А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Маса - трубопровід

Маса трубопроводів також буває різною.

Найбільш точно маса трубопроводу відображена в технічній характеристиці заводу-виробника...Маса - пристрій

Маса пристрою не повинна перевищувати 12 кг.

Маса пристрою не перевищує 0 5 кг.

Маса пристрою приблизно дорівнює 18 кг.

Характеристики чувст -[IMAGE ]- 44[/IMAGE]...Маса - чашка

Маса чашки дорівнює т, маса тягарця пренебрежимо мала. Вся система знаходиться в рівновазі. При якому співвідношенні між масами Міт грузик на чашці почне підскакувати, якщо швидко зняти вантаж УІ...Маса - штамп

Маса штампа в зборі доходить до 2 5 т, тому транспортування штампа здійснюється за допомогою ланцюгів і крана.

Маса штампів для виготовлення днищ коливається в широких межах: від декількох сотень кілограм до десятків тонн...Маса - лужна целюлоза

Маса лужної целюлози віджимається між двома поступово зближуються нескінченними сітчастими стрічками. Віджимна луг вільно видаляється через отвори нижньої сітки і стікає в корито, встановлене під пресом,звідки самопливом надходить на содову станцію...Маса - юпітер

Маса Юпітера 190 - 10 кг, а маса Венери 487 - Ю21 кг.

Відповідь: Маса Юпітера в 318 разів більше маси Землі, а середня щільність дорівнює 1/4 середньої щільності Землі...Маса є

Маса є ідеальний механічний елемент, у якого відносне прискорення полюсів а пропорційно прикладеній (сприйманої) силі F в прийнятій системі відліку...Масив

Масиви створюються різними операторами АПЛ, наприклад будь арифметичний оператор, застосований до двох масивів, однаковим за формою і розміром, створює новий масив в якості результату...Масив - банк - дані

Масиви банку даних поділяються на головні (базові) і сполучні. Головні масиви описують безліч об'єктів виробничо-господарської системи підприємства...Масив - прихід

Масив приходу і витрати матеріалів сортується за кодами складів, балансових рахунків, субрахунків і кодам матеріалів...Масив - умовно-постійна інформація

Масиви умовно-постійної інформації утворюють дані, розглянуті в цій главі: бібліотека конструктивних елементів пристосувань, бібліотека типових зображень, каталог відомостей про устаткування,нормативно-довідкова інформація, відомості про виробництво пристосувань і ін Це масиви різних, слабо піддаються змінам констант або програмні модулі, що містять функціональні залежності для визначення різних змінних даних про компонентиінформаційної бази...Масив - осередок

Масиви осередків (cell array), так само як і структури, дозволяють об'єднати в одній змінній різнорідні дані.

Масиви осередків МЯ (про один їх окремому випадку вже згадувалося в розд...Масова частка - свинець

Масова частка свинцю в бронзах марок БрО10Ц2 і БрО8Ц4 за узгодженням виготовлювача зі споживачем допускається до 1 5% верб загальну суму домішок не входить...Масова частка - частка

Масові частки частинок, наведені в цій таблиці, визначалися на основі дисперсного аналізу ряду проб летючого попелу на сепараторі типу Бахко...Масова література

Масова література, десятки пудів - цей ваш бойовий клич є не що інше, як саме вигаданий рецепт для лікування вас з боку від вашої власної неактивності...Масове обурення

Масове обурення політикою правих призвело 18 березня 1876 до парламентської революції, в результаті якої до влади прийшла ліва партія, яка представляла в основному інтереси нових торгово-промислових і фінансових груп...Масовість - застосування

Масовість застосування цих сталей (будівництво, газопровідні труби великого діаметру, суднобудування) та можливість зниження маси виготовлених виробів роблять впровадження контрольованої прокатки важливим завданням...Массопередачі

Массопередачи до крапель it з крапель останнім часом досліджується досить інтенсивно. У результаті стає більш зрозумілим вплив різних факторів на массопередачи в окремі моменти існування краплі...Маси - адсорбент

Маси адсорбенту Мул 1г припадають на одиницю площі тарілок, і середня швидкість десорбується агента w в десорбері вибираються таким чином, щоб забезпечити якісне кипіння адсорбенту на тарілках...Маси - ізотоп

Маси ізотопів, необхідні для вирішення багатьох з вміщених тут завдань, можна знайти в довідниках з фізики та хімії.

Маси ізотопів вимірюються у фізичній шкалою по відношенню до маси ізотопу 16О, якому приписується величина16000000 атомних одиниць маси (а...