А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Внутрішнє огорожа

Внутрішні огорожі не ізолюються, якщо різниця температури повітря в суміжних приміщеннях не перевищує 4 С. Виняток становлять перегородки між камерами заморожування і зберігання заморожених вантажів, які ввідповідно до експлуатаційних умов повинні мати коефіцієнт теплопередачі не більше 0 5 ккал /м2 ч град.

Через внутрішні огородження неможливий перехід тепла ні в одну, ні в іншу сторону (оскільки в сусідніх приміщеннях передбачаються такі жтемпературні умови, як у розглянутому приміщенні), тому все тепло С, що виділяється в приміщення, передається в кінцевому рахунку на зовнішні огорожі і через них відводиться назовні.

Температурне поле в огорожі для випадку одностороннього нагріву (охлажденія.Для внутрішніх огороджень, які поділяють приміщення, при визначенні Т0 враховується тільки частина конструкції до теплової осі симетрії огорожі.

Для внутрішніх огороджень R0 нормується тільки в тих випадках, коли різниця температур в поділюваних приміщенняхперевищує 10 С.

Для внутрішніх огороджень величина R0 нормується тільки у випадках, коли різниця температур в поділюваних приміщеннях перевищує 10 С.

У внутрішніх огородженнях (внутрішні стіни, перегородки я міжповерхові перекриття) пароізоляційний шаррозташовується з боку найбільш теплого приміщення.

Тепловтрати через внутрішні огородження (невеликій площі) в прилеглі приміщення, що мають знижену температуру повітря, допустимо не враховувати при різниці температури 3 С і менше. Pассчітанниетепло-втрати в прилеглі приміщення віднімаються з тепловтрат цих приміщень (якщо вони опалюються), як теплопоступленія.

Коефіцієнти теплопередачі внутрішніх огороджень охолоджуваних приміщень встановлені в залежності від температурно-вологісного режимуохолоджуваних приміщень та суміжних з ними, опалюваних і неопалюваних приміщень.

Значення сонячної радіації (/від, Вг /м2 через засклені поверхні. | Значення сонячної радіації qn, Вт /м2. Через покриття. Надходження теплоти через внутрішні огородження втеплий період враховується, якщо різниця температур ДPпо обидві сторони огородження становить не менше 10 С для систем вентиляції та не менше 5 С для систем кондиціонування повітря.

Значення сонячної радіації 7ОСт, Вт /мг, через засклені поверхні. | Значеннясонячної радіації qn, Вт /м2 через покриття. Надходження теплоти через внутрішні огородження в теплий період враховується, якщо різниця температур Д по обидві сторони огородження становить не менше 10 С для систем вентиляції та не менше 5 С для систем кондиціонуванняповітря.

Коефіцієнти тепловіддачі а від внутрішніх огороджень до повітря камери приймаються: від стіни 7 ккал.

При необхідності визначення тепловтрат через внутрішні огородження їх площі беруться з обміру.

Для зменшення надходженьтепла через зовнішні і внутрішні огородження останні слід ретельно ізолювати і по можливості робити більш масивними. Влітку доцільно застосовувати охолодження та переохолодження приміщень та горищ над ними нічним холодним повітрям. Хороший ефект даєзастосування ізоляції горищних приміщень за допомогою алюмінієвої фольги, що відображає теплові промені.

Значення звичайно застосовуваних коефіцієнтів теплопередачі внутрішніх огороджень дані в табл. 1 1 У залежності від температур даного приміщення і сусіднього з ним.

Через інерційність системи опалення та внутрішніх огороджень будівлі період вимушених коливань тепловіддачі котла менше, ніж Т 8 год; для регулювання внутрішньої температури будівлі практично не викликає коливань температури приміщень.

Осередок введення ОPУ 35 кВмає додаткове внутрішнє огородження висотою 2 м, яка визначається зоною вихлопу стріляючих запобіжників ПСН-35 і допустимими відстанями до апаратури, встановленої в нижній частині порталу. Схемою передбачено блокування дверей внутрішньої огорожі з приводомроз'єднувача.

