А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Альдрин

Альдрин 71115 828385 87103104 105122123 150240 амізол см. 3 - АТ 3 - Аміно-124-триазол см. 3 - АТ Амітрол см . 3 - АТ Ам.

Альдрин 220271 Альтакс 659660 Амарант 629646 Амброзія 766 Аміди кислот 428 і їв...Альдотетроз

Альдотетрози - найпростіші представники моносахаридів; утворюють цікліч. Альдотетрози в р-рах, крім фуранозних форм, легко утворюють димери і полімеризуються; кетотетрози також Дімі-ризуются...Альдостерон

Альдостерон приблизно в 100 разів активніше дезоксікортікосте-рона і відомих мінералкортікоіди. При Аддісона хвороба він діє в дозах в 20 - 30 разів менших, ніж дезоксикортикостерон...Альдопіраноза

Альдопіранози і альдофуранози, всі гідроксильні групи яких (за винятком групи при С-1 та С-4 або С-5 що беруть участь в утворенні полуацетального циклу) захищені бензільнимі угрупованнями, легко отримати бензілірованіем інаступним гідролізом альдозідов...Альдонітрон

Альдонітрони, особливо в разі ГУМі-розташування атомів Н і О, більш реакційноздатні, ніж кетонітрони.

Разлічают альдонітрони (К - Н, К і К - орг...Альдоль-сирець

Альдоль-сирець, який представляє суміш 53% ацетальдегіду і 47% альдоль, переганяють і виділяють суміш, що містить 73% альдоль, 4 - 5% ацетальдегіду, 4% кретонового альдегіду і 18% води...Альдоль-а-нафтиламін

Альдоль-а-нафтиламін 366 альдольної конденсації 158196 Альфацеллюлоза 426427 Аміноазобензол 2502722 - Аміноантрахянон 233 Аміногрупи, введення 226 їв...Альдоль

Альдоль повинен містити по можливості незначна кількість ацетальдегіду, що відновлюється в етиловий спирт. Ацетальдегід легко ді-Мерізі в паральдоль...Альдолізація - ацетальдегід

Альдолізація ацетальдегіду була докладно розглянута вище і відбувається в даному випадку абсолютно так само, як при отриманні н-бутанолу через кретоновий альдегід...Альдолізація

Альдолізація має місце під впливом розведених лугів, наприклад, вапняної води; якщо до оцтового альдегіду додати міцний розчин лугу, наприклад, їдкого натру, і нагріти, спочатку спостерігається потемніння рідини, а потімпоступово утворюються смолянисті краплі, альдегід осмоляется...Альдолази

Альдолази а-розщеплює гексозодіфосфат на дві фосфотріози: діоксіацетонфосфат і гліцерінальдегідфосфат. Вона широко поширена в тканинах тварин і рослин, а також в мікроорганізмах...Альдоксіма

Альдоксіми, наскільки відомо, не були використані в аналітичній хімії молібдену.

Альдоксіми під дією розчину Т.ч. в ТГФ або діоксані в присутності піридину дегидратируются до нітрилів...Альдози

Альдози перетворюється в альдоновую кислоту і у відповідний лактон звичайним способом; при обробці лактону аміаком утворюється амід...Альдогептоза

Альдогептози не зустрічаються в природі, але багато такі цукру були синтезовані, виходячи з альдогексоз, за ??допомогою реакції подовження ланцюга...Альдогексози

Альдогексози в аналогічних умовах утворюють 5-гідроксіме-тілфурфурол.

Альдогексози мають чотири асиметричних атома вуглецю...Альдогексоза

Альдогексоза була піддана обережному окисленню бромної водою і утворене з'єднання оброблено перекисом водню в присутності ацетату заліза...Альдо

Альдіти з симетрією 2 мають еквівалентні оксіметільние групи.

Альдіти з симетрією Cs мають енантіотогмие оксіметільние групи...Альдімін

Альдіміни легко і кількісно гидрируются над NiРенея або.

Альдіміни, що утворюються при заміні атома хлору в імідохлорідах на атом водню, дають при подальшому гідролізі альдегіди...Альдікарб

Альдікарб при початкової концентрації 2 мг на 100 г грунту зникав у польових умовах через 1 тиждень, даючи 10 метаболітів, три з яких не виявлені при вивченні розкладання в рослинах...Альдешд

Енолізація альдешдов і кетонів при дії кислот і підстав, таутомерія.

Кетони окисляються гірше альдешдов, оскільки в цьому випадку розриваються не С - Н, а С-С зв'язку...