А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Збільшення - кількість - засіб

Збільшення кількості коштів розширює і сферу комунікації.

Накопичення зазвичай витрачається на збільшення кількості засобів виробництва і чисельності робочої сили в певному їх співвідношенні...Збільшення - кількість - емульгатор

Збільшення кількості емульгатора в системі приводить до ПЗPИ ті чію швидкості полімеризації, причому на швидкість полімеризації впливає і пріродз змулиатора...Збільшення - концентрація

Збільшення концентрації понад значення 1 4 приводить до зміни структурного типу. У системі утворюєтьсяP- Фаза, що має структуру кубічної об'емноцентрірованной упаковки зі статистичним розподілом атомів...Змінна середу

Змінні середовища - це рядки, що містять такі відомості, як ім'я диска, тть або ім'я файлу. Змінні середовища містять дані, які потрібні системі Windows NT для управління роботою різних додатків...Збільшення - концентрація - іон - метал

Збільшення концентрації іонів металу в пріанодной зоні електроліту в 10 разів викликає зміну потенціалу на 59 мВ для одновалентних або на 29 мв для двовалентних металів...Змінний атенюатор

Змінний атенюатор 2 служить для регулювання рівня потужності генератора.

Структурна схема НВЧ-вологоміра рідких мас. | Градуювальних крива СВЧ-вологоміра рідких мас...Збільшення - концентрація - мідь

Збільшення концентрації міді в сплаві сприяє зростанню прикордонної карбідної сітки.

Зі збільшенням концентрації міді в мідно-аміачних розчинах рівновагу в цій реакції зсувається вправо...Збереження - вірність

Збереження вірності цій спадщині, ідеям та політиці інтернаціоналізму тим більше важливо, що сучасна дійсність породжує не тільки нові можливості, але й нові небезпеки, нові перешкоди для розвитку пролетарськоїборотьби в міжнародному масштабі...Збільшення - концентрація - озон

Збільшення концентрації озону (при постійній інтенсивності світла) приводить до прояву активуючого дії світла і прискоренню розтріскування...Збереження - геометрична подібність

Збереження геометричного подібності в межах модельованого сектора робить статичну модель в ряді випадків краще в порівнянні зі статичною моделлю, що має зменшене число періодів...Збільшення - концентрація - поверхнево-активна речовина

Збільшення концентрації поверхнево-активної речовини викликає зміну характеру орієнтації молекул на поверхні...Збереження - дані

Збереження даних в редакторі відбувається автоматично. Коли ви закриваєте його вікно, код записується в файл бази даних...Збільшення - концентрація - полімер

Збільшення концентрації полімеру в розчині призводить до зміни конформацій макромолекул і характеру їхньої взаємодії...Збереження - життя

Збереження життя вперше в людській історії виступає як мета, що стоїть перед людьми, і як задача, яку вони зобов'язані вирішувати...Збільшення - концентрація - вільний електрон

Збільшення концентрації вільних електронів підвищує провідність і відповідно - знижує опір напівпровідника...Збереження - значення

Збереження значення у змінній k позбавляє від необхідності обчислювати це вдруге.

Збереження значень параметрів другої групи на рівні (2...Збільшення - концентрація - фосфорна кислота

Збільшення концентрації фосфорної кислоти незалежно від температури досвіду і величини пересичення розчину (у порівнянні з граничним) призводить до зменшення стійкості пересичені розчинів...Збереження - конфігурація

Збереження конфігурації спостерігається в реакціях циклічних молекул, де інверсія ускладнена жорсткої конфігурацією циклу...Збільшення - концентрація - хлор

Збільшення концентрації хлору призводить до зростання корозії, що особливо проявляється на неплакований сплаві Д16 корозія якого при 0 1% хлору досягає 00040 г /см2 після 30 діб...Збереження - кристалічна структура

Збереження кристалічної структури у всіх зразків перевірено рентгенографічно. Аналіз даних табл. 1 показує, що синтетичний морденіт легко переходить у водневу форму (НМ), причому деалюмінірованіев обраних умовах дуже мало...