А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Обертова рідина

Обертова рідина надходить зовні диска і протікає всередину, проходячи між нерухомими лопатями кільцевої камери, навколишнього питающую трубу, і звідти назовні. У нагнітальному диску велика частина кінетичної енергіїрідини перетвориться в тиск і рідина покидає ротор під надлишковим тиском, що досягає 7 ат.

Обертова рідина тисне не лише на стінки, але й на днища циліндра, на яких тиск розподіляється, як це показано на фіг.

Якщо ж обертоварідина обмежена циліндричної стінкою (радіусу R), то повинно бути враховано умову tv 0 иа стінці.

Якщо ж обертається рідина обмежена циліндричної стінкою (радіусу Я), то повинно бути враховано умову vr 0 на стінці.

Якщо ж обертається рідина обмеженациліндричної стінкою (радіусу R), то повинно бути враховано умову у, 0 на стінці.

Тиск під обертається рідини залежить від швидкості обертання і наростає в міру віддалення від вільної поверхні швидше, ніж в нерухомій рідини.

Тейлора-Праудмана теоремадля обертової рідини 69 їв.

Подумки виділимо під обертається рідини елемент об'єму у вигляді кульки радіусом г, розташованим на відстані х від осі обертання. Даний елемент рідини обертається в горизонтальній площині з кутовою швидкістю з.

Визначимо щецентр ваги обертається рідини.

Pассмотрім розподіл тиску під обертається рідини до видалення заглушки. У воді, що обертається разом з трубою з постійною кутовою швидкістю при відсутності повітря і незмінному обсязі труби, що відповідає їїабсолютної жорсткості, за рахунок пружності виникає в центрі труби розрідження, а на периферії - підвищений тиск.

На пухирці газу в обертається рідини діють доцентрові і підйомні сили.

З проблемами фігур рівноваги обертається рідини ітеорії планетних фігур пов'язані важливі дослідження талановитого математика А. Путніса (1907 - 1940) про перманентний обертанні неоднорідної рідини, частинки якої притягуються по гравітаційному закону Ньютона. Тут розглядаються основні проблеми: встановитизалежність між розподілом мас, формою поверхні і кутовою швидкістю обертання і довести існування такого відносної рівноваги або перманентного обертання рідини.

Визначимо еше центр ваги обертається рідини.

Турбулентнінапруги puruv між шарами обертається рідини, віднесені до швидкісного тиску, залишаються практично постійними у зовнішній зоні і зростають поблизу циліндричної стінки камери, а також в центральній зоні.

Визначити тиск у кожній точціобертається рідини, якщо відомо, що в стані спокою рідина мала рівень h від дна посудини і що над поверхнею рідини немає тиску.

Рух зведеться до переміщення стовпа обертається рідини; при цьому вісь обертання, взагалі кажучи, не вертикальна.

Вихрові лінії поля лінійних швидкостей обертається рідини є прямими, паралельними осі обертання, бо, як раніше було з'ясовано, для такого поля напрямок вихору збігається з напрямком вектора кутової швидкості.

Pассмотрім ефекти, що виникають підобертається рідини у циліндричних стінок роторів. Дане завдання вирішується способом, запропонованимPєлеєм.

Pассмотрім задачу про відносній рівновазі обертається рідини, Припустимо, що рідина обертається з постійною кутовою швидкістю ш навколо деякоїнерухомої осі.

Вихрові лінії поля лінійних швидкостей обертається рідини є прямими, паралельними осі обертання, бо, як раніше було з'ясовано, для такого поля напрямок вихору збігається з напрямком вектора кутової швидкості.

Праці Ляпунова пофігурам рівноваги обертається рідини досі залишаються неперевершеними. Всі роботи вітчизняних і зарубіжних вчених з цієї проблеми, виконані після смерті Ляпунова, в тій чи іншій мірі засновані на його ідеях і методах.

Перемішування кульоксилікагелю у воді за допомогою лопатевої мішалки. В дійсності коефіцієнт швидкості для обертової рідини є функцією гідравлічного режиму, він дорівнює приблизно 0 5 при ламінарному режимі і доходить до 075 при турбулентному.

Класична задачавизначення фігур рівноваги обертається рідини, частинки якої знаходяться під дією сил взаємного притягання за законом Ньютона, також привертала за минуле п'ятнадцятиріччя увагу радянських учених, і в цьому напрямку ними досягнуті деякі суттєвірезультати.

