А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Допоміжне підйомно-транспортне обладнання

Допоміжне і підйомно-транспортне обладнання, в тому числі підвісні транспортні засоби, повинні виключати можливість падіння вантажів, забезпечувати свободу дії робочого імінімальну витрату його фізичної сили.

Крім виробничого, механічні цехи укомплектовуються допоміжним і підйомно-транспортним обладнанням.

При детальному проектуванні площа інструментального цеху визначається плануванням всьоготехнологічного, допоміжного, підйомно-транспортного устаткування і робочих місць, а також проїздів, проходів та інших площ. У цьому випадку користуються тими ж методами і нормами для розробки планувань, що і при проектуванні механічних цехів.

Площа ремонтно-мехашгаеского цеху при детальному проектуванні визначається плануванням всього основного, допоміжного і підйомно-транспортного устаткування, робочих місць, складів і комор цеху. При укрупненому проектуванні загальна площа цеху визначаєтьсяпо нормі питомої площі на один основний верстат ремонтно-механічного цеху.

Автоматична лінія - це автоматична система машин, комплекс основного, допоміжного і підйомно-транспортного устаткування і механізмів, за допомогою яких у певнійпослідовності і з певним ритмом виготовляється продукція.

Площі відділень цеху при детальному методі проектування визначаються плануванням виробничого, допоміжного, підйомно-транспортного устаткування і робочих місць.

Показникелектроозброєності одного робочого визначають як частку від ділення встановленої потужності електродвигунів виробничого, допоміжного та підйомно-транспортного устаткування на число робітників у найбільшу зміну.

Pазмер зони прикладання працізалежить від характеру праці і може бути площею (простором), оснащеної виробничим, допоміжним і підйомно-транспортним устаткуванням, технологічним оснащенням, інструментами і пристосуваннями.

Pабочее місце являє собою закріплену заокремим робітником або групою робітників частина виробничої площі, оснащену необхідними технологічним, допоміжним, підйомно-транспортним обладнанням, технологічної та організаційної оснащенням, призначеними для виконання певної частинивиробничого процесу.

У проекті повинні бути наведені порівняльні техніко-економічні оцінки варіантів технологічного процесу і обгрунтування обраного варіанта технологічного процесу; визначені склад і кількість технологічного,допоміжного і підйомно-транспортного обладнання із зазначенням коефіцієнта завантаження основного обладнання; підрахований витрата матеріалів, електроенергії, води, стисненого повітря, пара; виконані технологічні, кінематичні, динамічні та міцнісні розрахунки; визначена чисельність робітників та іншого цехового персоналу; виконано розрахунок виробничих, допоміжних та -складських площ, а також площ службово-побутових приміщень; обрані тип і розміри будівлі цеху, ширина прольотів, крок колон.

Автоматична лінія, яка є вищою формою безперервно-потокового виробництва - це комплекс (що складається, як мінімум, з двох одиниць основного устаткування) основного технологічного, допоміжного та підйомно-транспортного устаткування, що з'єднує основне устаткування між собою, що здійснює без участі людини в певній технологічній послідовності та з певним ритмом основні і допоміжні операції виробничого процесу обробки заготовок. При цьому забезпечується довготривала автоматичне завантаження лінії заготовками, їх переміщення в процесі обробки і укладання після обробки без - участі робітника. Останній виконує лише функції з налагодження, спостереженню і управлінню процесом.

Така колона може почергово обслуговувати автоматичним зварюванням два розташованих поруч маніпулятора (див. фіг. Крім того, для роботи на таких маніпуляторах необхідно допоміжне підйомно-транспортне обладнання (наприклад, консольний кран) для подачі деталей, що збираються і для знімання зварених вузлів.

При поточно -массозом виробництві розміщення верстатів дли обробці основних деталей здійснюється з урахуванням забезпечення безпосередньої мчжоле-раціонної передачі з угрупованням верстатів, необхідних доя повної обробка якої з цих деталей. Потокова лінія може комплектуватися або з універсальних верстатів, що з'єднуються між собою частіше всег. & лоба , лотки, рольганги, монорельси з електроталями або пневматичними підйомниками), створюючими механізовану потокову лінію, що обслуговується робітниками-верстатникам, або виконуватися у вигляді автоматичної лінії обробки (ЛЛО), що складається із спеціальних агрегатних верстатів і зв'язує їх конвеєра, найчастіше грузоведущего настільного пульсуючого крокової . Ало обслуговується (крім наладчиків) тільки двома робітниками - на першій та останній позиціях. У загальному вигляді під автоматичною лінією розуміється комплекс машин допоміжного та підйомно-транспортного устаткування, за допомогою яких в певній технологічній послідовності i з певним ритмом виготовляється без участі людини та чи інша продукція.