А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Водоподача

Водоподача НС протягом року змінюється відповідно до вимог споживачів. У періоди зниженої водоподачі частину агрегатів НС повинна зупинятися. Якщо електродвигуни агрегатів синхронні, то за погодженням з районнименергоуправління ці агрегати можуть бути пристосовані для роботи в режимі синхронного компенсатора.

Ступінь надійності водоподачі або розрахункова забезпеченість для різних галузей встановлюється в результаті окремих техніко-економічних розрахунків і вводогосподарських і водноенергетіческіх розрахунках приймається заданої.

Работа системи водоподачі, як і будь-якої системи масового обслуговування, полягає у виконанні надходять на неї вимог.

Виконується зіставлення водоподачі з допустимими нормамизниженого постачання водою по всім споживачам. Якщо вимоги норм зниженого постачання водою не виконуються, то виробляється коригування обмежень на діаметри, на підставі яких знову формуються множини допустимих значень діаметрів труб по ділянкахСПРВ.

Схема з'єднання насосів з напірними трубопроводами. На графіку водоподачі (суцільна лінія) насосної станції, обладнаної п'ятьма відцентровими насосами 40В - 16 (характеристика їх приведена на рис. 323), нанесені пунктирними лініями графіки коливання рівнівводи в нижньому і верхньому б'єфах.

Схема з'єднання насосів з напірними трубопроводами. За графіком водоподачі (рис. 324) з геодезичними напорами по періодах, за характеристиками насоса[Hf ( Q), HTf ( Q), Nf ( Q) и ri /( Q) ]і характеристиці двигуна виконують водоенергетіческій розрахунок, зазвичай втабличній формі.

Для забезпечення кращої водоподачі кінчик трубочки Водозаборник повинен бути завжди опущений в воду.

Варіанти равноступенчатих графіків водоподачі з різною кількістю ступенів (за рахунок допустимих змін строків поливів і ін) часторозробляють при техніко-економічному обгрунтуванні числа агрегатів.

Вертикальна підготовча виробка по К. А. Батлеру. | Виїмка солі розчиненням з заглибленою водоподачі по. | Схема відпрацювання соляної поклади способом заглибленою водоподачі (конвективного змішування з гідроврубом. Відпрацювання поклади способом заглибленою водоподачі за схемою на рис. 4 - 24 найбільш ефективна при експлуатації потужних відкладень кам'яної солі.

Рівняння (6.4.5) максимізує щодо водоподачі очікувану суму доходу ft наетапі t плюс дохід від (t - 1) що залишаються етапів. Передбачається, що протягом цих (t - 1) етапів буде підтримуватися оптимальна політика водоподачі. Її максимальне значення при розрахунках приймається рівним максимальної потреби у воді на деякій з розглянутихетапів і розділяється на Т рівних проміжків.

Рівняння (6.4.5) максимізує щодо водоподачі очікувану суму доходу ft на етапі t плюс дохід від (t - 1) що залишаються етапів. Передбачається, що протягом цих (t - 1) етапів буде підтримуватися оптимальна політикаводоподачі. Її максимальне значення при розрахунках приймається рівним максимальної потреби у воді на деякій з розглянутих етапів і розділяється на Т рівних проміжків.

Параметри нестаціонарних процесів систем водоподачі розглядають окремо відпараметрів систем розподілу води. Нестаціонарні режими роботи водоживильника характеризують змінюються за часом напір і подача.

Параметри нестаціонарних процесів систем водоподачі розглядають окремо від параметрів систем розподілу води.Нестаціонарні режими роботи водоживильника характеризуються змінюються в часі напором і подачею.

Забезпечення необхідного ступеня надійності водоподачі, особливо насосних станцій систем промислового і комунального водопостачання, вимагає пристроювсмоктувальних і напірних колекторів, в зв'язку з чим значно збільшуються розміри будівель насосних станцій і, отже, зростає їх будівельна вартість.

Схема пошарового розчинення соляної поклади через свердловину і залежність концентрації солі врозчині під шаром від продуктивності свердловини. При відпрацюванні ступені без заглиблення водоподачі залежність сп від витрати розчинника Q при температурах 10 і 25 С має вигляд, представлений на рис. 4 - 12 а значення з & в кінцевій точці руху води під нерастворителемчерез підмішування розсолу знизу змінюється від 25 до 80 кг /м3 в залежності від витрати і температури.

