А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ампула - рівень

Ампула рівня являє собою закритий скляну посудину у вигляді трубки, внутрішня поверхня яких надана бочкоподібна форма, або у вигляді низького циліндричного стаканчика, верхній торцевій поверхні якого наданасферична форма. При горизонтальному по ложении ампули середина бульбашки рівня знаходиться посередині ампули (фіг.

Ампула рівня являє собою закритий скляну посудину у вигляді трубки, внутрішній поверхні якої додана бочкоподібна форма, або у виглядінизького циліндричного стаканчика, верхній торцевій поверхні якого додана сферична форма.

В ампулі рівня міститься рідина і бульбашка повітря.

Спосіб кріплення ампули рівня 7 має важливе значення для стабільності його показань. У наведенійконструкції рівня на ампулу 7 з двох сторін одягають ковпачки 14 які охоплюють ампулу трьома виштампувані виступами і в свою чергу приклеюються до ампулі риб'ячим клеєм.

Кожух 8 захищає ампулу рівня від механічних пошкоджень, а пластмасові накладки 13 -від передачі тепла при триманні рівня в руках.

При попередній збірці ампулу рівня укладають в оправу, яку регулюють в середньому положенні за допомогою двох елеваціонний-них гвинтів, що мають отвори під регулювальну шпильку. Збірку рівня в корпусі зміцнюютьна зоровій трубі за допомогою двох гвинтів і штифти.

Автоколлиматора Катетометри КМ-9. Pегуліровку виробляють еле-ваціоннимі гвинтами ампули рівня при спостереженні суміщених сіток нівеліра типу Н-1 встановленого в горизонтальне положення, і зорової труби; прицьому зображення кінців бульбашки рівня повинні бути суміщені.

Pекомендуется перевірку придатності внутрішньої поверхні ампули рівня і чутливості її виробляти на екзаменатора до збірки рівня, після наповнення ампули.

Схема автоколлиматора. Уоптичного квадранта КО - 1 ампула рівня укріплена на повертайте кільці.

У разі іншої підписи ділень на ампулі рівня нахил осі 6 обчислюють за іншими формулами.

При правильній установці обладнання повітряний пухирець в ампулі рівня розміщуєтьсяміж нульовими ризиками. При перевірці рівень повертають на 180 і за величину відхилення приймають середню арифметичну двох показань.

Абсолютні і умовні позначки. Нуль-пункту назиают точка, розташована в середній частині поверхні ампули рівня наоднакових відстанях від найближчих штрихів шкали.

Конструкція вузла рівня Катетометри складається з наступних основних частин: ампули рівня в оправі з ціною поділки 4 на 2 мм, корпусу, дзеркала в оправі, плато з призмами для відомості зображення двох половинокрешт рівня в одне поле зору. Це зображення спостерігається через лінзу 9 (рис. VIII. Конструкція вузла рівня Катетометри КМ-6 відрізняється від конструкції вузла рівня Катетометри КМ-8 лише тим, що зображення обох половинок решт рівня спостерігається в спеціальнурегульовану по оку лупу і її зображення не зведені в полі зору окуляра зорової труби.

До корпусу /шарнірно приєднана трубка 3 в якій укріплена камерна ампула рівня. Другий кінець трубки виконаний у вигляді кільця, яке нерухомо охоплює гільзу 7 /,внаслідок чого трубка повертається разом з гільзою. Нижній торець гвинта має форму сфери і спирається на плоску доведену поверхню п'яти 7 запресованої в корпус. Ця пружина накладається на верхній торець сферичної шайби (мікрометричний гвинт проходитьчерез отвір у пружині) і прикручують гвинтами 4 до планки 8 яка, в свою чергу, гвинтами 6 прикрутити до корпусу.

Контроль прямолінійності рівнем. Відліки виконують по зміщенню бульбашки щодо штрихів Л і Б на ампулі рівня, які розташованісиметрично щодо нуль-пункту на відстані один від одного, рівній довжині бульбашки.

