А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Активна діяльність

Активна діяльність по гармонізації стандартів ведеться в рамках СНД.

Активна діяльність по навчанню та сервісного обслуговування (фірма відсів має і в Москві своє бюро і сервісний центр), а також її співпраця вробочих групах і в провідних комітетах по введенню стандартів і норм на національному та міжнародному рівнях забезпечують гарантію того, що вироби відсів відповідають практично новітнім умов ринку і в той же час визначають напрями розвитку техніки зварюванняпластмас. В останні 15 років фірма вела роботу першопрохідців в таких областях, як: управління процесом зварювання, контроль зварювального процесу та обробка даних зварювання.

Активна діяльність ПКП сприяла успіху ЕЛС на виборах 1985 р. Коаліція набрала 213%голосів, стала другою за значенням політичною силою і очолила опозицію уряду ПАП. Від ПКП обрані 2 сенатори і 8 депутатів.

Активна діяльність компанії здійснюється в містах: Воронеж, Курськ, Бєлгород, Липецьк, Тамбов, Саратов, Волгоград,Ростов-наЛону.

Чждсшюсть тфоорпшвмо, або /г сухо i (по І.М. Кудкпкоцг, 1982. Активна діяльність організмів-руйнівників приводить до того, що річний опад органічних речовин повністю розкладається в тропічних дощових лісах протягом 1 - 2 років, в листяних лісах помірноїзони - за 2 - 4 роки, в хвойних лісах - за 4 - 5 років. У тундрі процес розкладання може тривати десятки років.

Повсякденна активна діяльність партії, всього народу по виконанню дев'ятого п'ятирічного плану забезпечить подальше зміцнення могутності нашоїРОдин,наблизить завершення створення матеріально-технічної бази комунізму, буде всіляко сприяти формуванню комуністичних суспільних відносин, вихованню нової людини.

Активна діяльність живих організмів охоплює відносно невеликийшар поверхневих оболонок нашої планети. Його межі визначаються комплексом умов, що допускають стійке існування співтовариств живих організмів.

Активна діяльність країн соціалістичної співдружності протягом ряду останніх років була спрямована нате, щоб ВООЗ прийняла документ про захист прав людини в умовах науково-технічної революції. У виступах їхніх представників на XXVII та XXVIII Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я (1974 - 1975) йшлося про те, що далеко не у всіх країнах визнається за людиною його основнеправо на життя та здо-повье.

Поза живою, чуттєво-вольової, активної діяльності всієї сфери психічного мислення взагалі не існує.

Активну діяльність по організадіі оборони Відня розгорнув талановитий воєначальник польський емігрант генерал Юзеф Бем;йому належала заслуга організації в середині жовтня мобільного гвардії, що складалася майже виключно з робітників і підмайстрів.

Найбільш активну діяльність розгорнула Московська партія зелених: вона прагне до впливу на уряд і законодавчіоргани країни; встановила ділові зв'язки із зеленими ФРГ, Великобританії та Франції; опрацьовує питання про відкриття в Москві представництва зеленої групи Європейського парламенту; виступила проти війни в Перській затоці, передбачаючи екологічні наслідки нетільки в даному регіоні, але і у всьому світі.

Моя свідома й активна діяльність, що почалася приблизно з 17 - 18-річного віку, протікала в постійній боротьбі за певні ідеї.

Крім активної діяльності, що проводиться в області класифікації, МФДздійснює роботу і в інших областях інформаційної діяльності. Як правило, ця робота проводиться дослідницькими комітетами.

Початок активної діяльності банків на ринку цінних паперів припадає на січень 1995 р., коли питома вага операцій з ціннимипаперами в загальній сумі активів зріс в 4 6 рази в порівнянні з показниками 1994 Зважаючи високої прибутковості найбільше поширення отримали державні цінні папери - в структурі вкладень їх питома вага склала 865%, а серед них банки воліли операції зцінними паперами Зовнішекономбанку і державні короткострокові облігації. Максимальні вкладення в ГКО відзначені в липні 1995 р., коли питома вага їх перевищив 73% у загальному обсязі вкладень у державні цінні папери.

