А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вступний курс

Вступний курс містить опис системи фонем німецької мови і основні відомості про німецької інтонації в порівнянні з фонемами і інтонацією російської та англійської мов.

Вступний курс передбачає ознайомлення з німецькоїорфографією і деякими елементарними явищами в області синтаксису і морфології. Включений в вступний курс лексичний та граматичний матеріал не призначається для обов'язковою активізації.

Вступний курс складається з 7 уроків і охоплює основні правилачитання і вимови, а також містить вправи на активізацію мінімуму лексики та граматики.

Вступний курс є коррективного, оскільки учні мають різну підготовку з мови. В кінці вступного курсу даються ключі. З цією метою до вступній частині даєтьсямагнітофонний курс, який необхідно записати на магнітну стрічку. Методика запису дається у примітках до магнітофона курсом.

Вступний курс складається з 28 уроків, що охоплюють основні правила читання, лексику, яка повинна бути засвоєна активно, і тіграматичні явища, знання яких має забезпечувати вміння будувати прості речення в оповідної, питальній і негативною формах.

Вступний курс - містить Введення і 11 уроків.

Вступний курс знайомить з основними закономірностямифонетичного ладу французької мови і ставить завдання навчити нормативному французькому вимові, техніці читання і прищепити перші навички усного мовлення. Основний курс містить 12 уроків і короткий граматичний довідник і має на меті дати відомості про основнізакономірності граматичного ладу французької мови. Короткий граматичний довідник містить пояснення найбільш уживаних в літературній мові форм і конструкцій, що не увійшли в основний курс, але представляють труднощі при читанні оригінальнихтекстів.

Вступний курс включає в себе основні відомості з фонетики і орфографії німецької мови, що даються в концентрованій та інтенсивної формі, а також лексичний і граматичний матеріал.

Вступний курс розрахований на 10 аудиторних занять. Уроки 3 і 6рекомендується проробляти на двох заняттях.

Вступний курс містить лексичний, граматичний і фонетичний матеріал, невеликі тексти, вправи і запитання для самоконтролю. Фонетичний матеріал пояснюється у мiру включення його в тексти. Весь лексичний іграматичний матеріал вступного курсу підлягає активному засвоєнню.

Вступний курс з електродним реакцій, містить короткий розгляд окремих питань.

Вступний курс розрахований на 50 годин аудиторної роботи.

Вступний курс включає такі теми, якОпис кімнати, Сім'я, Час і пори року, День мого друга, Вулиця та Залізнична станція. Ці теми служать цілям не тільки повторення найбільш уживаних слів шкільного словника, але і є підготовкою до розширеного повторення деяких з цих тем, порядз вивченням інших, в основному курсі.

Вступний курс охоплює перші шість уроків підручника, позначені літерами А, В, С, D, E, F, і розрахований приблизно на 20 - 24 години, виходячи з 2 - 4 - х годин на урок, в залежності від ступеня підготовленості студентів.

Вступний курсрозрахований на 50 годин аудиторної роботи.

Вступний курс підручника є повторювальним. Цей курс складається з п'яти уроків. Кожен урок розрахований приблизно на 4:00 самостійної роботи студента.

Вступного курсу по МСФО розповіла, що цей курсмістить 10 блоків. У ньому порушена тільки частина з сорока існуючих МСФЗ, найбільш повно висвітлені вже відомі стандарти.

Пропрацювавши вступний курс, особливо уважно перевірте себе на вправах 28-го уроку і повторіть матеріал, який був слабо засвоєний.

Написати простий вступний курс з даної теми - завдання нелегке, бо доводиться, обходячи гострі кути, робити твердження, які можуть виявитися суперечливими.

Після Вступного курсу поміщені таблиці: Від букви до звуку.

Матеріал вступного курсу, так само як і основного,вивчається на базі навчання усного мовлення.

Вивчення вступного курсу не слід вважати обов'язковим для всіх студентів вузу. Залежно від ступеня підготовленості студентів та рівня володіння усними навиками, вступний курс може бути опущений, і в цьому випадкувивчення починається з основного курсу.

Граматика вступного курсу включає повторення таких тем, як основні випадки вживання артикля, займенника, відмінки, число іменників, дієслова to be та to have у всіх часах Indefinite, інфінітив, основні форми дієслова,дієприкметник I, відмінювання дієслів у формах Present Indefinite, Present Continuous і Present Perfect Active, наказовий спосіб, числівник, основні прийменники.

