А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Можлива неполадка

Можливі неполадки і несправності в елементах автоматики газифікованих котлів стріли і Стребеля.

Можливі неполадки в роботі щокових, конусних, молоткових і роторних дробарок, їх причини та способи усуненнянаведені в Додатку 1 (стор.

Можливі неполадки в роботі грохотів і класифікаторів, їх причини та способи усунення приведені в Додатку II (стор.

Можливі неполадки та порушення технологічного режиму та способи їх усунення описані на стор

Можливі неполадки, їх причини та способи їх усунення.

Можливі неполадки, які можуть створити аварійний стан на установці, і заходи щодо їх усунення докладно розглядаються у відповідних інструкціях та технологічному регламенті кожної установки, втому числі і установки каталітичного риформінгу. У більшості випадків, коли виникає аварійне становище, слід гасити форсунки печі (закрити доступ до них палива) і вводити пар в камери згоряння печі для попередження вибуху. При аварійному становищі, коливиникає загроза руйнування апарату або ряду технологічно пов'язаних апаратів, необхідно швидко знизити в них тиск.

Можливі неполадки в роботі приладу і їх причини. Прилад не вмикається - несправний вимикач; перегорів запобіжник.

Можливінеполадки в роботі шлангового напівавтомата Г1Ш Г і -; псош, їх усунення наведені в тап.

Можливі неполадки, їх причини та способи усунення.

Можливі неполадки, їх причини та способи усунення викладаються в таблиці, з наступними графами: номер по порядку,вид чи прояв неполадки, можливі причини неполадки, дії персоналу та спосіб усунення неполадки.

Можливі неполадки в трубопроводах, в свердловині, арматурі усувають при повній зупинці процесу, з прийняттям необхідних заходів щодо захисту персоналу тасвердловини від ускладнень.

Можливі неполадки, їх причини та способи усунення.

Можлива неполадка полягає в закупорці нижнього отвору 3 судини густим мулом, що легко усувається продувкою судини повітрям при закритому викидний трубі або прочищеннямдротом.

Можливі неполадки, їх причини та способи їх усунення.

Можливі неполадки приладу та їх причини.

Можливі неполадки артезіанських насосів наступні.

Pассмотрім можливі неполадки в тій же послідовності, в якійвироблялася регулювання приймача.

Усунувши можливі неполадки, встановлюють фланці. Масляні камери підшипників ковзання заливають маслом. Встановлюють всі інші деталі машини. Перевіряють поздовжнє переміщення (розбіг) ротора, яке не повинноперевищувати 1 - 2 мм. Остаточно затягують всі болти, гвинти і гайки і передають машину на випробувальний стенд для проведення випробувань.

З можливих неполадок в роботі стріппінг-установок слід звернути увагу на наступні.

Після можливих неполадок в мережітаймер відновлюється автоматично.

Таблиця описує можливі неполадки, пов'язані з системною політикою, а також способи їх усунення.

Нижче наведено можливі неполадки системи регулювання при роботі турбін із включеним регулятором тиску ізаходи щодо усунення цих неполадок.

До числа можливих неполадок в роботі насоса відноситься знос лопаток по кромці, дотичної з внутрішньою поверхнею статора.

Щоб уникнути можливих неполадок, крім розрахунку на міцність, діаметр вала визначаютьпо жорсткості, виходячи з гранично допустимого кута закручування валу, а також з гранично допустимих прогинів і кутів нахилу. Pасчет на жорсткість по допускаемому куту закручування виробляють зазвичай для довгих валів. Вважають, що для трансмісійних валів кутзакручування[ср0 ]повинен бути не більше 025 - 0 5 на 1 м довжини вала.

При усуненні можливих неполадок доводиться розкривати систему для заміни фільтрів, установки осушувача і пр. При цьому у всіх випадках тиск на викриті ділянках повинен бути знижений до (0 1 - 0 2)105 Па. Розкривати ділянку повинен бути перекритий з двох сторін. Замість засміченого фільтра негайно має бути поставлений новий. Якщо потрібно промити фільтр або виправити щось, відкриті трубки на цей час повинні бути заглушені.

Викладач, підкреслюючиможливі неполадки в роботі ГPП, нагадує, що на попередньому уроці були розглянуті несправності в роботі регулятора тиску газу, запобіжного запірного клапана і фільтра. Однак слід віднести до неполадок ГPП і зависання клапана, засмічення імпульснихтрубок, дросельних отворів.

Попередження та усунення можливих неполадок і розладів у роботі автокрана.

Попередження та усунення можливих неполадок і розладів у роботі вюкраіа.

Попередження цих та інших можливих неполадок і аварійвимагає високої кваліфікації апаратника, суворого дотримання ним інструкцій по пуску і зупинці печей синтезу; по веденню технологічного процесу, постійного контролю за герметичністю трубопроводів, арматури і апаратів.

У табл. 14 наведено можливінеполадки та способи їх.

Перелічимо основні причини та можливі неполадки і відхилення від нормального технологічного режиму.

Перелічимо основні причини та можливі неполадки і т - відхилень від нормального технологічного режиму.

У табл. Hi наводяться можливі неполадки п роботі поплавкових самописних дифманометрів.

У них обумовлені та можливі неполадки через припинення подачі електроенергії, води і пари. Однак слід підкреслити деякий специфічні особливості експлуатації установок типу 1 - А /1 - М, наведені нижче.

У табл. 3 вказані можливі неполадки при експлуатації генератора і способи їх усунення.

У розділ 6 - Можливі неполадки, їх причини та способи усунення включені відомості про можливі неполадки у виробничому процесі і в експлуатованому обладнанні, викликаних відхиленням від норм технологічного регламенту (тиску, температури, швидкості подачі реагентів, швидкості виходу продуктів), місцевими нерегревамі, відключенням важливих приладів автоматики і контролю, підвищеною вібрацією, стукотами в механізмах та іншими неполадками; вказуються можливі причини цих неполадок, дії персоналу щодо їх запобігання та усунення; визначаються-ється необхідність аварійної зупинки процесу або його частини; особливо виділяються неполадки, які загрожують аваріями, і при цьому чітко обмовляються дії персоналу в таких випадках. Зрозуміло, що заздалегідь передбачуваної причини аварійних ситуацій і обгрунтовані (з урахуванням попереднього досвіду) рекомендації щодо їх усунення сприяють безпеці виробничого процесу.

За наявності пневматичного підсилювача можливі неполадки в його роботі можуть виникнути внаслідок негерметичності повітропроводів і порушення регулювання повітророзподільника.

У табл. 21 наведено можливі неполадки, що зустрічаються в процесі роботи канатної технікою та заходи щодо їх запобігання та ЛПК-підаціі.

У табл. 4Н наводяться можливі неполадки в роботі поплавкових самописних лпфманометров, їх причини та способи усунення.

У табл. 14 зазначені основні можливі неполадки при хімічному оксидуванні і їх причини.

У табл. 4 наводяться найбільш можливі неполадки в роботі регуляторівPСД, їх причини та методи усунення.

Нижче наведені основні причини можливих неполадок і відхилень.

Він постійно турбується про можливі неполадки.

Спостереження, попередження та усунення можливих неполадок і розладів у роботі кранів.