А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Альдегід-аміак

Альдегід-аміак являють собою кристалічні речовини; під дією розбавлених мінеральних кислот з них виходять вихідні альдегіди.

Альдегід-аміак являють собою кристалічні речовини; при діїрозведеними мінеральними кислотами з них виходять вихідні альдегіди.

Хоча найпростіші альдегід-аміак виявилося можливим отримати в індивідуальному стані, вони все ж є нестійкими, зазнаючи розкладання або полімеризацію і перегрупування.Тому найбільш простим представником алканоламінов є етаноламін, АЛЕ - СН2 - СН2 - NH2 який був уже згаданий раніше як один з продуктів гідролізу Кефалінія. Етаноламін може бути отриманий синтетично будь-яким із загальних методів, що дозволяють вводити в молекулугідроксил і аміногрупу.

Освіта альдегід-аміаку відбувається при дії на альдегіди аміаком. Реакція протікає в кілька стадій.

При дії кислот альдегід-аміак виділяє знову альдегід.

Однак, звичайно альдегід-аміак незберігаються в цьому виді, але полімеризуються в гетероциклічних форму. Група С (ОН) - NH2 стабілізуєтся в присутності сильно негативних речовин.

Такі аддукти (альдегід-аміак) зазвичай малостійкі і легко піддаються реакціям дегідратації і полімеризації.Подібні сполуки утворюються в якості проміжних речовин в ряді важливих реакцій.

Такі аддукти (альдегід-аміак) зазвичай малостійкі і легко піддаються реакціям дегідратації і полімеризація. Подібні сполуки утворюються в якості проміжнихречовин в ряді важливих реакцій.

Такі аддукти (альдегід-аміак) зазвичай малостійкі і легко піддаються реакціям дегідратації і полімеризації. Подібні сполуки утворюються в якості проміжних речовин в ряді важливих реакцій.

При діїрозведених мінеральних кислот альдегід-аміак легко виділяють вихідний альдегід.

При дії розбавлених мінеральних кислот альдегід-аміак легко виділяють вихідний альдегід.

При дії аміаку на формальдегід спочатку утворюється альдегід-аміак,який далі полімеризується, перетворюючись до гексаметилентетрамін.

З ацетальдегіду в промислових масштабах отримують оцтову кислоту, оцтовий ангідрид, етиловий спирт, альдоль, бутиловий спирт, ацетали, альдегід-аміак, етилацетат, Пентаеритрит і ряд іншихречовин.

При вивченні хімічних перетворень альдегідів і кетонів необхідно звернути увагу на суттєві відмінності між ними в хімічних перетвореннях: альдегіди легко окислюються без зміни вуглецевого ланцюга (реакція срібного дзеркала), кетониокислюються важко з розривом ланцюга: альдегіди полімеризуються під впливом кислот, утворюють альдегід-аміак, зі спиртами в присутності кислот дають ацетали, вступають в складноефірний конденсацію, дають фарбування з фуксином-сірчистої кислотою. Кетони не здатні до подібнихперетворенням.

У першому випадку відбуваються так звані альдегід-аміак, що представляють, ймовірно, аналоги нашатирю, де замість хлору знаходиться радикал кислоти.

З аміаком бензальдегід теж реагує не так, як альдегіди жирного ряду. У той час якостанні при цьому утворюють альдегід-аміак (стр.

Реакція між альдегідами (від ацетальдегіду і вище) або кетонами і аміаком або амінами протікає легко. Так, при пропусканні сухого аміаку в ефірні розчини альдегідів виділяються кристалічніальдегід-аміак.

Альдегіди і кетони розрізняються по реакції з аміаком. Альдегіди при дії аміаку приєднують його за місцем подвійний кисневої зв'язку і дають тверді кристалічні сполуки - альдегід-аміак.

Прилад для отримання аміаку. Для повногозв'язування альдегіду необхідно близько 6 л аміаку. Суміш відсмоктують на воронці Бюхнера, залишок промивають невеликою кількістю ефіру і сушать спочатку на фільтрувальному папері, а потім в ексикаторі над сірчаною кислотою. Чистий препарат альдегід-аміаку можна зберігатитривалий час в добре закупореній склянці, забруднене - темніє і розкладається через кілька днів.

Ступінь проходження реакції може бути встановлена ??лише на підставі виділення та ідентифікації продукту конденсації. З робіт Гана[54]відомо, що при конденсації гомопіперонала з гомопі-пероніламіном (при рП5) 90% гсшопіперонала вступає в реакцію, але з реакційної суміші вдається виділити всього лише 5% 1-пип Єроним-6 7-метілендіоксі - 123 4-тетрагідро ізо-хшюліна . Невидимому, початкове освіту альдегід-аміак відбувається швидше, ніж одна з наступних стадій реакції. Криві, зображені на рис. 3 - 5 показують незрозумілі коливання виходів в різних умовах для деяких реагентів.

Альдегіди реагують з аміаком. На першій стадії оборотно утворюються гемінальние гідроксіаміни (38), як показано в рівнянні (86), але вони зазвичай недостатньо стійкі, щоб їх можна було виділити (СР Формальдегід дає твердий високоплавкие гексамін, або гексаметілентетр-амін (39), який є тетраазаадамантаном. Наступні вищі гомологи утворюють продукти, які називають альдегід-аміак, але які не є гідроксіамінамі або їх простими продуктами дегідратації.

Якщо Мясников змушений був вдатися до жорсткого режиму проведення реакції С2Н3Вг з КО. СОСНз при 150 - 170 С і без відчутного результату, то Глинський задовольнявся нагріванням запаяних трубок з очищеним бромистим вінілом і кристалічним ацетатом окису ртуті на киплячій водяній бані. Закінчення реакцій легко визначалося, по-перше, по зникненню бромистого вінілу і, по-друге, за освітою білого аморфного осаду. відігнати при 22 С рідина давала бісульфітное з'єднання і чудово утворені кристали альдегід-аміаку.

Утворюється альдегід легко окислюється далі в оцтову кислоту; тому для реакції повинні бути створені такі умови, щоб отриманий альдегід можливо швидше віддалявся з реакційної суміші. Цього досягають, по-перше, поступовим пріліваніем окислювача і, по-друге, пропусканням через реакційну суміш струму вуглекислого газу. легколетучие ацетальдегід по мірі свого утворення захоплюється струменем вуглекислого газу разом з деякою кількістю парів спирту, води і аце-таля. Більша частина цих домішок встигає сконденсуватися в зворотному холодильнику, а минулі через холодильник пари альдегіду поглинаються ефіром, охолоджуваним сумішшю льоду і солі. Так як відокремити альдегід від розчинника перегонкою неможливо, то переводять альдегід в добре кристалізується альдегідамміак; чистий альдегід отримують, розкладаючи альдегід-аміак сірчаною кислотою.