Припинення активної діяльностібілків за допомогою фіксаторів призводить до їх денатурації. Як правило, фіксуються не тільки білки, але й інші речовини, наприклад жири і ліпіди. Однак останні при цьому в більшості випадків не денатуруючих і залишаються незмінними. Тут криється велика небезпека,оскільки при подальшій обробці, наприклад при впливі жиророзчинний реактивів, жири можуть екстрагуватися з клітки.

Його активну діяльність зауважив видатний народник М.В. Сабунаев, який втік із сибірського заслання і прагнув об'єднати розрізненігуртки Нижнього Новгорода, Ярославля, Костроми та інших волзьких міст.

Відзначено активною діяльністю по зміцненню єдиної держави.

Безумовно, активна діяльність бактерій, що фіксують азот повітря і забезпечують більш повне азотне пітнаніерослин, не могла не позначитися і на підвищенні врожаю.

Наявність і активна діяльність психологічної служби в податкових інспекціях особливо важливі, оскільки постійно збільшується обсяг роботи, зміна звичних умов праці, частіші випадки шантажуі погроз на адресу податкових інспекторів викликають у працівників інспекції величезні перевантаження. У зв'язку з цим перед кадровими службами постають нові завдання щодо забезпечення стресостійкості та психологічної врівноваженості фахівців. Практика московської податковоїінспекції доводить великі можливості фахівців психологів у знятті стресових навантажень, передбаченні та запобіганні небажаних тенденцій у взаємовідносинах в колективі, поліпшенні кадрового складу працівників.

Зазначене поле активної діяльностів області територіальних проблем навколишнього середовища має місце як в промислово розвинених, так і в країнах, що розвиваються. Однак країни, що розвиваються в даний час повністю заклопотані, пов'язаними з розвитком землеробства і підвищенням його продуктивності, зрозвитком видобутку сировини і найбільш повним використанням природних ресурсів, і часто вбачають в будь-яких регулюючих заходах обмеження можливостей для свого економічного розвитку. Тому буде нелегко переконати їх у тому, що деякі корективи і заходи,спрямовані на поліпшення використання їх природного багатства, не є якимось гальмом, а є невід'ємна інтегральна частина довготривалого, постійного розвитку ресурсів і навколишнього середовища і що облік їх необхідний вже на самій ранній стадії економічногорозвитку.

Зацькована нора ховрашка (схема. Хоча період активної діяльності ховрахів і невеликий, але він падає як раз на ті місяці, коли розвиваються я дозрівають наші найважливіші польові культури. Тож частину врожаю дістається ховрахів.

Внаслідок вельмиактивної діяльності камбію приплив води і поживних речовин в інші органи (наприклад, листя і їх тканини) різко скорочується і навіть спостерігається відтік від них до камбію. Це призводить до в'янення і скручуванню (внаслідок плазмо-літичної стану клітин) листя ічерешків.

Вона веде активну діяльність серед молоді, жінок, селян, робітників (в основному не кадрових, а недавно переселилися в місто) через свої політ. Від нових членів не вимагається розриву з їх колишніми політ, орг-ціями.

Імперіалізм веде активнудіяльність, щоб загальмувати рух до незалежності і соціальному прогресу, зберегти свої колишні колонії в рамках капіталістичної системи, зберегти їх як об'єкти експлуатації, хоча і в змінених формах. Роблячи ставку на націоналізм і сепаратизм,імперіалістичні сили намагаються внутрішньо послабити країни, що розвиваються, протиставити їх один одному, утруднити їх контакти з соціалістичним світом.

