А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Імовірність - розгалуження

Імовірність певного розгалуження знаходиться з наступних міркувань.

Асиметрія ймовірностей розгалуження в вершинах програм може призводити до появи маршрутів, що розрізняються по ймовірності виконання накілька порядків.

Те, що ми практично позбавлені від необхідності розглядати сильно розгалужені графіки даного класу, пояснюється наступним. Якщо ймовірність замикання набагато більше ймовірності розгалуження, то пори дуже часто замикаються і дуже рідкогілкуються. Значить, сильно розгалужені графіки будуть зустрічатися рідко. Якщо, навпаки, розгалуження набагато вірогідніше замикання, то сильно розгалужені графіки даного класу будуть рідкісні тому, що в сильно розгалуженому графіку з дуже великою ймовірністю зустрінетьсяхоча б один вузол злиття. А це відразу викидає такий графік з розглянутого класу. Якщо ймовірності замикання і розгалуження близькі, то діють обидві причини, але менш ефективно.

Те, що ми практично позбавлені від необхідності розглядати сильнорозгалужені графіки даного класу, пояснюється наступним. Якщо ймовірність замикання набагато більше ймовірності розгалуження, то пори дуже часто замикаються і дуже рідко гілкуються. Значить, сильно розгалужені графіки будуть зустрічатися рідко. Якщо, навпаки, розгалуженнянабагато імовірніше замикання, то сильно розгалужені графіки даного класу будуть рідкісні тому, що в сильно розгалуженому графіку з дуже великою ймовірністю зустрінеться хоча б один вузол злиття. Якщо ймовірності замикання і розгалуження близькі, то діють обидвіпричини.

Для впорядкування маршрутів при тестуванні по стратегії 3 використовується їх зважування ймовірністю виконання. При цьому основна складність полягає в оцінці ймовірностей розгалуження в умовних переходах і перемикачах, а також в оцінці числа виконань циклів. Ці значення повинні вказуватися розробниками програм, що досить трудомістким і суб'єктивно. Тим не менше такі стратегії дозволяють ефективно планувати тестування й оцінювати рівень налагодженості програм.

Рівняння (14) і (15) виписані в непреобразованной формі, щоб можна було простежити перехід від кожного члена символічних рівнянь до алгебраїчних виразів. Система (14) - (15) дозволяє знайти величини F2 і F3 по відомим ймовірностям розгалуження та переходу. У цьому сенсі можна вважати, що завдання розрахунку рідкої зв'язку вирішена. Аналогічним чином можуть бути отримані і ймовірності інших структур, які знадобляться для розрахунку гістерезису.

На стадії проектування це дуже цінно, так як дозволяє певною мірою прогнозувати вимагаються ресурси тестування. Блок-схеми проекту, оцінки ймовірностей розгалуження та кількості інструкцій можуть використовуватися для специфікації програм у вигляді орієнтованого графа. Програма далі засівається помилками і піддається перевірці по випадковим входам. Модель може використовуватися також для визначення міри складності програми з подальшим прогнозом можливостей виявлення помилок. Для реалізації цієї можливості необхідно зібрати дані по моделі про характеристики виявлення помилок для різних структур, а потім виконати статистичний аналіз отриманих даних. Отримані дані дозволяють вимірювати складність різних програм і передбачати можливу кількість помилок.

Він відображає наступна подія. Новоутворена пора класу 2 не має рідкої зв'язку з поверхнею, а пора класу 3 таку зв'язок забезпечує. Вважаючи всі ці події незалежними, необхідно обчислити добуток імовірності потрібного розгалуження на ймовірності пір класу 2 і 3 з відповідними властивостями.

Він відображає наступна подія. Новоутворена пора класу 2 не має рідкої зв'язку з поверхнею, а пора класу 3 таку зв'язок має. Вважаючи всі ці події незалежними, ми повинні обчислити добуток імовірності потрібного розгалуження на ймовірності пір класу 2 і 3 з відповідними властивостями.

Він відображає наступна подія. Новоутворена пора класу 2 не має рідкої зв'язку з поверхнею, а пора класу 3 таку зв'язок має. Вважаючи всі ці події незалежними, ми повинні обчислити добуток імовірності потрібного розгалуження на ймовірності пір класу 2 і 3 з відповідними властивостями.