А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Шинний міст

Шинні мости для всіх КРУ складаються з окремих типових секцій: встановлюються на даху шаф КРУ; кутові; середні.

Шинні мости і всі струмоведучі частини апаратів і обладнання захищаються сітчастими перегородками з дверима.Одночасно з монтажем металоконструкцій і огорож монтується заземлення несучих конструкцій і металевих корпусів обладнання і апаратів.

Шинний міст без роз'єднувачів розподільного пристрою з камерами. Шинні мости (при дворядномурозташуванні камер) виконуються без роз'єднувачів (рис. 6.2.5) і з роз'єднувачами для секціонування збірних шин.

Відкритий шинний міст. Конструкції шинних мостів повинні бути розраховані на механічну міцність з урахуванням динамічних зусиль при струмах короткогозамикання.

У шинних мостах ПО ЗТ іРЗва для КРУ КР-Ю /315 КЕ-10 і КМ-10 передбачено місце для проходу магістралей оперативних шинок допоміжних ланцюгів і шинок харчування приводів вимикачів.

На більшості електростанцій шинні мости і отпайки на ОРУвиконуються з гнучких голих стале-алюмінієвих проводів.

В інших районах шинні мости спочатку будували з покрівлею, а з боків захищали сталевою сіткою.

Крім наведених виконань шинних мостівРЗва передбачає варіант для дворядного виконання шафКЕ-10 і КМ-10 при розташуванні фасадів в різні боки. У цьому випадку відстань між рядами шаф КРУ КЕ-10 приймається рівним 100 мм, а для КМ-10500 мм. Шинні мости для шаф КРУ КЕ-10 і КМ-10 розташованих фасадами один до одного і фасадами в одну сторону, виготовляються длякоридорів шириною 180023002800 і 3300 мм на номінальні струми 100016002000 і 3200 А.

Підвісна гнучкий струмопровід. У порівнянні з шинними мостами гнучкі зв'язки володіють значно більшою надійністю внаслідок відсутності штирьових ізоляторів, є вразливим місцем дляшинних мостів.

Шини можна підрозділити на збірні, огветвітель-ні, з'єднувальні, шинні мости і переходи.

При влаштуванні сталевих каркасів шинних мостів необхідно враховувати можливість нагріву сталевого каркаса вихровими струмами.

У цьому випадку шинишинного моста в одному ряду приєднують безпосередньо до збірних шин, а в іншому - до висновків камери секційного масляного вимикача.

Однією з особливостей конструкцій шинних мостів, що поставляються в останні роки, є можливість виконаннятранспозиції (перефазіровкі) шин.

Шинопроводи часто прокладають по шинним мостам.

Комплектно з камерами КСВ-266 поставляють шинні мости, призначені для з'єднання збірних шин камер, встановлюваних в два ряди. Шинні мости прокладені відкрито. Конструкціїшинних мостів камер КСО-266 та КСВ-272 аналогічні. Шинні мости без роз'єднувачів встановлюються на висоті 3375 мм від підлоги. При цьому відстань від підлоги до кінця міжсекційних перегородки складає 3700 мм. Шинні мости мають ряд виконань, призначених для різнихкоридорів між камерами Коридори мають ширину 2000 - 3750 мм.

Комплектно з камерами КСВ-366 поставляють шинні мости для з'єднання збірних шин камер, встановлюваних в два ряди. Конструкція шинних мостів аналогічна мостам камер КСО-266 та КСВ-272. Шинні мости безроз'єднувачів встановлюються на висоті 2670 мм від підлоги. При цьому відстань від лола до кінця міжсекційних перегородки складає 3200 мм. Шинні мости мають ряд виконань, призначених для різних коридорів між камерами, що мають ширину 200035503750 мм. Висота приміщеннядля установки камер КСО-366 при їх однорядною установці повинна бути не менше: 3200 мм від рівня підлоги до перекриття і не менш 2700 мм від підлоги до балки.

ДоРУ секції для всіх розмірів шинних мостів мають одну типову конструкцію. При цьому середні секції мають різні розміри,дозволяють змінювати довжину шинного моста. При коридорах обслуговування шириною більше 3000 мм шинні мости повинні бути підвішені в середній частині коридору.

Затискачі відгалужувальні пресовані для мідних. | Мінімальні ізоляційні відстані по повітрю в ОРУ (afsina, де /-стріла провисання проводу при температурі 15 С м. aarctgp /Q. Q - маса дроту на 1 м довжини, кг /м. р - тиск вітру на провід, кг /м. при цьому швидкість вітру приймається рівною 60% значення, вибраного при розрахунку будівельних конструкцій. Довжини проводів збірних шин і шинних мостівможуть визначатися геодезичним методом (інж.