Слід зазначити надзвичайно активну діяльність західних фірм на російському енергетичному ринку. Врезультаті, незважаючи на потенційні можливості вітчизняної промисловості по задоволенню практично будь-яких запитів, часто саме західні фірми отримують великі замовлення.

Як позитивний підсумок активної діяльності соціалістичних держав у ВООЗ внапрямі демократичного вирішення проблем охорони здоров'я можно1 розглядати зміну її підходу до проблем, пов'язаних із сучасним процесом урбанізації.

Запізнення із завершенням активної діяльності камбію пов'язано з поганою загартуваннямвідповідних ділянок н їх пошкодженням, якщо на початку зими мають місце різкі і сильні падіння температури.

Факт існування та активної діяльності ліберальних чиновників в урядовому апараті тієї епохи був важливий не тільки сам по собі, але і зсуспільно-політичної точки зору. В умовах колосального напруження всередині всієї будівлі патріархальної імперії і кепсько працюючого механізму її управління в потрібний, найбільш гострий момент виявляє свою ефективність союз передового суспільства,ліберального чиновництва і самої влади, яка бажає нехай і строго зверху, але і все ж звільнити. Результатом висхідній лінії існування цього союзу і стали реформи 60 - х років. І хоча політична роль і об'єктивні устремління цих трьох сил різні, приводячи донепослідовності і тимчасовим відливам у справі реформування країни, підсумок досягнутого в той період єдності був однозначним. Решітельний крок у справі модернізації країни та еволюції державного устрою в бік буржуазної монархії був зроблений.

Виробниче підприємництво - це економічно активна діяльність суб'єктів ринкової економіки, предметом якої є виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, що підлягають наступної реалізації споживачам. При цьому функціявиробництва є визначальною. Сточування зору суспільства в цілому, виробниче підприємництво має пріоритетне значення, оскільки суспільне багатство залежить від стану справ у сфері матеріального, науково-технічного і сервісного виробництва.

З відходом Маленкова від активної діяльності посилилося переміщення влади із Ради Міністрів в ЦК партії. Все це зміцнювало позиції Хрущова.

Він вимагає від вихователів активної діяльності у двох головних напрямках: 1) широкого і оперативного ознайомленнявихованців з громадською і трудовим життям людей, що відбуваються в ній змінами; 2) залучення вихованців до реальних життєвих відносин, різних видів суспільно корисної діяльності.

Основна частина всієї цієї активної діяльності спрямована на те,щоб наше меню стало більш різноманітним.

Колектив агітбригади за свою активну діяльність неодноразово заохочувався. На Всесоюзному огляді агітбригад йому присвоєно звання лауреата. Агітбригада і її активісти нагороджені медалями ВДНГ СССР.

Друга функціяпов'язана з активною діяльністю по розкриттю причин виникнення таких відхилень і розробкою заходів, спрямованих на подолання негативних тенденцій або використання сприятливих зовнішніх факторів. Ця функція не обмежується поверхневимипоясненнями і вимагає поглиблених аналітичних дій, спрямованих на виявлення закономірностей різноманітних ринкових процесів.

Празька Декларація служить новим свідченням активної діяльності та високої відповідальності країн соціалістичногоспівдружності, за збереження і зміцнення загального миру, запобігання ядерної війни.

Їх кипучі натури, які жадали активної діяльності, погано мирилися з вимушеним відпочинком. Радянської країни, він не може взяти безпосередньої участі у великій боротьбі зарідну землю.

Громадянин проходить етапи дорослішання, активної діяльності, а потім наступають похилі роки. У маркетингу відомо, що родина проходить наступні етапи: сім'я без дітей; повна сім'я на першій стадії розвитку (маленькі діти); повна сім'я на другийстадії розвитку (дорослі діти); порожнє гніздо (1-я стадія) - літнє подружжя без дітей; порожнє гніздо (2-я стадія) - вдівство самотні громадяни.

