А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Імовірність - перезарядка

Імовірність перезарядки в розглянутому випадку складається з парціальних ймовірностей переходу електрона на окремі високозбуджений рівні в поле позитивного іона. Оскільки таких рівнів багато, то в даній постановці задача еквівалентна розглянутої в попередніх завданнях квазінепреривной моделі, коли даний процес уявляється як перехід електрона в квазінепреривний спектр. Відповідно і результати обох підходів в області виконання відповідальних їм критеріїв застосовності повинні збігатися.

Залежність перетину процесу Про N2 Про N від швидкості іонів О (по Гастеду.PЕзкая залежність ймовірності перезарядки від величини А; вствует такжеііз інших даних.

Задача 4.16. Визначити ймовірність перезарядки негативного іона на позитивному при повільних зіткненнях в разі, коли валентний електрон негативного іона знаходиться в s - co - стоянні і енергія зв'язку електрона досить мала.

При великих прицільних параметрах зіткнення ймовірність перезарядки може бути знайдена по теорії збурень.

На підставі отриманих результатів обчислимо ймовірність перезарядки при зіткненні позитивного і негативного іонів.

Pассматріваемий процес, очевидно, визначається ймовірністю перезарядки.

Скористаємося результатами задачі 4.11 але більш точно обчислимо ймовірність перезарядки в області швидкостей зіткнення, де очікується максимум в перетині перезарядки.

При цьому в розглянутій області параметрів до /yv 1 основна залежність ймовірності перезарядки від прицільного параметра зіткнення міститься в співмножників f (p) - е-ур.

Звідси випливає, що амплітуди ймовірності (Ц, v в даному випадку описують ймовірність перезарядки. Як випливає з виду системи рівнянь (4), її коефіцієнти не містять Залежно від коливальних квантових чисел. Тому ймовірність перезарядки не залежить від початкового коливального стану молекули і молекулярного іона.

Залежність W (p, v від р. Із рис. 5.16 видно, що область значень р - Ко обмежує зверху область помітних вкладів в ймовірність перезарядки.

Звідси випливає, що амплітуди ймовірності (Ц, v в даному випадку описують ймовірність перезарядки. Як випливає з виду системи рівнянь (4), її коефіцієнти не містять залежності від коливальних квантових чисел. Тому ймовірність перезарядки не залежить від початкового коливального стану молекули і молекулярного іона.