А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Трубопровідні вузли

Трубопровідні вузли, внаслідок значних габаритних розмірів і різного положення зварних стиків в просторі, зварюють з виготовлених елементів вручну в неповоротним положенні...Трубчастий запобіжник - тип

Трубчасті запобіжники типу ПPна тепловозах захищають низьковольтні ланцюги від перевантажень і коротких замикань...Трубчастий профіль

Трубчастий профіль 6 поступає всередину калібрувальної насадки (гільзи) 3 де частково охолоджується і набуває необхідні розміри...Трудність - аналіз

Труднощі аналізу і особливо синтезу таких систем загальновідомі. До останнього часу в теорії механізмів зазвичай розглядалися системи з одним ступенем свободи...Трудність - питання

Трудність питання: хто повинен бути імператором, наявність безлічі настільки ж солідних доводів як на користь обраного, так і на користь спадкового імператора змусять та консервативне більшість Зборів розрубати гордіїв вузол,відмовившись від виборів якого б то не було імператора...Трудність - контроль

Труднощі контролю таких напружень полягає в тому, що за зовнішнім виглядом не можна відрізнити відпалених виріб від невідпалений, так як напруги в звичайному світлі невидимі, Тому використовують оптичний метод дослідженнянапруг за допомогою Апаратура...Трудність - відвід - тепло

Трудність відводу тепла посилюється також нерівномірністю його виділення в усьому обсязі каталізатора, так як реакція виникає головним чином в першому шарі...Твірна матриця

Твірна матриця дозволяє отримати k комбінацій коду. Решта комбінації виходять підсумовуванням за модулем два рядків виробляє матриці у всіх можливих поєднаннях...Трудність - отримання

Складність отримання заснованих на точних рішеннях чисельних результатів для тіл більш складної форми, що зустрічаються в конструкціях, змушує йти на подальші спрощення, при яких, крім інтегрального задоволеннякрайових умов, робляться ті чи інші припущення про характер переміщень в пружному тілі...Трудність - поділ

Труднощі розділення залежить від відносної летючості компонентів а чи, в першому наближенні, від різниці їх температур кипіння (див...Трудність - суміщення

Трудність суміщення з полімером зростає із збільшенням довжини молекули пластифікатора і стає вже помітною для Диоктилфталат, який зазвичай легко випотеваєт...Трудомістка операція

Трудомісткі операції по виколке льоду виконуються автонавантажувачами, обладнаними льдовикаливателя-ми типів ЛВЕ-3 ЛВГ-3 і ЛВГ-2 які відрізняються один від одного конструкцією привода...Трудомісткість

Трудомісткість цих робіт значно знижується при використанні сучасних засобів обчислювальної техніки. Так, із застосуванням комплексу лічильно-перфораційних машин відомості про відмови обладнання і ремонтних роботах, отримані поданими журналів спостережень, зашифровуються десятковим кодом і переносяться на перфокарти...Тваринник

Тваринники підтримали свого товариша, і скоро санпропускник на комплексі був у зразковому порядку.

Тваринники застосовують сірку для обкурювання коростявих тварин, для чого спалюють її в спеціальних камерах...Трудомісткість - виготовлення - запасна частина

Трудомісткість виготовлення запасних частин може бути визначена в залежності від їх ваги. Зазвичай витрати часу на виготовлення 1 т запасних частин складають 100 - 150 верстато-годину...Трудомісткість - обробка - деталь

Трудомісткість обробки деталей знаходять за формулою (8), що враховує фактичний час зайнятості верстатника обслуговуванням верстатів та активним спостереженням за його роботою...Трудомісткість - визначення

Трудомісткість визначення динамічні характеристик статистичними методами істотно залежить від апріорної інформації про об'єкт дослідження...Трудомісткість - продукція

Трудомісткість продукції визначається відношенням фонду витраченого робочого часу (в людино-годинах) до кількості виробленої продукції в натуральному вимірі...Траншейний спосіб

Траншейний спосіб найбільш простий. Траншеї влаштовуються так само, як і при отриманні шлакового щебеню. Сутність технології зводиться до обробки шлаку водою при його зливанні з ковша...Трудомісткість - ремонт

Трудомісткість ремонту прийнято оцінювати категорією трудомісткості, яка визначається шляхом порівняння трудомісткості ремонту даної одиниці обладнання з еталоном...