А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Всеросійське добровільне пожежне товариство

Всеросійське добровільне пожежне товариство звільняється від ліцензійних зборів за видами діяльності (робіт, послуг) в галузі пожежної безпеки.

Організаційна структура центральногоапарату Всеросійського добровільного пожежного товариства в значній мірі змінена на основі розрахункового методу, запропонованого інститутом. Проведені статистичні дослідження дають можливість в системі суспільств перейти на механізований обрахування звітнихматеріалів і більш оперативно визначати показники, досягнуті в ході соціалістичного змагання.

ГУПО МВС СССPі президію Центральної ради Всеросійського добровільного пожежного товариства рекомендував радам республіканських, крайових і обласнихорганізацій ВДПО щорічно розробляти спільно з госпожнадзором єдині плани агітаційно-масової роботи серед населення щодо попередження пожеж, передбачивши в них видання брошур, проведення тематичних вечорів, лекцій, доповідей, бесід, демонстраціюпротипожежних кінофільмів, передачу радіобесіди і телепередач про попередження пожеж на об'єктах народного господарства і в житлових будинках. Як приклад нижче, у додатку, наводиться річний план спільної роботи УПО ГУВС Мособлісполкома і президії Московськогообласної ради ВДПО з профілактики пожеж.

Спільним інформаційним листом ГУПО МВС СССPі Центральної ради Всеросійського добровільного пожежного товариства (№ 7/1/1647 від 25 травня 1981 р.) зазначений план протипожежних заходів Глав-житлоуправління бувдоведений до відома всіх територіальних та місцевих органів держпожнагляду та організацій ВДПО.

У 1960 році Рада МіністрівPСФСPприймає постанову про організацію Всеросійського добровільного пожежного товариства, в рядах якого в даний час налічується більше 12 мільйонів трудящих.

Ця важлива організаційна міра покликана об'єднати зусилля органів госпожіадзора і організацій Всеросійського добровільного пожежного товариства в питаннях підвищення протипожежного захисту житлового фонду країни.

Тут і далі права та структура товариств розглядаються стосовно діяльності Всеросійського добровільного пожежного товариства.

Така різнобічна робота первинних організацій та членів ДПД прийнята в системі Всеросійського добровільного пожежного товариства. Pабота низової ланки у суспільствах інших союзних республік будується трохи інакше.

Вищим керівним органам республіканських (АСС?), Крайових і обласних організацій Всеросійського добровільного пожежного товариства та більшості союзних республік є відповідно республіканська, крайова і обласна конференції, а для Москви - міська конференція. Конференція обирає республіканський, крайової, обласної ради товариства та ревізійну комісію. У свою чергу рада із свого складу обирає президію у складі голови, його заступників і 7 - 9 членів. Президії республіканського, крайового, обласної рад відіграють велику роль в організації спільних заходів, що проводяться по лінії держпожнагляду та добровільного пожежного товариства. Вони керують діяльністю всіх організацій суспільства, що знаходяться в містах, робітничих селищах і районах.

Горького), На старті - відважні (Студія радіотелевізійної реклами) та ін Фінансування конкурсу проводилося за рахунок коштів Всеросійського добровільного пожежного товариства.

ВPСФСPперша республіканська установча конференція пожежних добровольців відбулася в Свердловську в листопаді 1960 р. Перший з'їзд пожежних добровольців, проведене в Ленінграді в 1964 р., завершив становлення Всеросійського добровільного пожежного товариства і затвердив його статут.

Штатний і добровільний складу пожежно-сторожової охорони колгоспів за зразкове проведення профілактичної роботи з попередження пожеж у сільській місцевості і успішне їх гасіння може також преміюватися грошима та цінними подарунками за рахунок коштів відрахувань по обов'язковому окладному страхуванню в порядку, встановленому виконкомами місцевих Рад депутатів трудящих, і коштів організацій Всеросійського добровільного пожежного товариства.