А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Аналіз - завдання

Аналіз задачі по першим чотирьом частинам АP113 різко спрощує завдання і у багатьох випадках робить відповідь очевидним...Аналіз - господарська діяльність

Аналіз господарської діяльності спрямований також на з'ясування досягнень заводу і його підрозділів для закріплення і поширення передового досвіду, а також на виявлення дефектів роботи для їх усунення тазапобігання на майбутній час...Аналіз - ліквідність - баланс

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінамиїх погашення і розташованими у порядку зростання термінів...Аналіз - причина - нещасний випадок

Аналіз причин нещасних випадків на виробництві проводять з метою вироблення заходів щодо їх усунення та попередження...Амфідіплоід

У рослинах амфідіплоіда, щеплених на махорку, виявлені анабазін, нікотин і норникотин. Ймовірно, освіта норникотин зобов'язане кореневій системі підщепи, яка служить джерелом нікотину...Аналіз - твердий зразок

Аналіз твердих зразків може проводитися із застосуванням альтернативного іонного джерела тліючого розряду.

Аналіз твердих зразків складніше, ніж газових, hpii випаровуванні (сублімації) відбувається фракціонування,приводить до спотворення результату...Амплітуда - результуюча хвиля

Амплітуда результуючої хвилі в точці спостереження Г0 визначається відстанню від фокуса А спіралі Корню до початку відліку 0 (рис...Асиметричний агрегат

Асиметричні агрегати виконують складні функції.

Типовим асиметричним агрегатом (який входить також і вPНК) є рибосома...Армуюча прошарок

Армуюча прошарок укладається вручну з нахлестом полотнищ не менше 0 4 м, краї полотнищ скріплюються хомутами.

Закономірності взаємодії армуючих прошарків в пилувато-глинистих грунтах вивчені недостатньо,тому необхідно було виконати комплексні дослідження ПДВ активної зони АТ...Аномальне протікання - реакція

Аномальне протікання реакції на поверхні може бути пов'язано з тим, що збільшення концентрації сильно полярних груп NCO значно збільшує взаємодію з підкладкою вихідного макродіізоціаната іутворюється поліуретану, яке істотно знижує рухливість ланцюгів на поверхні для макродіізоціаната на основі поліефіру з меншою молекулярною вагою...Амперметр - постійний струм

Амперметр постійного струму показує постійну складову струму.

Класи точності засобів вимірювань. Амперметри постійного струму повинні мати двосторонні шкали, якщо можлива зміна напрямку струму...Армований введення

Армовані вводи трудомісткі у виготовленні і ненадійні в експлуатації.

Pасстояніе від нижньої частини розширювача до контрольних міток (14...Аналіз - кон'юнктура

Аналіз кон'юнктури грунтується на тих же принципах, що і вся система вивчення внутрішнього ринку.

Аналіз кон'юнктури ринку включають вивчення торгових звичаїв, асортименту товарів, рівня цін та інших факторів...Амплітуда - перехід

Амплітуда переходу залежить від імпульсів і спінових змінних частинок, при цьому перетворення спінового базису залежить від імпульсів...Ароматичний про-діамін

Ароматичні про-діаміни реагують з триметил-бором аналогічно аліфатичних діамін, реакція яких описана вище. Використовуючи цю методику, Ульмшнайдер і Губо[2]синтезували 1-метил - 132-бензодіазаборолідін (XVI) зтріметілбора і про-фе-нілендіаміна...Аналогічний привід

Аналогічний привід для поступального переміщення механізму виконується з поворотним золотником і гідроциліндром...Аналіз - споживання

Аналіз споживання і виробництва електродної продукції показав необхідність будівництва заводу потужністю вже 190 - 200 тис...Аналіз - відкладення

Аналіз відкладень, виявлених в компресорах інших типів установок, показав, що крім вуглецевих речовин основним компонентом відкладень є елементарна сірка...Аналіз - проба - стічна вода

Аналіз проб стічної води після аміачної колони показав, що двохатомних фенолів міститься в ній дуже мало.

Аналіз проб стічної води після санітарних колон показав, що утримання хлораля і ДДТ в ній дуже малі...Аналіз - інформація

Аналіз інформації про взаємодію пластових вод з покладом і свердловинами на різних стадіях розробки Вуктильского родовища, проведений з початку його дослідно-промислової експлуатації, показав, що за характеромводопроявлень, реєстрованих головним чином гідрохімічних методом, розробку родовища можна умовно розділити на три етапи...