А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Формальний електродний потенціал - пара

Формальний електродний потенціал пари Pb2 /Pb (Hg) в 0 1 М розчині перхлорату натрію в диметилформаміді (ДМФ) дорівнює - 003У щодо електрода порівняння Ag /AgCl /0 lM хлорид тетраетіламмонія (ХТЕА) в ДМФ...Формующий вал

Формующий вал складається з змінною циліндричної робочої частини і конуса, виготовлених з жаростійкої сталі, і труби зі звичайної сталі...Фабзавместком

Фабзавместкоми зобов'язані здійснювати систематичний контроль за дотриманням господарськими органами встановлених строків виплати1 заробітної плати робітникам та службовцям...Фізико-хімічна лабораторія

Фізико-хімічна лабораторія складається з наступних груп.

Залежність між в'язкістю і питомими вагами продуктів перегонки смол напівкоксування прибалтійських сланців...Фізико-хімічна обробка - вода

Фізико-хімічна обробка води із застосуванням коагулянтов1 - солей алюмінію і заліза - була застосована на рубежі XIX-XX ст. Сутність такої обробки полягає в гідролізі коагулянту і взаємодії продуктівгідролізу з колоїдними та грубодисперсними забрудненнями води...Фізіологічна реакція

Фізіологічна реакція пропорційна добутку часу впливу шкідливості на їх концентрацію.

Застосування копальневої лампи. Фізіологічна реакція на недолік кисню може бути різною залежновід умов...Фізіологічний стан - дріжджі

Фізіологічний стан дріжджів вивчають під мікроскопом при збільшенні в 500 - 600 разів. При такому збільшенні можуть бути помітні наступні види дріжджів...Фізична абсорбція

Фізична абсорбція СО2 водою при звичайних умовах практично повністю лімітується опором в рідкій фазі незалежно від того, чи використовується чистий газ або його суміш з інертними компонентами...Фізична довговічність

Фізична довговічність визначається строком служби обладнання до його граничного зносу і характеризує собою міжремонтний термін служби...Фізичне життя

Фізичне життя нашої планети на заснований.

Термін фізичного життя - це термін, протягом якого будівля реально існує, тобто в ньому можливі проживання та робота...Фізичні одиниці

Фізичні одиниці, хоча мають ту перевагу, що легко визначаються і дають безпосереднє уявлення про результати робіт, можуть застосовуватися для вимірювання і зіставлення тільки одноманітних робіт і продукції...Фізичний об'єкт

Фізичні об'єкти займають області простору і часто виключають інші об'єкти зі своєї області.

Фізичні об'єкти зображуються тоді геометричними об'єктами геометрії Мінковського, а фізичні закониявляють собою констатацію співвідношень між різними геометричними об'єктами...Фізичне обгрунтування

Фізичне обгрунтування такої аналогії полягає в наступному.

Фізичне обгрунтування такого скорочення обсягу Землі при її охолодженні відсутня...Фіксаторні кронштейн

Фіксаторні кронштейни виготовляють з швелерною або уг-ловою стали. На рис. 93 показано кріплення фіксаторні кронштейна з швелера до різних опор...Фіксує база

Фіксуючі бази слід вибирати з таким розрахунком, щоб при всіх можливих температурних змінах розмірів системи точність розташування деталей не порушувалася або порушувалася б в найменшій мірі...Фіктивна обмотка

Фіктивна обмотка, з'єднана трикутником, не має висновків, тому по ній можуть протікати тільки струми нульової послідовності і присутність цієї обмотки не може вплинути на опору струмів прямої і зворотноїпослідовності...Філософська доктрина

Філософська доктрина, яка стверджує, що висновок, який не може бути перевірений емпірично, є як мінімум ненауковим або взагалі не мають сенсу...Фільтробумажная маса

Фільтробумажная маса: шматочки беззольного фільтра поміщають в колбу, додають 2 - 3 мл гарячої НС1 (щільність 119 г /см3), закривають пробкою і збовтують протягом 5 хв...Фільтрувальне пристрій

Фільтрувальне пристрій, що представляє собою шприц ємністю 50 см3 з фільтруючим знімним елементом розміром пор 045 мкм.

Фільтрувальне пристрій, що представляє собою шприц ємкістю 50 мл з фільтруючим знімнимелементом розміром пор 045 мкм...Фільтрівні віруси

Фільтрівні віруси відносяться до живим організмам, які не мають клітинної будови, але мають здатність розмножуватися.

Фільтрівні віруси є збудниками багатьох захворювань у рослин, тварин ілюдини...