Осередок введення ОPУ 35 кВ має додаткове внутрішнє огородження висотою 2 м, яке визначається зоною вихлопу стріляючих запобіжників ПСН-35 і допустимими відстанями від апаратури, встановленої в нижній частині порталу. Схемою передбаченоблокування хвіртки внутрішньої огорожі з приводом роз'єднувача.

Коефіцієнти повної опромінення для двох (а, б варіантів розташування панелі в стелі. Конвективний теплообмін, знижуючи температуру поверхонь внутрішніх огороджень, кілька знижує непрямийпроменистий потік, переданий на зовнішні стіни відбиттям від внутрішніх стін.

Повна кількість тепла, проникаюче по внутрішньому огородженню, на 1 поз.

При визначенні кількості тепла, що проходить через внутрішнє огородження, необхідно знати температуру всусідньому приміщенні.

Територія ОPУ обмежується зовнішнім забором і відокремлюється внутрішнім огородженням від решти частини підстанції або електростанції.

Комплектна двохтрансформаторній підстанції 2КЛП - 35/6 - 10П (Електрощіт. У зоні вихлопу стріляючихзапобіжників передбачають поставляється заводом внутрішнє огородження.

Зменшення різниці температур у поверхонь ізольованого огорожі в порівнянні з неізольованим. Подморажіваніе вантажів також може бути при недостатній ізоляції внутрішніхогорож, що відокремлюють низькотемпературні приміщення від приміщень, в яких зберігаються охолоджені продукти при більш високих температурах.

Технічні дані водонагрівачів типу ЕПШ.

Теплоакумуляційні системи з нагрівальним кабелем, закладеним і ввертикальні внутрішні огородження будівель, що складаються з бетонних панелей, можуть працювати тільки в режимі пропусків (з відключенням системи в години пік графіка електронагрузок на нетривалий час), так як вони мають дуже нерівномірну - тепловіддачу по часу врежимі охолодження (основна розрядка вертикальних бетонних конструкцій.

подморажіваніі вантажів також може мати місце при недостатній ізоляції внутрішніх огороджень, що відокремлюють низькотемпературні приміщення від приміщень, в яких зберігаються охолодженіпродукти при більш високих температурах.

Подморажіваніе вантажів також може мати місце при недостатній ізоляції внутрішніх огороджень, що відокремлюють низькотемпературні приміщення від приміщень, в яких зберігаються охолоджені продукти при більш високихтемпературах.

Pаспределітельние пристрої з камерами по. | Змішане розподільний пристрій з вимикачами типів ВМГ-133 і. Для безпеки обслуговування стріляючі запобіжники ПСН-35 і розрядники типуPНД мають додаткове внутрішнє огородження,хвіртка якого зблокована з приводом роз'єднувача 35 кв таким чином, щоб вхід за межі внутрішнього огородження був можливий тільки після відключення КТП.

Стовпова підстанція з трансформатором 100 кВ - А на дерев'яній П - образної опорі (до 10 кВ. Длябезпеки обслуговування стріляючі запобіжники ПСН-35 і розрядники типуPНД мають додаткове внутрішнє огородження, хвіртка якого зблокована з приводом роз'єднувача 35 кВ таким чином, щоб вхід за межі внутрішнього огородження був можливий тількипісля відключення КТП.

Близьким до теплових умов в зовнішньому куті є теплопередача через примикання внутрішнього огородження до зовнішнього.

Повинна бути достатня герметизація не тільки зовнішніх огороджень, але і внутрішніх огороджень і прорізів у них.Необхідно пристрій шлюзів, ізолюючих будівлю від зовнішнього повітря і поділяють її по висоті, незадимлюваних сходових кліток, ізольованих від основної будівлі і сполучених по всій висоті із зовнішнім повітрям. Необхідно враховувати додатковіпротипожежні заходи та спеціальні вимоги незадимленості шляхів евакуації в будівлі.

