А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Адреса - список

Адреса списку має бути вирівняний на границю слова. Довжина області списку має бути такою, щоб у ній було передбачено одне слово для кожного дисплея, сигнал від якого обробляється спеціальним методом, і плюс одне слово на початкуобласті для адреси останнього слова в списку опитування. Цей список будується або програмістом, або керуючою програмою при відкритті блоку DCB, якщо в макрокоманді DCB записаний операнд POLST (див. розд.

Адреса списку програмних змінних vars повинен зберігатися в масивівинесених покажчиків.

Адреса списку - адреса області основної пам'яті, в якій міститься інформація для зміни змісту.

Адреса списку опитування, заданий в макрокоманді, повинен бути вирівняний на границю слова. Область для списку опитування резервуєтьсяпрограмістом. Довжина її повинна бути такою, щоб у ній могло розміститися одне слово для кожного пристрою, сигнал з якого обробляється спеціальним методом, і одне слово на початку області для адреси останнього слова в списку опитування. При відкритті блоку DCB перше словоповинно містити всі нульові біти.

Заноситься адреса списку опитування POLST у вигляді трехбайтовой адресної константи типу А.

А - адреса списку повних слів, в які керуюча програма поміщає адреси виділених областей основної пам'яті.

А - адреса списку повнихслів, в яких знаходяться адреси звільняються областей основної пам'яті.

У виконавчій формі операнд адресу списку параметрів не що інше, як значення символічного імені (адреса) відповідної макрокоманди в списковому формі.

У загальному регістрі 1вказується адреса списку адрес параметрів, що складається з групи сусідніх машинних слів. Кожне слово списку в трьох останніх байтах містить початкову адресу відповідного параметра.

У 1 - му регістрі передається адресу списку адрес двох параметрів:оброблювана запис, поле повідомлення довжиною 48 байт.

Кожна основа включається в словник разом з відповідним адресою інверсного списку позицій класифікатора. Якщо в найменуванні позиції класифікатора використовується коса риска та тире, то до граматичноїоснові приєднуються коди всіх нижчестоящих позицій, найменування яких слідують після косою риси і тире. Коли основі відповідає велика кількість кодів позицій класифікатора (більше 10 - 20% загальної кількості позицій), значить, дана основа є високочастотної,вона не несе відмітну інформацію і в словник не включається.

А адресу[SP число ]де LA - адресу списку повних слів, кожне з яких містить розмір запитуваної області основної пам'яті в байтах.

ЬАадрес А адресу[SP число ]де LA - адресу списку повних слів, кожне зяких містить розмір визволеної області основної пам'яті в байтах.

Адреса першій з цих осередків задається першим аргументом при зверненні до pairlisl, адреса списку змінних - другим аргументом.

Коли подзадача завантажується в пам'ять і їй передається керування,регістр 1 містить адресу списку параметрів.

При виконанні однієї з макрокоманд LINK, LOAD, XCTL або DELETE вказана невірна адреса списку параметрів, невірна адреса імені або елемента довідника або невірно вказана довжина для елемента довідника.

А чи LA виходитьза кордону пам'яті або не кратний 4; в регістрі 1 неправильну адресу списку параметрів.

Параметри передаються програмі, спричиненої макрокомандою XCTL, через регістр 1 куди повинен бути поміщений адресу списку адрес параметрів. Сам список повинен знаходитися в тій частині основноїпам'яті, яка розташована поза завантажувального модуля, що видав XCTL, так як він може бути виключений з пам'яті до того, як викликається модуль буде використовувати параметри.

Якщо потрібно дочекатися виконання декількох подій (закінчення декількох операцій обміну),то в WAIT кодується адресу списку ОСВ, що описує події, які повинні завершуватися до продовження виконання програми. Цей список має бути сформований самим програмістом.

Поштові списки забезпечують: а) організацію служби: підписки, б) ведення спискурозсилки, в) автоматичну посилку повідомлення за всіма адресами списку.

Регістри ссязей (див. 2.6) - регістри, які використовуються для зв'язків між модулями: регістри 0 і 1-для передачі параметрів, регістр 1-для передачі адреси списку параметроі; регістр 13 - адреса областізбереження; регістр 14-адреса повернення; регістр 15-містить адресу точки входу при передачі управління викликуваному модулю і код повернення при поверненні управління зухвалому модулю.

Функції регістра 15: при передачі управління будь-якої іншої програмі в нього поміщаєтьсяадреса входу; при передачі управління з керуючої програми в ньому знаходиться адреса точки входу; при отриманні макророзширення системних макрокоманд в нього засилається адресу списку параметрів для керуючої програми; при поверненні управління з викликуваної програмивін може містити код повернення.