Граматика вступного курсу включає повторення таких тем, як основні випадки вживання артикля, займенника, відмінки, числоіменників, дієслова to be та to have у всіх часах Indefinite, інфінітив, основні форми дієслова, дієприкметник теперішнього часу, відмінювання дієслів у формах Present Indefinite, Present Continuous і Present Perfect, Active, наказовий спосіб, числівник, основні прийменники.

Матеріалвступного курсу, так само як і основного, вивчається на базі навчання усного мовлення.

Вивчення вступного курсу не слід вважати обов'язковим для всіх студентів вузу. Залежно від ступеня підготовленості студентів та рівня володіння усними навиками, вступний курсможе бути опущений, і в цьому випадку вивчення починається з основного курсу.

Між вступними курсами ван Альбада і Діни ван Хіле, наскільки б некласичними вони не були, є істотна відмінність. Величезна кількість матеріалу у ван Альбада спонукає дитину думатикинестетически, руками і очима. Вельми характерно безліч елементів нарисної геометрії в цьому курсі, - це, я думаю, важливе відкриття ван Альбада; якщо ми хочемо взагалі займатися нарисної геометрією, то скоріше варто робити це на першому році навчаннягеометрії, ніж на передостанньому або последнем1: адже на початку вивчення геометрії характерні конкретність і наочність мислення.

На ввідних курсах Гарварду щотижня в розкладі стояла одна лекція якого-небудь знаменитого професора і дві дискусії, якіпроводили випускники іноземних університетів. Ці випускники, очевидно, волочили жалюгідне існування: платні їм ледь-ледь вистачало на те, щоб покривати витрати на їжу і житло.

Підручник містить вступний курс і основний. Вступний курс включає в себе основнівідомості з фонетики і орфографії німецької, мови, що даються в концентрованій та інтенсивної формі, а також лексичний і граматичний матеріал.

Підручник містить вступний курс і основний. Вступний курс включає в себе основні відомості з фонетики і орфографіїнімецької мови, що даються в концентрованій та інтенсивної формі, а також лексичний і граматичний матеріал.

Підручник містить вступний курс, основний і тексти для читання.

Вивчили такий вступний курс можуть відчути впевненість, що вони освоїлиосновні ф-ізіческіе поняття і закони і готові знайти правильну відповідь майже на будь-яке питання, який зустрінеться на їхньому шляху. Звичайно, їх, ймовірно, попередили, що є ряд проблем (що виникають, зокрема, при реєстрації слабких світлових хвиль), для розглядуяких потрібно статистичний підхід. Однак статистичний підхід до вирішення завдань часто на перший погляд здається підходом другого класу, так як він зазвичай використовується в тому випадку, коли ми не маємо достатньої інформації для того, щоб знайти більш витончене точнерішення. Завдання по своїй природі може виявитися або занадто складною для аналітичного або чисельного рішення, або можуть бути погано визначені граничні умови. Тому більш кращим способом вирішення здається детерміністський спосіб, звернення ж достатистичному методу представляється лише свідченням нашої власної слабкості або обмеженості. Частково з цієї причини предмет статистичної оптики зазвичай залишають лише для студентів підвищеного рівня навчання, особливо для тих, хто виявляєматематичні схильності.

Книга являє собою вступний курс з програмування на мові БЕЙСІК для початківців. У ній наводиться також необхідний мінімум відомостей про пристрій комп'ютера і роботи на ньому. Матеріал книги викладений у доступній і цікавійформі в припущенні, що читач не має знань про комп'ютери та попередньої підготовки з програмування.

Книга являє собою вступний курс у теорію міри та інтеграла і призначена для початкового знайомства з предметом.

Підручник являєсобою вступний курс економіки. Цікаве виклад дозволяє з легкістю засвоювати навіть найскладніші теоретичні поняття. Сюжетні малюнки пожвавлюють книгу і роблять наочним зміст кожного параграфа. Історичні вікна представляють собою захоплюючіподорожі в минуле господарств різних країн і дозволяють застосувати тільки що вивчені інструменти аналізу. Призначений для школярів, учнів коледжів, технікумів і ліцеїв, а також всіх, хто цікавиться економікою.

