А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Внутрішньозаводської облік

Внутрішньозаводської облік при цьому ведуть з оперативної точністю.

Внутрішньозаводської облік браку повинен відображати дані про вид шлюбу, причини його походження й винуватця, технологічної операції, на якій вчинено шлюб,кількості та собівартості ОРАК, а також втрати від браку.

Для отримання необхідних показників внутрішньозаводського обліку необхідно обробляти великий обсяг економічної інформації. Так, наприклад, при управлінні виробництвом середнього машинобудівногопідприємства, що нараховує 4 5 - 5 тис. працюючих і изготавливающего приблизно 20 тис. найменувань деталей, протягом року обробляється приблизно 150 млн. різних показників. При обробці такої кількості показників виконується більше 250 млн. розрахунково-технічнихоперацій. З них на частку обліку припадає приблизно 80 млн. показників і більше 130 млн. розрахунково-техні-чеських операцій.

При нормативному методі створюються найбільш сприятливі умови для усунення дублювання в організації внутрішньозаводського обліку госпрозрахунковихпоказників плановими і бухгалтерськими службами підприємства.

У народному господарстві діють різні види цін, серед них, зокрема, можна виділити наступні види планових цін: лімітні, застосовувані при розробці нових видів продукції; оптові на продукціюпромисловості; тарифи на електроенергію, транспортні та інші послуги виробничого призначення; кошторисні ціни на будівельні матеріали і конструкції; закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію, які застосовуються у відносинах між постачальниками цієї продукції ізаготівельними, а також переробними організаціями; державні роздрібні ціни; розрахункові ціни, використовувані для внутрішньогалузевого і внутрішньозаводського обліку руху продуктів виробництва; договірні ціни, які передбачаються в угодах міжпідприємствами та організаціями.

На транзитних підстанціях розрахунок слід проводити на стороні нижчої напруги трансформаторів, що також дозволяється ПУЕ. Внутрішньозаводської облік в цих випадках слід завжди здійснювати на стороні нижчої напругитрансформаторів. Прийнятий вид обліку - цеховий або агрегатний - суттєво впливає на побудову схем цехового електропостачання.

Облік витрачання енергетичних ресурсів на промислових підприємствах організований повсюдно для фінансових розрахунків зенергопостачальними організаціями. Внутрішньозаводської облік енергії, необхідний для оцінки питомих енергетичних витрат по окремих цехах, ділянках і установкам, не завжди здійснюється в необхідному обсязі.

В залежності від конкретних вимог замовникамашина випускається в декількох модифікаціях. Основні варіанти модифікацій машини передбачають можливість використання її, головним чином, для вирішення завдань внутрішньозаводського обліку і планування. При цьому машина має деякі риси, зазвичай властиві лишемашинам великого класу: введення інформації з перфокарт і висновок на перфокарти, швидкодіюча алфавітно-цифровий друк зі швидкістю чотириста 128-значних рядків у хвилину.

Облік пари та гарячої води може бути також по підприємству в цілому і внутрішньозаводський. Виділяєтьсяотримання енергоносіїв з боку і від власних джерел, у тому числі і утилізаційних установок, з поділом до видам і параметрами. Внутрішньозаводської облік дозволяє виділити виробниче споживання окремих цехів, великих споживачів (потужні преси тасушила та ін), невиробничі витрати (на опалення, вентиляцію, господарсько-побутові потреби), відпустка пари та гарячої води стороннім сусіднім споживачам.

Слід мати на увазі, що на підприємствах при встановленні норм на колективні процеси і нормованих завдань норми на окремі операції виконують функції нормативів. Тому при розрахунку частки обгрунтованих норм у знаменнику формули повинні бути відображені не всі, а лише колективні норми і нормовані завдання. Дані для такого аналізу можуть бути отримані з матеріалів внутрішньозаводського обліку.

З ініціативи НДІ КВОВ, Міністерство житлово-комунального господарстваPСФСPвнесло пропозицію про введення в дослідному порядку для застосування в рр Виборзі, Киришах і Салавате підвищених у 5-кратному розмірі тарифів за понадлімітне водоспоживання промисловими підприємствами, яке було прийнято Радою МіністрівPСФСP. Досвід застосування підвищених тарифів показав, що підвищена плата за понадлімітне водоспоживання з віднесенням сплачених сум на результати основної виробничої діяльності промислових підприємств є досить ефективним засобом у досягненні впорядкування споживання та забезпечення раціонального використання води у промисловості. Промислові підприємства, по відношенню до яких були застосовані підвищені тарифи, активно приступили до реалізації організаційно-технічних заходів, зокрема, розробили і впровадили систему внутрішньозаводського обліку та нормування витрат води, почали роботи по вдосконаленню водного господарства.

Місце встановлення розрахункових лічильників активної та реактивної потужності вибирається відповідно до вказівок ПУЕ. Лічильники активної та реактивної енергії, службовці для розрахунку з енергопостачальною організацією відповідно до ПУЕ встановлюються на живлячих пунктах. На транзитних підстанціях розрахунок слід проводити на стороні нижчої напруги трансформаторів, що також дозволяється ПУЕ. Внутрішньозаводської облік в цих випадках слід завжди здійснювати на стороні нижчої напруги трансформаторів.

Сира нафта надходить в ПСН заводу, де вона зберігається до подачі на переробку. ППП з усім комплексом обладнання (резервуари, насосні станції та ін) є невід'ємною частиною технологічних установок і розміщуються поблизу останніх. З ПСН потік сировини розподіляє ся за технологічними установкам. Готовий напівфабрикат надходить до відповідних ППП для зберігання. Ці парки постачають продуктом наступні технологічні установки для подальшої переробки напівфабрикатів до отримання готових продуктів. Готовий товарний продукт надходить в ПТП. Внутрішньозаводської облік при цьому ведуть з оперативної точністю.