Схема надходження в приміщення тепла сонячної радіації через скління. Якщо кондиціювання призначається для підтримки оптимальних параметрів внутрішнього повітря,термічний опір внутрішніх огороджень слід приймати не менше одиниці. В інших випадках його значення необхідно обгрунтовувати технічними або економічними міркуваннями.

Схема повітрообміну в будівлі. Повітряний режим будівлі у великій мірі залежитьвід повітропроникності зовнішніх[Пі внутрішніх огороджень. У більшості випадків з технічних причин повна герметичність огорож неможлива.

Перевірці на недопущення конденсації пари на тепловий поверхні повинні піддаватися конструкціїтеплоізоляції внутрішніх огороджень, а для камер з нульовими і позитивними температурами - і конструкції теплоізоляції зовнішніх огороджувальних конструкцій при зимових розрахункових умовах.

Приклад огорожі ОPУ - комплектної двухтрансфор-ними підстанціями 35 кВ.

PУ 35 кВ; 3 - ДоPУН6 - 10 кВ; 4 - сітчасте внутрішнє огородження запобіжників; S - зовнішнє огородження підстанції; 6 - шафа інвентарний; 7 - шафа протипожежного обладнання.

Приклад огорожі ОPУ - комплектної двухтрансфор-ними підстанціями 35 кВ. PУ 35 кВ; 3 - ДоPУН6 - 10 кВ; 4 - сітчасте внутрішнє огородження запобіжників; 5 - зовнішнє огородження підстанції; S - шафа інвентарний; 7 - шафа протипожежного обладнання.

PУ 35 кВ; 3 - ДоPУН6 - 10 кВ; 4 - сітчасте внутрішнє огородження запобіжників; 5 - зовнішнє огородження підстанції; 6 - шафа інвентарний; 7 - шафа протипожежного обладнання.

Якщо кондиціонування повітря призначене для підтримки оптимальних параметрів внутрішнього повітря, термічний опір внутрішніх огороджень слід приймати не менше одиниці.

Слід сказати, що в даному випадку мова йшла про облік тепло-припливу по внутрішньому огородженню, що знаходиться в тепловому контакті із зовнішнім огорожею.

Комплектна двохтрансформаторній підстанції 35 кВ московського заводу Електрощит типу 2КТП - 35/6 - 10П з трансформаторами потужністю 3200 кВ - А.PУ 35 кВ; 3 - ДоPУН 6 - 10 кВ; 4 - внутрішнє огородження запобіжників; 5 - зовнішнє огородження; 6 - шафа інвентарний; 7 - шафа протипожежного обладнання.

Це пояснюється санітарно-гігієнічними міркуваннями, що не допускають занадто великої різниці між температурою приміщення і температурами внутрішніх огороджень. Зокрема, по відношенню до поверхні підлоги зазначена різниця температур не повинна перевищувати 3 так як в противному випадку підлогу приміщення буде здаватися надто холодним.

Найменші відстані у просвіті від токоведушіх частин до різних елементів ПРОPУ. Від токоведушіх частин або від елементів обладнання та ізоляції, що знаходяться йод напругою, до постійних внутрішніх огороджень високої до 1.6 м і до габаритів транспортується.

Основні елементи повітряної завіси. Повітряні завіси влаштовують як у прорізів у зовнішніх огородженнях, так і у прорізів у внутрішніх огорожах. В останньому випадку повітряна завіса перешкоджає перетіканню повітря з забрудненого приміщення в чисте. Влаштовують повітряні завіси також у прорізів і отворів в огорожі технологічного обладнання для запобігання вибивання шкідливих виділень у приміщення.

Шлаковидалення пристроїв котла для спалювання естонського сланцю. Всі помости мають зовнішнє огородження, а в місцях, де відстань до обшивки значно - і внутрішнє огородження.