Засвоєння мікроелементів тваринами відбувається завдяки активній діяльності різних спеціальних органів. Контрольгомеостатичних умов в клітинах тваринного забезпечують гормони і центральна нервова система. Процеси травлення і рух рідин в тілі тварини описані в підручниках з фізіології людини і тварин.

Останнім часом в результаті активноїдіяльності державних і громадських структур з підтримки підприємництва, а також з ініціативи самих підприємців формується серйозна державна політика у сфері малого бізнесу з урахуванням особливостей створення і діяльності суб'єктівпідприємництва в перехідній економіці. На зміну окремим заходам з підтримки підприємництва приходять комплексні програми, орієнтовані на вирішення проблем його становлення і розвитку як особливої ??сфери економічного життя суспільства.

Шлях донаукової істини - це активна діяльність людей; живі люди можуть розрізнятися і за світоглядом, і за ідеологією, а при подібному світорозумінні і однаковою ідеології люди часто розрізняються по практичному підходу до досліджуваного предмета чи явища. У результаті шлях донаукової істини - це шлях боротьби; але підсумок зіткнення різних підходів - наукова істина - набуває об'єктивний, загальний характер. У свій час Маркс писав: Філософія запитує: що є істина. Її цікавить те, що є істиною для всіх, а не те, що єістиною тільки для деяких (К. У науці про природу після кожної найгострішої дискусії залишається золотий осад - зерна об'єктивної відносної наукової істини. Але об'єктивний характер науки нітрохи не означає, що коли-небудь в середовищі вчених настане вік однодумності.Принадність науки про природу полягає в тому, що кожен вирішене питання призводить до виникнення безлічі нових питань, що потребують вирішення. Іншими словами, одна рвало дискусія служить прологом до десяткам нових дискусій.

Сибірському відділенні Академії наук СССР, Активна діяльність Відділення з підготовки наукових кадрів, координації галузевої й вузівської науки Сибіру і прилеглих областей Уралу та Далекого Сходу мають важливе політичне і народногосподарське значення, є необхідними чинниками розвитку продуктивних сил і підвищення матеріального і культурного рівня життя населення в цьому великому регіоні.

Равновесіе між спонуканням членів організації до активної діяльності та їх реальним внеском у досягнення організаційних цілей забезпечується дозованої видачею винагород.

Рідина переходить через цей бар'єр внаслідок активної діяльності ендотелію, який затримує іони натрію і бікарбонату, що в свою чергу дозволяє зберігати на постійному рівні рН водянистої вологи.

Повернувшись до Лондона, Маркс розгорнув активну діяльність по наданню допомоги Бланки.

Крім того, він включає і активну діяльність менеджера - управління.

Про ефективність функціонування малого інноваційного підприємництво свідчить активна діяльність вітчизняних інноваційних фірм в різних галузях економіки. Так, компанія Прилад спеціалізується в розробці і виробництві засобів контролю викиду шкідливих речовин у повітря на основі використання сухих індикаторних стрічок і спектрофотометричного зчитування. Універсальний переносний газоаналізатор Ганка, розроблений підприємством (здійснює контроль вмісту більше 70 шкідливих речовин у повітрі), нагороджений Дипломом 1 ступеня Міжнародної виставки-ярмарку Екологія Сібі-ри - 95 і золотою медаллю ВВЦ-95. Компанія заснована в 1990 р., і її замовниками є в першу чергу екологічно небезпечні підприємства паливної, гірничозбагачувальної, хімічній, целюлозно-паперовій промисловості, аварійно-рятувальні, екологічні, санітарно-епідеміологічні служби.

Всі ці потреби суспільства задовольняють такі види активної діяльності, як фізична культура і спорт.

За орієнтовними розрахунками, вогнище розвитку та активної діяльності СВБ розташовується не далі ніж в 5 ж від стінки нагнітальних свердловин. У цій частині пласта відновлюється до 90 - 95% сульфатів, що містяться у річковій воді. За її межами залишилися у воді сульфати не відновлюються.