Найменші допустимі ізоляційні відстані для ЗРУ. Установка ізоляторів збірних шин або шинних мостів проводиться в такій послідовності: спочатку встановлюють крайні ізолятори, потім по центрам їхголовок натягається шнур. Потім встановлюються і подравниваются по шнуру окремі ізолятори; при необхідності під фланці підкладаються вирівнюючі прокладки з листового заліза. Після остаточної вивірки розташування ізоляторів кріпильні болти або шпилькизатягуються до відмови гайками.

У комплект поставки КСВ входять також шинні мости, що з'єднують збірні шини камер.

Для всіх серій КРУ МЕЩ виготовляє шинні мости, призначені для коридорів обслуговування шириною 2000 - 3700 мм (всього 18 виконань, що відрізняютьсяпо довжині на кожні 100 мм), на номінальні струми 10001500 і 2000 А для КРУ К-ХП, на 2000 А для КРУ К - Х і K-XXVI. Ці шинні мости призначені для дворядного розташування шаф фасадами один до одного. Шинний міст складається з окремих секцій і блоків. Для обслуговування ізоляторівпередбачені закриті кришками люки.

Схема виміру довжини проводів збірних шин, шинних мостів, шлейфів і спусків по шаблонах. Перед обпресуванням натяжних затискачів на дроти шинних мостів і збірних шин надіваються і спресовуються в необхідних місцях відгалужувальнізатискачі.

Камера № 26 може виконуватися по шинному мосту.

Випробування штирьових ізоляторів 6 - 10 кв шинних мостів і типу ШТ-30 виробляються не рідше 1 разу на рік. ШТ-35 ІШД-35 і ОС-1 - не рідше 1 разу на 2 роки.

Схема конструкцій порталів 220 кв. Опорні конструкції длясполучних проводів, для шинних мостів і для ошчновкі трансформаторів також виконуються з уніфікованих збірних залізобетонних елементів.

Комплектна поставка із замовленням на шафи КРУ шинних мостів, призначених для з'єднання секції при дворядноюустановці КРУ, значно підвищила ступінь заводської готовності КРУ і скоротила час введення КРУ в експлуатацію.

Типи стаціонарних КРУ для. При дворядному розташуванні камер в приміщенніРУ передбачають шинні мости, на яких при необхідностісекціонування збірних шин встановлюють секційні роз'єднувачі.

При дворядному розташуванні камер в приміщенніРУ передбачають шинні мости, на яких при необхідності секціонування збірних шин встановлюються секційні роз'єднувачі.

Примонтажі опорних ізоляторів для збірних шин або шинних мостів спочатку встановлюють крайні ізолятори. За центрам їх верхніх фланців натягують шнур, по якому встановлюють і вирівнюють (при необхідності за допомогою підкладок з листової сталі) усі проміжніізолятори. Після вивірки затягують вщерть гайками кріпильні болти або шпильки. Правильність установки опорних ізоляторів перевіряють рейкою і рівнем. Фланці й ковпачки ізоляторів забарвлюють чорною фарбою.

Один раз на три роки відчувають штирові ізоляторишинних мостів на напругу 6 - 10 кВ, опорні й підвісні порцелянові тарілчасті ізолятори, контактні з'єднання шин і приєднань до апаратури при відсутності термоиндикатором. Не рідше одного разу на три роки оглядають, чистять, змазують і відчувають аварійний запасдеталей електроустаткування.

Після установки і приварювання шаф КРУ роблять установку шинних мостів, що з'єднують збірні шини шаф однієї секції, розташованих у два ряди. Потім проводять приєднання шинних вводів. Приєднання шин шинних мостів до збірнихшинам і шин введення до шин вступного шафи КРУ рекомендується проводити зварюванням. Болтові з'єднання застосовують при необхідності забезпечення рознімних з'єднань.

При з'єднанні сталеалюмінієвих і алюмінієвих проводів в шлейфах шинних мостів ОРУ допускаєтьсязастосування термітного зварювання проводів. Для зварювання використовуються магнієві термітні патрони з кокилем, внутрішній діаметр якого дорівнює зовнішньому діаметру дроту.

Трансформаторна підстанція з повітряним введенням 6 - 10 кв на один трансформатор потужністю до 10Q ква.З'єднання шинРУ з трансформаторами може бути виконане шинними мостами або кабелями.

Для шаф КР-Ю /315 по ЗТ поставляє шинні мости для з'єднання збірних шин шаф КРУ при дворядному їх розташуванні фасадами один до одного, а також при розташуванні фасадамишаф в одну сторону. Вони випускаються на номінальні струми: 100016002000 і 3200 А.

