язаний з процесом реформування підприємств...Соснові ліси

Соснові ліси займають величезні площі в СССP, Складено 195% загальної площі зони хвойних лісів європейської частини і Сибіру...Спосіб - литьевое пресування

Спосіб литтєвого пресування, відрізняючись своєю універсальністю, є більш складним і характеризується більш високою вартістю пресформ і меншою продуктивністю в порівнянні зі способом компресійногопресування...