Після цього на вивіреному екзаменатор встановлюють опорні стійки, а на них кладуть і закріплюють воском або пластиліном ампулу рівня з ціною поділки - Г 5; прилад залишаютьна 2 - 2 5 ч для температурної витримки.

Рівень поміщають на робочу поверхню екзаменатора, встановленого на повірочної плиті, і за допомогою регулювальних гвинтів екзаменатора приводять бульбашку поперечної ампули рівня в середнє положення.

Визначення ціниподілки рівня. Перевірну лінійку встановлюють горизонтально по проверяемому рівню, потім його кілька разів переставляють (повертають) на 180 і при кожному повороті помічають відхилення бульбашки ампули рівня. Показання правильного рівня при повороті на 180 можутьрозходитися не більше ніж на 1/4 ділення.

Це особливо важливо при вимірюванні кута нахилу циліндричних поверхонь, так як встановлені стандартом норми точності дійсні тільки в зоні 5 від вертикальної площини, що проходить через вісь ампули рівня.

Циліндричний рівень з системою призм, що передають зображення кінців його пухирця в полі зору труби, знаходиться в коробці 7 прикріпленою до труби зліва. Ампула рівня не має поділів, кривизна внутрішньої поверхні її виражається 15 на 2 мм дуги.

Для дотриманнянеобхідного ухилу під один кінець рівня підклад-вають пластинку щупа відповідної товщини. При цьому ампула рівня повинна показувати горизонтальне положення. Ступінь точності опиловки (по фарбі) шість-вісім плям на 100 мм довжини по будь-якому напряму.

Цінуподілки рівня визначають так: при встановленій повірочної лінійки довжиною 1 м за проверяемому рівню в горизонтальному положенні під один кінець підкладають пластинку (щуп) товщиною 0 1 мм. Якщо бульбашка ампули рівня переміститься на одну поділку, то ціна поділки рівнябуде 0 1 мм на 1 м довжини.

Схема перевірки перпендикулярності сторін контрольної рами. Рівень рамний 200Х х200 мм застосовується для контролю горизонтального і вертикального положення поверхонь при монтажі. Ціна поділки дсновной ампули рівня повинна бути 002 мм на 1 мдовжини.

Мірник (рис. 2.42) складається з резервуара 1 вимірювальної горловини 2 з оглядовим вікном, температурної шкали 3 отградуированной на обсяги бензину (права частина шкали) і дизельного палива (ліва частина шкали), приведені до 20 С, рухомий рамки 4 отградуированнойна гранично допустимі відхилення доз ТPК. На резервуарі кріпиться ампула рівня 5 для контролю установки мірника у вертикальне положення.

Рівень призначений як для визначення напрямків і положень горизонтальних і вертикальних площин, так і длявимірювання кутів нахилу. Бульбашка газів, що знаходиться в герметично закритій ампулі рівня, наповненою сірчаним ефіром, займає під дією сили тяжіння найвище з можливих положень.

Вивіряти горизонтальність встановлення обладнання необхідно в двохвзаємно-перпендикулярних напрямках. При правильній установці обладнання повітряний пухирець в ампулі рівня повинен знаходитися між нульовими ризиками.

Циліндричний рівень виготовляють зі скляної трубки (мал. 38 а), внутрішню поверхню якоїшліфують так, щоб її поздовжній розріз представляв коло радіуса в кілька метрів. У спекотну погоду ефір розширюється і майже повністю заповнює ампулу рівня, у холодну - стискається, бульбашка, стає дуже великим. Ці явища негативно позначаються нароботі, тому, крім описаних, роблять рівні з запасний камерою, для чого в одному кінці трубки ставлять перегородку (рис. 38 в), що дозволяє регулювати довжину бульбашки.

