А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Аналіз - технологічна особливість

Аналіз технологічних особливостей і функціональної діяльності об'єктів зберігання рідких продуктів нафтових галузей показує на необхідність щодобового збору і обробки великого обсягу інформаціїза параметрами кількісного обліку.

Аналіз технологічних особливостей нафтохімічних виробництв, зокрема виробництва синтетичного каучуку, показує широке використання алюмосилікатів в якості основи гетерогенних каталізаторів. Разом з тим всклад каталітичних систем включаються окису і солі важких металів, відомих як екотоксі-Ланта.

Проведено аналіз технологічних особливостей схем подвійного контактування зарубіжних фірм і дано обгрунтування проектних рішень вітчизняних схем.

Прианалізі технологічних особливостей роботи фільтруючих центрифуг, особливо з ножовим зніманням осаду, видно, що експериментальна робота, попередня рішенню про використання центрифуги на даній стадії фільтрування, повинна бути проведена особливо ретельно. Спроба застосування центрифуг типу АГ без достатньої експериментальної перевірки, тільки виходячи з тих міркувань, що на центрифугах осад може бути віджатий краще, ніж на вакуум-фільтрах, призводить до повної непрацездатності центрифуг і необхідності їх заміни іншим обладнанням.

Потім на основі аналізу технологічних особливостей конкретних об'єктів управління встановлюється характер змін, що вносяться в типові рішення при автоматизації цих об'єктів. Дана частина книги є н-аиболее важливою, оскільки випускники технікумів, як правило, працюють в масштабі відділення, дільниці, цеху.

Справжня робота присвячена аналізу технологічних особливостей схем подвійного контактування зарубіжних фірм і проектних рішень для вітчизняних сірчанокислотних систем.

Кути розсіяння характеристичного випромінювання в германії і кремнії (ізлученіе. Тому, перш ніж перейти до аналізу технологічних особливостей різних методів різання злитків, розглянемо коротко способи їх орієнтації.

Вище розглядалися питання, пов'язані з аналізом технологічних особливостей проводки і запобігання аварій з бурильними трубами при роботі у відкритому стовбурі свердловини.

Непрямий госпрозрахунковий ефект повинен розраховуватися на основі аналізу технологічних особливостей розглянутого виробничого процесу, в тому числі залежно продуктивності обладнання та робочих від ступеня виконання природоохоронних вимог, і інших аналогічних чинників.

Формування центрів витрат слід здійснювати на основі вивчення та аналізу організаційних і технологічних особливостей підприємства.

Формування центрів витрат слід здійснювати на основі вивчення та аналізу організаційних і технологічних особливостей підприємства.

Формування центрів витрат слід здійснювати на основі вивчення та аналізу організаційних і технологічних особливостей підприємства. Як правило, підприємства з централізованої організаційною структурою управління представлені декількома центрами витрат.

Методи ФОП (КІБ,PЕП) широко використовують для нанесення покриттів на різні типи інструментів з швидкорізальних сталей, твердих сплавів в умовах спеціалізованих ділянок інструментальних цехів. Тож у книзі основна увага приділена аналізу технологічних особливостей і можливостей зазначених методів.