Для аналізу осесиметричних хвиль у твердотільних обертається рідини введемо циліндричну систему координат р, 6 z з віссю z вздовж вектора О.

Таким чином, вид вільної поверхні обертової рідини повністю визначений.

Характеристикиприкордонного шару па конусі під обертається рідини I /Пром.

Йому належить також дослідження стійкості форм рівноваги обертається рідини, що має величезне значення для наукової космогонії.

Використання ідей Ляпунова в теорії фігур рівновагиобертається рідини.

Pозвиток ідей Ляпунова в теорії фігур рівноваги обертається рідини. В даному випадку стійкі форми рівноваги визначаються як такі форми, які, після повідомлення рідини і тілу достатньо малих збурень, залишаються маловідмінними від їх форм рівноваги, принаймні до тих пір, поки на поверхні рідини і тіла не утворюються як завгодно тонкі ниткоподібні або листоподібні виступи.

Величина Н дорівнює повній енергії одиниці маси обертається рідини.

Це середнєзначення залежить від кутової швидкості обертається рідини і від широти місця, де ми вивчаємо наш рух; від цих же параметрів залежать і обидва періоди коливання величини горизонтальних вихорів. Слід зауважити, що коливні вихори подібного роду представляють,по-видимому, часте явище в атмосфері.

Pассмотрім тепер, які повинні бути руху обертається рідини, щоб вони могли вважатися нормальними.

Останнє рівняння означає, що кожен елемент обертається рідини рухається як частина твердого тіла.Знайдений результат може бути підставлений у вираз для р-компонента рівняння руху.

Отже, п'єзометричного тиск в будь-якій точці обертається рідини, зокрема в точці М, визначається глибиною занурення розглянутої точки під вільнуповерхню рідини.

Отже, п'єзометричного тиск в будь-якій точці обертається рідини, зокрема в точці М, визначається глибиною занурення цієї точки під вільну поверхню рідини.

Йому належить також дослідження стійкості форм рівноваги обертається рідини, що має величезне значення для наукової космогонії.

На елементарну масу dm на вільній поверхні обертової рідини діють відцентрова сила dm - (sPx і сила тяжіння g - dm, результуюча яких повинна бути перпендикулярна поверхні, так як остання, як відомо, є поверхнею рівня. Якщо MN - дотична до перетину поверхні, то з фіг.

циркуляційного перебіг.[IMAGE ]Схема циклону. Ядро може бути утворено жорстким кордоном або обертової рідиною, протягом в якій не є потенційним.

Потенційний потік з циркуляцією. | Порожній вихор. Ядро може бути утворено твердим тілом або обертової рідиною (рух якої не є потенційним), нарешті, воно може складатися з іншої, більш легкої рідини, не приймає участі в русі. Прикладом останнього випадку є порожнистий водяний вихор, в якому вода здійснює круговий рух навколо ядра з повітря.

Практичні розрахунки показують , що радіус вільної поверхні обертової рідини на її вході в барабан з урахуванням тарілок з кільцевими бортами мало відрізняється від радіуса для звичайних тарілок, і при конструюванні сепараторів його можна не визначати. ??

Pазмешівая чай у склянці, можна спостерігати поверхню обертається рідини - вона приймає параболічну форму.

Деякі випадки, в яких куля рухається під обертається рідини, були досліджені Прудманом, див. примітку вище; SF Grace,Pдерж RS А.

Поряд з рішенням задачі про розшук рівноважних фігур обертається рідини постає питання про стійкість рівноваги цих фігур, так як тільки стійкі фігури можуть існувати в дійсності.

Це означає, що в силу умови незакручіваемості рух обертається рідини буде баро-тропічним, і якщо рух баротропіческое, то, очевидно, виконується умова незакручіваемості.

Як і при виведенні рівнянь рівноваги, виділимо з обертової рідини елементарну комірку об'ємом rdydrdz. При русі рідини в окружному або радіальному напрямках на осередок, крім відцентрових сил інерції, будуть діяти також і коріолісову сили інерції.

Під постійним дією відцентрової сили, яка виникає під обертається рідини, створюється безперервний потік через всю систему: всмоктуючий трубопровід - насос - напірний трубопровід.