А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Імовірність - одночасний наступ

Імовірність одночасного настання двох незалежних подій дорівнює добутку ймовірностей настання кожної з цих подій окремо.

А В) визначає ймовірність одночасногонастання (перетину) подій А і В. Наприклад, розглянемо події В і С, визначені (2.1.4) і (2.1.5) відповідно, для єдиного кидання кістки.

Збільшення страхового поля зменшує імовірність одночасного настання страхової події.

Згідно відомому правилу теорії ймовірностей ймовірність одночасного настання двох незалежних подій дорівнює добутку ймовірностей кожного з них.

Правило множення використовується для знаходження ймовірності одночасного настання подій А і В. У цьому випадку потрібно також знати, чи є події А і В незалежними один від одного.

Згідно відомій теоремі теорії ймовірностей, імовірність одночасного настання двох незалежних подій дорівнює добутку ймовірностей кожного з них.

Введемо деякі позначення:P(А),P(А & В),P(А: В) і визначимо їх наступним чином:P(А) - ймовірність настання події А;P(А & В) - імовірність одночасного настання подій А і В;P(А: В) - ймовірність настання події А, обчислена за умови, що подія В вже настало.

Встановлювані в результаті досвіду значення істинності елементів A - t можуть відрізнятися від тих значень, які властиві даному об'єкту. А, в результаті експерименту - незалежні, так що ймовірність одночасного настання яких-небудь подій дорівнює добутку ймовірностей цих подій.

З рис. 30 видно, що область аварії досить обмежена. Наскільки все ж таки ймовірний подібний випадок. З теорії ймовірності відомо, що імовірність одночасного настання двох незалежних подій дорівнює добутку ймовірностей кожного з них.

Pассмотрім тепер події, що складаються в тому, що навантаження має величину х, а кут повороту заслінки має величину у, причому у таке, що швидкість обертання вала машини знаходиться в заданих межах. Зі сказаного ясно, що р (х у) - це ймовірність одночасного настання двох подій, ховаємо в разі повної відсутності управління це імовірність одночасного настання двох незалежних подій.

Pассмотрім тепер події, що складаються в тому, що навантаження має величину х, а кут повороту заслінки має величину у, причому у таке, що швидкість обертання вала машини знаходиться в заданих межах. Зі сказаного ясно, що р (х у) - це ймовірність одночасного настання двох подій, ховаємо в разі повної відсутності управління це імовірність одночасного настання двох незалежних подій.