Для профілактичної обробки ікри відключають водоподачі в апарати. Після осадження ікри половину шару води отчерпивают і вносять одне з профілактичних засобів.Вміст апарату ретельно перемішують гусячим пером і залишають на час експозиції. Після цього включають водоподачі в апарат. Обробку проводять 2 - 3 рази за період інкубації.

Вимкнення пожежного автонасосами характеризує перехідний процес водоподачі,який розглядають в залежності від зміни витрати води у водопроводі.

З іншого боку, рівномірний графік водоподачі, як правило, не збігається з вимогами водоспоживачів і не є ідеальним з точки зору роботи енергосистеми. Володіючи великоювстановленою потужністю, каскади насосних станцій являють собою відмінний регулятор навантаження, що дозволяє в значній мірі згладити добовий графік роботи енергосистеми. Проте облік нерівномірності водоспоживання і прагнення поліпшити умови роботиенергосистеми вимагають суттєвого підвищення розрахункової подачі насосів і створення регулюючих водосховищ, що, природно, призводить до подорожчання будівництва та підвищенню експлуатаційних витрат.

Допоміжний водоживильник являє собоюгідропневматичне систему водоподачі, працюючу у форсованому режимі під змінним тиском.

Таким чином, СНиП регламентує зниження водоподачі до деякої межі з певною тривалістю за часом. Разом з тим, частота таких знижень і їхтривалість у часі протягом року нормами не встановлена.

З наведеного випливає, що графік водоподачі повинен бути рав-ноступенчатим, щоб по ньому було легше підібрати насоси по можливості однакової подачі.

Ці насоси добре зарекомендувалисебе в системах водоподачі і водо-відведення різного призначення, а також в якості циркуляційних на теплових електростанціях.

Керуючими змінними в такій моделі є значення водоподачі в кожен період сезону вегетації. При необхідності можуть бутирозглянуті і інші виробничі ресурси, але в даному випадку для простоти вони опущені.

Число агрегатів повинно забезпечувати повне покриття графіка водоподачі і найбільш ефективну роботу насосних установок, тобто мінімум вартості 1 м3 або 1 тм женеводи.

Расчетная схема визначення тривалості спорожнення резервуара. л - резервуар довільної форми. б - циліндричний резервуар. При проектуванні водоживильника необхідно знати показники перехідних процесів водоподачі. Велика частина завдань пов'язаназ процесами закінчення при змінному напорі.

Регулірующій обсяг ємності бака визначається шляхом накладення графіка водоподачі на графік водоспоживання.

Вибираючи тип споруд і розміщуючи їх на трасі водоподачі, необхідно забезпечити максимальнізручності експлуатації, технологічність виробництва будівельно-монтажних робіт, архітектурно-естетичний вигляд окремих споруд і всього комплексу гідровузла, пов'язати їх з навколишньою природою. Проектуючи споруди НС, необхідно прагнути до максимальноїекономії площі забудови.

Прибуткові статті балансу визначаються в основному зрошенням (водоподачі на поля і фільтрацією з каналів), а витратні - випаровуванням з грунту, транспірації і добре вираженим природним відтоком грунтових вод, забезпеченим протягомроку.

Принципова схема насосної станції. | Схеми забору води з підземних джерел. Поряд із забезпеченням напору і подачі, передбачених графіком водоподачі для нормальних і аварійних умов, необхідно при найменших витратах на будівництво таексплуатацію насосних станцій забезпечувати необхідну ступінь їх надійності і, отже, певний ступінь безперебійності роботи; довговічність, відповідну народногосподарським значенням гідротехнічної системи, до складу якої вони входять;достатні зручності експлуатації і широке застосування автоматики і телемеханіки.

Перед посадкою в зимувальних комплекс сеголетков необхідно підготувати систему водоподачі і басейни.

Поряд із забезпеченням напору і подачі, передбачених графікомводоподачі або водовідведення для нормальних і аварійних умов, при спорудженні та обладнанні насосних станцій необхідно при найменших витратах на їх будівництво та експлуатацію забезпечувати: необхідний ступінь надійності і, отже, певний ступіньбезперебійності роботи; довговічність, відповідну народногосподарському значенню об'єктів, до складу яких вони входять; достатні зручності експлуатації і широке застосування автоматики і телемеханіки.

