А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Амфотерність

Амфотерність BeHal2 найбільш виразно проявляється у фториду.

Амфотерність серед амідів набагато більш поширена, ніж серед гідроксидів. Навіть NaNH2 - аналог NaOH - проявляє ознаки амфотер-ності.

Амфотерність має великезначення в практиці кислотно-лужної системи аналізу катіона, де вона покладена в основу класифікації катіонів.

Амфотерність - здатність деяких хімічних елементів проявляти металеві або металлоідних властивості в залежності від умов середовища. Врозчинах амфотарні з'єднання отщепляют і іони водню, і гідроксильні іони. У кислому середовищі оксиди і гідрати окислів амфотерних елементів поводяться як основні оксиди і підстави, в лужному середовищі - як кислі окиси і кислоти.

Амфотерність - здатністьхімічної сполуки проявляти кислотні або основні властивості в залежності від природи другого компонента, який бере участь у кислотно-основному взаємодії.

Амфотерність має велике значення в практиці кислотно-лужної системи аналізу катіонів - де вонапокладена в основу класифікації катіонів.

Діаграма плавкості системи RbF - BeF2. Амфотерність ВеНа12 найбільш виразно проявляється у фториду.

Амфотерність серед амідів набагато більш поширена, ніж серед гідроксидів. Навіть NaNH2 - аналог NaOH - проявляє ознакиамфотерности.

Амфотерність у Сі (ОН) 2 виражена слабко.

Структура однієї з модифікацій ВеС1г. Амфотерність ВеНа12 найбільш виразно проявляється у фториду.

Діаграма плавкості системи RbF - BeF2. Амфотерність ВеНа12 найбільш виразно проявляється у фториду.

Амфотерність широко використовується в хімічному аналізі. При якісному аналізі катіонів кислотно-основним методом амфо-терни катіони складають особливу аналітичну групу.

Амфотерність Венецію найбільш виразно проявляється у фториду.

Амфотерність у Сі (ОН) 2 виражена слабко.

Амфотерність у гідроксиду міді виражена слабко.

Амфотерність серед амідів набагато бо-гея поширена, ніж серед гідроксидів. Навіть NaNH2 - аналог NaOH - проявляє ознаки амфотер-ності.

Амфотерність серед амідівнабагато більш поширена, ніж серед гідроксидів. Наприклад, амфотерні Sr (NHzh і AgNH2 - аналоги неамфотерних Sr (OHh і AgzO. Навіть NaNH2 - аналог NaOH - проявляє ознаки амфотерности.

Амфотерність - основна властивість великого числа розчинників - у багатьох випадках невиявляється. Амфотерні розчинники являють собою перехідну ланку між кислотними і основними розчинниками.

Амфотерність А12О3 проявляється в тому, що із збільшенням відносини СаО /А12О3 зростає частка іонів А13 що знаходиться в шестерний координації.

Амфотерність широко використовується в якісному аналізі для відділення елементів, що володіють цією властивістю, від інших. Слід при цьому пам'ятати, що інтервал осадження амфотерних гідроксидів досить вузький, тому треба особливо ретельно регулювати рН розчину.

Амфотерність a - амінокислот обумовлена ??наявністю в їх молекулах функціональних груп кислотного (СООН) і основного (МЬЬ) характеру. Тому a - амінокислоти утворюють солі як із лугами, так і кислотами.

Амфотерний гідроксиду і оксидів - здатністьдеяких погано розчинних гйдроксідов або оксидів металів проявляти кислотні або основні властивості в залежності від природи партнера по реакції в кислотно-основному взаємодії.

Амфотерність ж Zn (OH) 2 збільшує швидкість корозії цинку при відхиленні рНвід 7 як у бік великих, так і в бік менших значень.

Амфотерність Е (ОН) 2 виражена дуже слабо.

Амфотерність білка 350 Аналіз якісний 3.8 їв.

Амфотерність розчинника проявляється в самодисоціації, що характеризується певноютермодинамічної константою автп-протолізу (іонного добутку) розчинника.

Висока амфотерность аміносмоли, що з'являється з тривалістю експлуатації, дозволяє вважати, що при природному окисленні цього іоніту киснем повітря, розчиненим уфільтровану рідинах, утворюється в значних кількостях як та, так і інша група продуктів окислення.

Амфотерність води визнана в хімії давно. Також і з теорії Вернера вода здатна реагувати і з ангідрооснованіямі і з ангідрокіслотамі. Амфотернимиводи Ганчев пояснював її власну іонізацію, вважаючи, що одна молекула виконує функцію підстави, а інша - кислоти.