Крім ВЛ, дефектоопаснимі є ізолятори силових трансформаторів, шинних мостів, порцелянові кришки електричних апаратів. Іншими об'єктами ТК служать багатоелементні вентильнірозрядники, високовольтні трансформатори (перегрів вводів добре корелює з якістю внутрішньої струмової петлі у фарфоровій сорочці, заповненої маслом; крім того, в трансформаторах впевнено виявляються короткі замикання на корпус), колекторні щіткиелектричних машин, рубильники, стійки й інші навантажені струмом вузли.

Мінімальна висота приміщенняРУ для розміщення камер КСО-272 без шинного моста, а також з шинним мостом без роз'єднувачів повинна бути не менше: 3 7 м до балки; 3 9 м до стелі. За наявностішинного моста з роз'єднувачами висота приміщення повинна бути lie менше: 3 9 м до балки і 4 1 м до стелі.

З'єднання генератора зРУ відкритим. | Закритий токопровод з роздільними фазами. ІШД-10 ШТ-35 СО-35 і ін) Висота зовнішнього шинного моста складає звичайно 4 - 4 5 мм.

При дворядному розташуванні після установки ряди камер КСО з'єднуються шинними мостами, що поставляються комплектно з камерами КСВ.

Перспектива генерального плану електростанції. Ці зв'язки створюються або за допомогою гнучких кабелів, або шинним мостом. У підсумкувиявляється, що між машинним залом (турбінної установкою) і джерелом водопостачання виявляються розташованими електрораепредустройство (зазвичай відкритого типу), майданчик підвищувачів-них трансформаторів і портали висновків ліній передач.

Вибираємо перетиналюмінієвих шин по допустимому току, так як шинний міст, що з'єднує трансформатор з КРУ, невеликої довжини і знаходиться в межах підстанції.

Особливістю цих мостів є наявність виконання, передбачає установку в шинних мостах двох роз'єднувачів,забезпечують можливість поділуРУ на дві секції.

У розподільних пристроях застосовують збірні, відгалужувальні та з'єднувальні шини, шинні мости і переходи.

Від прямих ударів блискавки повинні бути захищені: відкритіРУ, шинні мости і гнучкі зв'язку, споруди для ремонту трансформаторів і маслогосподарства, включаючи масляні баки. Захист споруд ремонтно-масляного господарства, що мають металеві конструкції або покрівлю, може здійснюватися за допомогою заземлення останніх.

У розподільних пристроях застосовують збірні, від-ветвітельние і сполучні шини, шинні мости і переходи.

При дворядному розташуванні шаф КРУ в приміщенніРУ комплектно з шафами поставляється шинний міст, який виготовляється для коридорів з відстанями між рядами 180023002800 і 3300 мм. Комплектно з шафами КРУ поставляється також токопровод введення від внутрішньої стіни приміщення до ближнього ряду шаф КРУ.

При виконанні робіт з монтажу жорсткої ошиновки ЗРУ, розподільних щитів і шинних мостів доводиться згинати шини на площину і на ребро у вигляді кутів і качок. Гнуття шин виконується в холодному стані за допомогою ручних і приводних шіногібов.

На підстанціях 6 - 500 кВ трансформатори, ОРУ, в тому числі шинні мости і гнучкі зв'язки, ЗРУ, маслогосподарства та інші вибухонебезпечні і пожежонебезпечні споруди повинні бути захищені від прямих ударів блискавки. У будівлях та спорудах, що мають металеву покрівлю, достатньо заземлити металеві частини. ПроРУ захищають стрижневими блискавковідводами. Для захисту довгих шинних мостів можуть застосовуватися тросові громовідводи.

Встановлення камер К. СО-298 на заставні.

План розподільного пристрою виконується із зазначенням основних розмірів приміщення, розміщення камер, шинних мостів, кабельних каналів, шинних (повітряних) вводів і допоміжного обладнання. Приклад виконання шинного моста з роз'єднувачами вРУ з камерами КСВ-298 наведено на рис. 6.8.9. Шинний міст зібраний з двох рам 2 і 4 до встановлених ізоляторами 6 шинами 5 і шино-тримачами. Размери шинних мостів для різних серій камер встановлюються підприємством-виробником.

Для КРУ2 - 10 - 20 ПО ЗТ, ПЗ УЕА та ін виготовляють шинні мости для з'єднання збірних шин при дворядному розташуванні шаф фасадами один до одного з коридорами шириною 19722472 і 2972 ??мм на номінальні струми 10001500 і 2000 А.

Висота приміщення повинна бути не менше висоти КРУ, рахуючи від виступаючих частин (шинних мостів, шинних вводів та ін) плюс 0 8 м до стелі і 0 3 м - до балок.