Душеприймач підвищеної душевності будується,використовуючи той же принцип водоподачі і ті ж будматеріали, з тією лише різницею, що для його споруди нам буде потрібно дві однакові пластикові пляшки. В одній з них вирізаємо дверний отвір - це буде вхід в душову кабіну. З другої пляшки вирізаємо напівкруглузсувні двері, яка буде закривати душову кабіну за допомогою двох дротяних кілець, що огинають корпус першої пляшки. Для того щоб зсувні двері не ковзала вниз, діаметр верхнього кільця повинен бути трохи менше основного діаметра пляшки.

Расходи QH і Qeвизначаються з суміщеного графіка під-допотребленія і водоподачі.

Параметри, що визначають показник якості функціонування водопровідної мережі. Для зниження розміру витоків у новому варіанті запропонована низьконапірна система водоподачі. Такий напірдостатній для роботи гідроавтоматики і сприяє скороченню витоків більш ніж в два рази.

Осцилограма сили струму /, частоти обертання ге і напору Н насоса при пуску на закриту засувку. а - при відкритій засувці. б - при закритій засувці. Тому накопичуютьекспериментальні дані для побудови математичних моделей перехідних процесів водоподачі.

Надзвичайно складним є узгодження режиму роботи насосних станцій з графіком водоподачі, зазвичай задається водоспоживачів.

Принципова схемаводорозподілу.

Щоб забезпечити безпечну роботу вентилятора, його блокують з системою водоподачі таким чином, щоб пуск вентилятора був неможливий без попереднього відкриття вентиля, через який вода подається на зрошення.

Класи надійностіводоподачі водозабірних споруд. Відповідність прийнятої загальної технологічної та конструктивної схеми водозабору необхідному класу надійності водоподачі слід перевіряти за табл. II 1.2 запропонованої інститутом ВНДІ ВОДГЕО.

При одному ж насосі подачею q у випадкуйого аварії повністю припиняється водоподача.

Расчетная схема визначення тривалості роботи гідропневматичного акумулятора. | Номограма для визначення тривалості дії гідропневматичного акумулятора. Отримана формула може бутивикористана також для розрахунку інших показників перехідного процесу водоподачі. Для зручності визначення гідравлічних параметрів в практиці проектування використовують графіки, які будують на підставі отриманої формули в діапазоні значень, використовуваних в проектуванні систем водоподачі.

РУмови водозабір суміщеного типу. Конструкції і тип руслового водоприймача приймаються в залежності від необхідної категорії надійності водоподачі, складності природних умов забору води, призначення водотоку (судноплавство, лісосплав) та інших місцевих умов.

Безперебійність подачі води багато в чому залежить від правильності визначення параметрів елементів системи водоподачі, які розраховують у відповідності з діючими нормами. Слід зазначити, що вимоги цих норм не повною мірою враховують зміни технології і обсягів виробництв, конструкцій споруд, планувальних рішень відкритих технологічних установок і масштаби розвитку техніки водопостачання та засобів гасіння пожеж. У зв'язку з цим цікавий аналіз натурних, експериментальних і статистичних даних, які можуть бути покладені в основу розробки заходів надійності дії і економічності систем водоподачі для гасіння пожеж.

Величини Q і Q0 за формулами (13.1) і (13.3) являють собою витрати водоподачі в басейн, які потрібно підтримувати постійними для того, щоб до кінця періоду Т глибина води в басейні склала ни, у формулах (13.3) і (13.4) m - закладення укосів, В і L - відповідно ширина і довжина басейну по дну. Расчетное значення каламутності М встановлюють за даними гідрологічних щорічників як середнє за період, відповідний фільтроциклу басейнів.

Зважаючи стохастичності погодних умов потреби в поливах мають імовірнісний характер, отже, водоподача також сто-хастічна.

Якщо ж під подією S (t) мати на увазі не тільки виникнення перебою водоподачі конкретному користувачеві, а довільне складене подія, то наведений приклад ілюструє безпосереднє і досить широке узагальнення поняття еластичності.

Канали НС зазвичай тривалий час працюють при сталому режимі, коли від насосів потрібна постійна водоподача. Несталі режими спостерігаються при включенні і відключенні частини насосів. Найбільші коливання рівнів при несталому режимі в подавальному та зворотному каналі відбуваються при аварійному припиненні живлення електродвигунів електричною енергією, коли аварійно зупиняються всі насосні агрегати станції. Такі режими часто називають аварійними режимами при втраті привода.