Константи автопротоліза (при 2 т. Амфотерність кислот при їх реакціях один з одним була докладно розглянута вище (стор.

Амфотерність середовищаамідів набагато більш поширена, ніж серед гідроксидів. Навіть NaNH2 - аналог NaOH - проявляє ознаки амфотерности.

Амфотерність середовища амідів набагато більш поширена, ніж серед гідроксидів. Навіть NaNH2 - аналог NaOH - проявляє ознаки амфотерности.

Амфотерними називають здатність різних хімічних сполук в залежності від умов реакції проявляти властивості кислот або підстав. Під амфотерними хімічних елементів, наприклад Ti, Sn, Pb, розуміють їх здатність проявляти металеві та неметалевівластивості, що залежить від їх положення в періодичній системі.

Амфотерними користуються не тільки для відділення амфотер-них гідроксидів, але і для проведення перевірочних реакцій.

Амфотерними називають здатність одного і того ж з'єднання в залежності відумов реакції проявляти властивості кислоти і підстави. Pазлічают з'єднання амфотарні, кислотно-амфотарні, лужно-амфотерні. Особливе значення в аналітичній хімії мають амфотерні гідроокису. Ці сполуки в рівній мірі здатні віддавати протони (катіонигідроксонію) та іони гідроксилу.

За амфотерності до четвертої групи катіонів слід віднести типові амфотерні катіони Ве2 Ga3 In3 Ge4 але вивчення якісних реакцій названих елементів не передбачено програмою аналітичної хімії педагогічних інститутів.Однак по ходу систематичного аналізу іони свинцю легше виявляються у вигляді хлориду свинцю, осаждающегося разом з катіонами другої групи. Тому катіонPЬ2 віднесений до другої групи катаонов.

Завдяки амфотерності вони легко реагують з кислотами і зілугами, утворюючи солі.

Pедоксамфотерние речовини. Подібно амфотерності деяких протолітами, маються редоксамфотерние речовини, здатні і до прийому, і до віддачі електронів, в залежності від того, з якими іншими частинками (окислювачами або відновниками) вонизустрічаються. Pедоксамфотерное сполука містить у своєму складі елемент в середньому ступені окислення; при окисленні він переходить в стан з більш високим окислювальним числом, при відновленні - з більш низьким ОЧ.

За амфотерності до четвертої групи катіонів слід віднести типові амфотерні катіони Ве2 Ga3 In3 Ge4 але вивчення якісних реакцій названих елементів не передбачено програмою аналітичної хімії педагогічних інститутів. Однак по ходу систематичного аналізу іони свинцю легше виявляються у вигляді хлориду свинцю, осаждающегося разом з катіонами другої групи. Тому катіонPЬ2 віднесений до другої групи катіонів.

Поняття амфотерность не є дуже строгим, так, можуть бути дані одночасно два визначення, які описують поведінку амфотерних сполук. Зазвичай амфотерними з'єднаннями називають сполуки, здатні реагувати з кислотами і підставами. Рівняння реакції розчинення оксиду алюмінію в кислоті і луги відповідає визначенню амфотерності саме в цьому сенсі.

Деяка амфотерность аміносмоли, окислюється киснем в лужному середовищі, дозволяє вважати, що в результаті цього на поверхні зерен утворюються різноманітні продукти окислення з різними властивостями.

Зважаючи амфотерностіPЬо іPЬ (ОН) 2 свинець недостатньо стійкий в лужному середовищі.

Практично амфотерность з'єднання можна визначити по здатності його утворювати солі як з кислотами, так і з лугами.

Терміном амфотерность систем кислота-підстава визначають їх специфічне властивість вести себе як кислоти або основи в залежності від умов. Це поняття здавна займало важливе місце в теоріях кислотно-основних реакцій і знайшло також своє відображення в теорії Бренстеда-Лоурі. Встановлюючи критерії кислоти і підстави, ця теорія ясно говорить, що ам-фотерние властивості мають речовини, які в реакціях в розчині можуть або приєднувати, або віддавати протони; такі речовини називаються амфіпроп-ними речовинами або амфолітом.

Практично амфотерность з'єднання можна визначити але здібності його утворювати солі КЗК з кислотами, так і з лугами.

Практично амфотерность з'єднання можна визначити по здатності його утворити солі як з кислотами, так і з лугами.

Практично амфотерность з'єднання можна визначити але здібності його утворювати солі як з кислотами, так і з лугами.

Зважаючи амфотерності іоніту регенерація повинна проводитися слабкими підставами.