Кожен урок вступного курсу розрахований на 20 -30 хвилин самостійної роботи учня.

Кожне заняття вступного курсу починається з введення нового фонетичного та орфографічного матеріалу, потім вводиться граматичний матеріал, далі йде невеликий текст, що включає в себе введений фонетичний,орфографічний та граматичний матеріал. Урок повторення складається з фонетичних вправ, а також вправ з лексики та граматики, ще раз закріплюють наведений у вступному курсі матеріал. Весь вступний курс розрахований на 8 - 10 аудиторних занять.

Кожнезаняття вступного курсу починається з нового фонетичного та орфографічного матеріалу. Потім йдуть новий граматичний матеріал і вправи до нього. Далі йде текст, слова до тексту і домашнє завдання. Урок повторення складається з фонетичних і лексичнихвправ, що виконуються в аудиторії, і домашнього завдання.

Після проходження вступного курсу рекомендується провести контрольну роботу.

До складу вступного курсу входять слова, що відносяться до класного вжитку, яатшшія деяких професій, назви основнихкольорів спектру, найбільш вживані дієслова, перші десять кількісних числівників, особисті я присвійні займенники, основні прийменники місця і напрямки - всього 152 слова, з них 112 знаменних і 40 службових.

Кожен урок вступного курсу містить:характеристику звуків, настановні вправи (дані в транскрипції) для первинного закріплення введених звуків, правила читання, тренувальні вправи (дані в орфографії), текст зі словником і поясненнями, вправи до тексту.

Pинок підручників ввідногокурсу з економіки має безліч характеристик монополістичної конкуренції.

Кожен урок вступного курсу містить характеристику звуків, настановні вправи (дані в транскрипції) для первинного закріплення введених звуків, правила читання,тренувальні вправи (дані в орфографії), текст зі словником і поясненнями, вправи до тексту.

До складу вступного курсу входять слова, зазвичай вживані в класі, назви деяких професій, назви основних кольорів спектру, найбільш вживанідієслова, перші десять кількісних числівників, особисті та присвійні займенники, основні прийменники місця і напрямки.

Основними завданнями вступного курсу теорії хімічної термодинаміки є: по-перше, дати строге визначення терміна вільна енергія, по-друге, встановити зв'язок вільної енергії з величинами, які можна безпосередньо вимірювати в лабораторії, і, по-третє, розробити методику визначення величини вільної енергії . У цій книзі багато уваги приділено застосуванню поняття вільна енергія до хімічних задачам. Тому ми приймемо сформульоване вище положення і наведемо без доведення деякі з найбільш важливих рівнянь, що зв'язують вільну енергію та деякі інші споріднені їй величини з безпосередньо вимірюваними властивостями, такими, як температура, тиск і склад. Таким шляхом ми зможемо більш детально показати, як застосовується хімічна термодинаміка, не витрачаючи при цьому занадто багато часу на формулювання і пояснення основних законів термодинаміки.

Книга є вступним курсом у теорію і проектування експертних систем і розрахована на різні категорії читачів. У розділах 2 і 3 розглядаються базові концепції технології експертних систем. У розділах 3 - 9 висвітлюються основні схеми подання проблемно-орієнтованих знань у програмах і методи застосування цих знань до вирішення складних проблем за допомогою комп'ютера. Виклад матеріалу починається з короткого огляду робіт в області символічних обчислень, а потім аналізуються деякі спеціалізовані мови представлення знань. У главах 10 - 16 йдеться про технічних питаннях конструювання експертних систем. Спочатку читач знайомиться з проблемою сприйняття знань, а потім розглядаються парадигми рішення проблем, які доцільно використовувати для таких завдань, як діагностика і конструювання. У главах 17 - 19 аналізуються інструментарій л структура програмного забезпечення експертних систем. У заключних розділах книги порушені більш складні теми, які в даний час ще знаходяться в стадії наукового пошуку: машинне навчання, мережі довіри (правдоподібності), логічний висновок, що базується на прецедентах, і гібридні експертні системи.

Вілсона є вступним курсом у теорію графів; разом з тим вона зачіпає цілий ряд цікавих і складних завдань. У ній дано гарне введення в теорію матроідов, Доведено теореми про зв'язності і укладках, наведено багато вправ різного ступеня складності.