При виробництві заміру біссектор марки повинен бути вивірений паралельно відповідномуштриху перекрестия зорової труби. Вивірка при багаторазово повторюваних установках марки спрощується застосуванням для цієї мети ампули рівня, закріпленої в корпусі марки. Щілини марки виготовлені таким чином, що у вивіреного за рівнем в нуль корпусу маркигоризонтальні щілини розташовуються горизонтально. Таким чином, при установці центроіскателя в розточку механізмом повороту можна вивірити марку за рівнем в горизонтальне положення, забезпечивши цим однозначне положення біссектора по відношенню до штрихам перекрестиязорової труби.

Слід зазначити також подальше освоєння пневматичних і електропневматичних вимірювальних систем Бюро взаємозамінності МСС і заводом Калібр; створення (в Бюро взаємозамінності МСС) нового диференціального пневматичногосильфон-ного приладу з самозапису точністю в 005 мк; створення в МГІМІП безеталонного методу атестації кругових шкал з граничною похибкою 0 1 сек. Главчаспрома для контролю деталей годинникової промисловості, спеціального проектора для тієї ж мети і розробку методуконтролю малих розмірів (ВНИИМ), що базується на поєднанні ампули рівня з механічним важелем.

Підставка для рівня. На підставі змонтована коритоподібна майданчик 2 з наклеєними пластмасовими смугами для оберігання рівня від пошкодження. Підставкувстановлюють на каретці, столі або інший рухомий складальної одиниці верстата, закріплюють рівень чотирма гвинтами 6 а гвинтами 3 8 регулюють положення рівня з майданчиком, поєднаної з кулькою 9 (див. вид Л), і контролюють за шкалами основний 5 і допоміжної 4 ампул рівня.

При значних кутах зміни рівня промінь світла виходить з поля зору об'єктиву, і зображення Мікрошкали на екрані пропадає. Цей момент слугує сигналом оператору для перевірки правильності встановлення ваг по рівню. Оптичне відліковий пристрій з компенсацією коливань рівня робочого місця дозволяє працювати при малих кутах відхилення коромисла і позбавляє оператора від необхідності постійно контролювати положення бульбашки в ампулі рівня.

У центроіскателі і візири для визначення їх положення щодо оптичної осі зорової труби встановлюють марки. Марка (мал. 102) являє собою металевий стакан, на дні якого виконані дві центральні прорізи, розташовані по вертикальному і горизонтальному діаметрам, а також ще дві вертикальні 6 і дванадцять горизонтальних 5 прорізів, розташованих симетрично по відношенню до центральних. Pасстояніе між сусідніми прорізами дорівнює 2 мм. В залежності від видалення зорової труби від центроіскателя (візира) вибирають марки з шириною прорізів 0 5; 075; 1 мм. Наявність прорізів на днище марки дозволяє заміряти вертикальні зміщення центрів расточек до 13 мм. Під фланці марки вмонтована ампула рівня, за допомогою якої прорізи марки встановлюють строго у вертикальній та горизонтальних площинах. При правильній установці марки бульбашка повітря повинен розташовуватися в середині ампули.

Катетометри КМ-6. Вимірювальна каретка 4 що має зорову трубу 5 і відліковим мікроскоп 6 переміщається по колоні на трьох парах шарикопідшипників, укріплених у двох обоймах на ексцентрикових осях. Збоку на колоні укріплена направляюча планка, до якої притиснуті два направляючих шарикопідшипника каретки. Вони дозволяють виключити розворот каретки при її русі по колоні. У крайніх (верхньому і нижньому) положеннях каретка доходить до упорів - амортизаторів. Каретка урівноважена противагою, розташованим всередині колони. Противагу з'єднаний з кареткою сталевою стрічкою, перекинутою через напрямний ролик. Зорова труба 5 укріплена на каретці за допомогою двох плоских пружин і нахиляється за допомогою мікрометричного гвинта. Збоку на трубі укріплений циліндричний рівень 7 з призмами і лупою для зняття відліку по кінцях бульбашки ампули рівня. Вісь циліндричного рівня встановлюється паралельно візирної осі зорової труби за допомогою регулювальних гвинтів.