А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Адреса - процесор

Адреса процесора, за допомогою якого в мультипроцесорної системі позначено дане CPU, запам'ятовується в комірці довжиною в півслова, заданої адресою другого операнда.

Наприклад, абсолютний адреса може включати адресу процесоравведення-виведення, абсолютний адресу каналу і абсолютний адресу подканала, з яким пов'язано необхідну зовнішній пристрій. Під абсолютними адресами каналу і подканала розуміються внутрішні моделезавісімие ідентифікатори відповідних засобів (наприклад, таблиць) впроцесорі вводу-виводу.

Комутатор адреси передає в ОП або код адреси процесора зРАП, або код адреси каналу з регістра адреси каналу.

Восьмибитового код наказу передається в CPU, який заданий адресою процесора, що містяться в третьому операнді. ?езультат відображається в коді ознаки результату і може бути більш детально визначено ознаками стану, що знаходяться за адресою першого операнда.

У 2-байтове область пам'яті, зазначену адресою другого операнда, записується адреса процесора. Ця адресаіндент-фіцірует процесор в мультипроцесорної системі.

У приймаючому процесорі в кожний момент часу може знаходитися в очікуванні обробки тільки один запит, супроводжуваний адресою зухвалого процесора.

Ця ИС застосовується при побудовірегістрів-лічильників в арифметико-логічному блоці (БАЛ) процесора, що здійснює рахунок на 2 і на 4 (останні чотири розряду регістра адреси процесора і адресної частини регістра слова стану програми), в схемах модифікації адреси в каналах введення-виведення.

Кожному процесору в мультипроцесорної системі присвоюється власний адресу. При зверненні до процесора по команді СИГНАЛ ПРОцессеРУ адресу процесора записується у відповідне поле цієї команди. Якщо процесор посилає оповіщення про збій, екстрений сигналабо зовнішній виклик, то його адреса записується в спеціальне поле адреси процесора в ході переривання. Адреса присвоюється процесору під час монтажу обчислювальної установки і не залежить від змін конфігурації. Програма має доступ до адреси процесора за допомогоюкоманди ЗАПИС У ПАМ'ЯТЬ АДРЕСА ПРОцессеРА.

CPU в мультипроцесорної установці визначений власну адресу, що відрізняється від адрес інших CPU. CPU вказується шляхом завдання цієї адреси в поле адреси процесора команди сигнал процесора. CPU, яка видає сигналнеправильного функціонування, екстрений сиг нал або зовнішній виклик, ідентифікується шляхом запису цієї адреси в поле адреси процесора при перериванні. Адреса CPU задається під час установки системи і при зміні конфігурації не змінюється.

Блок керуючихрегістрів (БРУ) складається з регістрів, що містять інформацію про стан системи. Це 64-розрядний регістр слова - стану програми (РССП) і регістр адреси процесора (РАП), через який в оперативну пам'ять системи надходять адреси команд і даних. Буферний регістрадреси зберігає адресу виконуваної команди для її автоматичного повторення при збоях.

Зовнішня 64-розрядна шінаданних для підвищення продуктивності. Це вимагає відповідної організації пам'яті. Зовнішня шина адреси процесора - 32-розрядна.

При високійскладності розв'язуваних завдань швидкодія системи залежить і від загального обсягу системної пам'яті. Адже якщо системної пам'яті мало, системі доводиться зберігати дані в зовнішній пам'яті (наприклад, на магнітному диску), а це дуже сильно (на декілька порядків) сповільнюєроботу. Так що розрядність шини адреси процесора теж важлива.

Кожному процесору в мультипроцесорної системі присвоюється власний адресу. При зверненні до процесора по команді СИГНАЛ ПРОцессеРУ адресу процесора записується у відповідне поле цієїкоманди. Якщо процесор посилає оповіщення про збій, екстрений сигнал або зовнішній виклик, то його адреса записується в спеціальне поле адреси процесора в ході переривання. Адреса присвоюється процесору під час монтажу обчислювальної установки і не залежить від змінконфігурації. Програма має доступ до адреси процесора за допомогою команди ЗАПИС У ПАМ'ЯТЬ АДРЕСА ПРОцессеРА.

CPU в мультипроцесорної установці визначений власну адресу, що відрізняється від адрес інших CPU. CPU вказується шляхом завдання цієї адреси в полеадреси процесора команди сигнал процесора. CPU, яка видає сигнал неправильного функціонування, екстрений сиг нал або зовнішній виклик, ідентифікується шляхом запису цієї адреси в поле адреси процесора при перериванні. Адреса CPU задається під час установки системи і призміні конфігурації не змінюється.

В адресованому процесорі виникає умова зовнішнього переривання з ознакою зовнішнього виклику. Під час виконання команди СИГНАЛ ПРОцессеРУ запит на переривання залишається в очікуванні обробки. Відповідне переривання відбувається тоді, коли на процесорі дозволено переривання по цій умові, і не обов'язково під час виконання команди СИГНАЛ ПРОцессеРУ, що викликала його виникнення. Коли переривання відбувається, записуються код переривання і адресу процесора, що послав сигнал. У кожен момент в процесорі може перебувати в стані очікування тільки одна умова зовнішнього виклику.

В адресованому процесорі виникає умова зовнішнього переривання екстрений сигнал. Під час виконання команди СИГНАЛ ПРОцессеРУ запит на переривання залишається в очікуванні обробки. Відповідне переривання відбувається тоді, коли в процесорі дозволено переривання по цій умові, причому не обов'язково під час виконання команди, що викликала його виникнення. Коли переривання відбувається, записуються код переривання і адресу процесора, що послав сигнал. У кожен момент в приймаючому процесорі може перебувати в стані очікування але одному умові екстреного сигналу від кожного процесора мультипроцесорної системи, включаючи сигнал від самого приймаючого процесора.

Зміст таймера модифікується завжди, коли процесор знаходиться в стані робота. Залежно від роздільної здатності таймера молодші біти його вмісту можуть не модифікуватися. З осередків 88 - 9596 - 103104 - 111112 - 119 і 120 - 127 виробляється вибірка нового PSW при виконанні зовнішніх переривань, переривань при зверненні до супервізору, програмних переривань, переривань від схем контролю і переривань вводу-виводу відповідно. У процесі зовнішнього переривання в осередку 132 - 133 записуються або адресу процесора, що ідентифікує джерело переривання, або нулі, якщо заданий режим ЄС. У режимі НД вміст поля залишається без змін.

Кожному процесору в мультипроцесорної системі присвоюється власний адресу. При зверненні до процесора по команді СИГНАЛ ПРОцессеРУ адресу процесора записується у відповідне поле цієї команди. Якщо процесор посилає оповіщення про збій, екстрений сигнал або зовнішній виклик, то його адреса записується в спеціальне поле адреси процесора в ході переривання. Адреса присвоюється процесору під час монтажу обчислювальної установки і не залежить від змін конфігурації. Програма має доступ до адреси процесора за допомогою команди ЗАПИС У ПАМ'ЯТЬ АДРЕСА ПРОцессеРА.