Адреса списку параметрів не кратний 4 або список параметрів виходить за межі області пам'яті пункту завдання.

Вставка вузла на потрібне місце в списку. Символи вставляються в список в алфавітному порядку. Функції insert передаються адресусписку і символ, який потрібно вставити. Адреса списку необхідний, коли значення повинно бути вставлено в початок списку. Передача адреси списку дозволяє модифікувати список (тобто покажчик на перший вузол списку) через виклик по посиланню.

Виконавча формамакрокоманди OPEN використовує список параметрів, побудований за макрокоманді OPEN в списковому формі. У цій макрокоманді операнд адресу списку параметрів означає символічний адресу відповідної макрокоманди в списковому формі.

У першому операнді цієї макрокомандиадреса вихідного списку не кратний 4 або довжина списку виходить за межі пам'яті, відведеної пункту завдання.

Приклад міжпрограмних зв'язків (Банк-ОС. У середовищі Асемблера оператор LIST є виконавчим і повинен виконуватися після OPENB в головний програмі і LINKB впідлеглих програмах, але перед викликом підпрограми. Оператор LIST видає наРГ1 адресу списку параметрів, призначеного для операторів LINKB і FREEB в підпрограмі.

Для процедур, що реалізують спеціальні вбудовані функції (класу FSUBR-у них, як було сказано в розд. Йомупри зверненні до цієї процедури присвоюється адресу списку аргументів звернення до даної вбудованої функції.

ПрикладРассмотрім метод переміщення списком, при якому до моменту повернення у вихідну осередок кожна клітинка обов'язково зустрінеться точно одинраз. Це забезпечується - однією операцією - множенням адреси списку, заданого в двійковій формі, на 5/4 і відкиданням біта переповнення при рівності його одиниці. Такий метод легко реалізується програмно, без застосування операції множення. Шляхом зсуву двійкового числавправо на дві позиції обчислюється четверта частина адреси. Результат додається до вихідного адресою. При цьому ігноруються переповнення, які виникають під час складання.

Зібрання записів імен і адрес, розділене на групи або кластери з однаковимихарактеристиками. При моделюванні комп'ютер додає до кожного імені та адресою списку демографічні, психографічні або інші дані, а потім розбиває його на групи з аналогічними характеристиками. Після цього з отриманих груп відбираються ті, які, як передбачається, найкращим чином відповідають планованим рекламним заходам.

Управління повертається команді, наступної за макрокомандою STAE. Регістр 15 містить одні з наступних кодів повернення: 00 - успішне виконання; 04 - вказує, що STAE не змогла отримати пам'ять; 08 - вказує, що макрокоманда STAE використовується в програмі виходу; 12 - вказує, що адресу програми виходу пли адресу списку параметрів знаходиться не на кордоні слова; 16 - указує, що мала місце спроба скасувати запит, який не пов'язаний з поточним рівнем управління завдання.

Вставка вузла на потрібне місце в списку. Символи вставляються в список в алфавітному порядку. Функції insert передаються адресу списку і символ, який потрібно вставити. Адреса списку необхідний, коли значення повинно бути вставлено в початок списку. Передача адреси списку дозволяє модифікувати список (тобто покажчик на перший вузол списку) через виклик по посиланню.

Системний програміст може додати в конкретну систему ДУВЗ додаткові програми, які отримують управління в певних ситуаціях. Програми повинні бути реєнтерабельним і зберігати регістри в галузі збереження, яку забезпечує ДУВЗ. Регістр 1 містить адресу списку параметрів.

Поля розширення базового сегмента заповнюють. Операнд EODAD задає адресу підпрограми обробки кінця даних для вхідного набору, операнд EXLST - адресу списку виходів (розд.

Вставка вузла на потрібне місце в списку. Символи вставляються в список в алфавітному порядку. Функції insert передаються адресу списку і символ, який потрібно вставити . Адреса списку необхідний, коли значення повинно бути вставлено в початок списку. Передача адреси списку дозволяє модифікувати список (тобто покажчик на перший вузол списку) через виклик по посиланню.

Ця макрокоманда кодується між макрокомандами OPEN і CLOSE в секції активізації та Деактивація-візаціі ПУС. Вона задає адреси програм користувача для побудови привітальних повідомлень і повідомлень про рестарт. Вихід на програму побудови привітального повідомлення проводиться при початковому запуску ПУС і при кожному рестарті I типу, вихід на програму побудови повідомлень про рестарт проводиться при рестарті II або III типу. Програмі користувача в регістрі 1 аередается адресу списку параметрів з двох слів: перше містить адресу елемента абонентської таблиці, друге - адресу резервних полів для станції призначення. Першим байтом повідомлення є байт довжини повідомлення.