А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Аналіз - великий фактичний матеріал

Аналіз великого фактичного матеріалу, зібраного на промислах Кубані, Ставропілля, Дагестану, Чечні та Інгушетії, показав, що при збільшенні глибин свердловин число невдалих операцій і робіт, що призвели доускладнення, не зменшується, в той час як вартість робіт з ліквідації їх наслідків різко зростає. При цьому було встановлено, що з усіх видів робіт, пов'язаних з цементуванням, найбільше число операцій з невдалим результатом припадає на установки мостів.

Тиск розкриття тріщин. Аналіз великого фактичного матеріалу показав, що розрив порід, як правило, відбувається при тиску меншому, ніж вертикальне гірське тиск, певне розрахунковим шляхом як тиск товщі вищерозміщених гірських порід.

Аналіз великоїфактичного матеріалу, проведений в науково-дослідних організаціях, дозволив встановити, що проникність тріщинуватих порід обумовлюється системами розвинених в них тріщин і в загальному випадку пропорційна їх густині.

Аналіз великого фактичногоматеріалу по боротьбі з поглинаннями високоутяжеленной промивної рідини в продуктивному карбонатному розрізі на площах з АВПД дозволяє рекомендувати для цього району наступну методику визначення необхідної щільності бурового розчину.

На підставі аналізу великого фактичного матеріалу автор роботи[4]приходить до наступних висновків.

В результаті аналізу великого фактичного матеріалу про поведінку підземних трубопроводів при землетрусахP. М. Мукурдумовим[29]було встановлено, що труби при землетрусах пошкоджуються в результаті осьового розтягу, яке проявляється особливо інтенсивно при збігу аправлевія осі трубопроводу з напрямком поширення сейсмічних хвиль.

На основі аналізу великого фактичного матеріалу розглянуто роль цін на продукцію промисловості в нових умовах господарювання, взаємодія централізованого планування і ціноутворення при формуванні виробничої програми об'єднань (підприємств), методи встановлення договірних цін. Pотрута пропозицій, висунутих авторами, носить дискусійний характер.

Коло питань, освітлений в доповіді, і узагальнення, зроблені на основі аналізу наведеного великого фактичного матеріалу, становлять безперечний інтерес.

Найбільш об'єктивні оцінки пропонуються радянськими фахівцями (Калінін, Кузнецов, Моделевскій та ін, 1974), оскільки вони зроблені на основі застосування комплексної методики аналізу великого фактичного матеріалу.

Монографія присвячена проблемам машинної транскрипції фамільно-іменних груп з різних мов на російську. На основі аналізу великого фактичного матеріалу і спираючись на існуючі теоретичні розробки вітчизняних лінгвістів, виділена сукупність правил практичної транскрипції, яку можна реалізувати у вигляді, придатному для використання у складі програмних систем. Особливістю роботи є використання транскрипції з латиниці без діакритичних знаків. В кінці кожного розділу наводиться список імен і прізвищ для даної мови, транскрибувати по виділеним правилам.

Висновки автора достовірні і переконливі. Вони базуються на аналізі великого фактичного матеріалу.

Генетичними критеріями можуть бути дані про ізотопному складі сірки і вуглецю. У роботахP. Г. Панкін зі співавторами в результаті аналізу великого фактичного матеріалу були обгрунтовані критерії виділення генотипів нафт за ізотопним складом сірки. Цей критерій не змінюється під дією вторинних факторів та має чіткі числові відмінності в нафтах, генетично пов'язаних з різними нефтематерінс-кими породами.